WOZU ?
Cemu ?
Offenbarungen der Neuzeit
VERTRAUEN
INNERE STIMME / SEELE
Unutarnji glas / Dusa
INNERE STIMME / HÖREN
Unutarnji glas slabo cujan
STIMME DES GEWISSENS/GERECHTIGKEITSSINN
Glas svijesti
BEDEUTUNG DES ERDENLEBENS/SOZIALE ABGABEN/PFLICHTERFÜLLUNG
NEUBANNUNG / REINKARNATION
ZWEIFEL
Sumnja
PRÜFUNGEN
Iskusenje
JESUS CHRISTUS/ERLÖSER
Isus Krist
LIEBE / VEREINIGUNG
LJubav / sijedinjenje
LIEBE / MYSTERIUM
LJubav / Misterija
LIEBE / VERBLEIBEN
LJubav / postojanje
ZWEISAMMKEIT IN LIEBE
Zajednistvo u ljubavi
SINNLICHE LIEBE
Putena ljubav
WAS IST LIEBE ?
Sta je ljubav ?
EIGENLIEBE
Samoljublje
LIEBE ZU GOTT
LJubav ka bogu
LIEBET EINANDER
Volite jedni druge
LIEBE / HASS
LJubav / Mrznja
FREIER WILLE
Sloboda volje
GEDANKENTÄTIGKEIT/GEDANKENKONTROLLE
Razmisljanje
MATERIE / GEBANNTES BÖSES
Materia / zatoceno zlo
ERLÖSUNG DES BÖSEN
Spas od zla
ZULASSUNG DES BÖSEN
Dopusteno zlo
GEFÜHL FÜR GUT UND BÖSE
Osjecaj za dobro i zlo
HERKUNFT DES BÖSEN
Porijeklo dobrog i zla
DEPRESSIONEN / TRÄGHEIT
Depresije / Tromost
DEPRESSIONEN / LEID
Depresije / Patnja
GEMÜTSVERFASSUNG
Dusevna raspolozenja
LICHT UND WAHRHEIT
Svijetlost i istina
INHALT DER BIBEL
LJubavno ucenje
LEID IST LIEBE
Patnja je ljubav
LEIDENSZEIT
Vrijeme patnje
GEBET FÜR VERSTORBENE
Molitva za umrle
SELBSTBEHERRSCHUNG
Samosavladavanju
DIE RACHE IST MEIN
Osveta je moja
STUNDE DER ABRECHNUNG
Sat obracuna
GEIST UND KRAFT
Duh i Snaga
GÖTTLICHE FÜHRUNG
Bozije Upravljanje
GOTT IST DIE LIEBE
Bog je Ljubav
GOTT ALS LIEBENDER VATER
Bog kao najdrazi otac
ADAM / JESUS CHRISTUS
Adam / Isus Christ
GOTTES- NÄCHSTENLIEBE
Bog i ljubav prema bliznjem
ICH BIN MITTEN UNTER EUCH
Ja sam usred izmedju vas
GEBET
Molitva
WELTLICHE FREUDEN
Upozorenje od svijetskog Prijateljstva
WELTLICHE MACHT
Svijetska moc
ERZIEHUNG
Odgoj dijece ka vijerovanju
WISSEN
Znanje
DÄMONEN DES HASSES
Zao duh mrznje
HASS / AUSWIRKUNGEN
Mrznja / njeno dijelovanje
HASS / SATAN
Mrznja /  satan
KAMPF GEGEN ICHLIEBE
Bora protiv samoljublja
MARIENERSCHEINUNGEN
Pojavljivanje Marije
MARIENVEREHRUNG
LIEBE UND GLAUBE
LJubavi i Vijere
ZWECK DER NATURKATASTROPHEN
Svrha prirodnih katastrofa
NATURKATASTROPHEN / ANGST
Prirodne katastrofe / Strah
KATASTROPHEN/LIEBLOSIGKEIT
Katastrofe i rat
WELTENBRAND/KOSMISCHES GESCHEHEN
Svjetski pozar / Prirodna katastrofa
HINSCHEIDEN IRDISCHER MACHTHABER
Smrt zemaljskog vlastodrsca
LICHTERSCHEINUNG / RÄTSELHAFTE
Zagonetno ukazivanje svijetlosti
KREUZ JESU CHRISTI
Kriz IIsusov
DER STERN
Zvijezda
STERN IM ANZUGE
Nadolazeca zvijezda
STERN / TEMPERATUR
Zvijezda / temperatura
STERN / SENDUNG
Zvijezda / Poruka
UFO/COLUMBIAABSTURZ
ANTICHRIST/WIRKEN/BLENDWERK
Antikrist
NATURKATASTROPHEN
WORTE zur Echtheit der Texte
TEXTAUSZÜGE
ENDZEIT
WAHRHEIT GEJ 02_198,01
Istina VIE 02_198,01
kroatische / serbische Texte I
kroatische / serbische Texte II
kroatische / serbische Texte  III
MARTIN LUTHER IM JENSEITS
PROPHET MOHAMMED IM JENSEITS
EMANUEL SWEDENBORG IM JENSEITS
LINKS
ENGLISH / DUTCH/SPAINISH

Bertha Dudde, br 3258, 16 Rujan 1944

PRERANI ODLAZAK IZ OVOG SVIJETA

Ljude se stalno podsjeća kako su stvari ovog svijeta prolazne. Opet i iznova se oni suočavaju sa smrću kada mnogobrojni ljudi prerano umiru. Oni su bespomoćni protiv takvih događa(n)ja. To im donosi bol i žalost. Ali oni se ne kaju niti razmišljaju o stvarnom razlogu za patnju i (pre)ranu smrt.

Tako patnje postaju još bolnije. Ljudi će sa strahom gledati u nadolazeće događaje u svijetu i skamenjeni su od straha pred velikim uništenjem koje ih okružuje. Oni vide bijedu vremena, a ipak ostaju u potpunosti ne-impresionirani i ne postižu nikakve koristi za svoje duše.

Zato Bog koristi najsnažnije načine da ih protrese iz njihove nezainteresiranosti. Čak kada su ljudi suočeni sa fizičkom patnjom njihova duša i dalje ostaje nedodirnuta, oni ostaju indiferentni pred udarima sudbine, ili bi se u suprotnom pokušali promijeniti kada shvate da je njihov duhovni stav uzrok povećane patnje na Zemlji.

Zato ljudska bića moraju biti uklonjena prerano iz ovog života. Duži ostanak bi bio više na štetu nego na korist za njihove duše. Pošto oni razmišljaju samo o svojim zemaljskim životima i mogli bi u potpunosti izgubiti vjeru.

Zbog toga Bog dozvoljava da bezbrojna ljudska bića izgube svoje živote unatoč manjku njihove zrelosti, zato da bi spriječio otklizavanje unatrag. Zemlja im nije skrivena i tamo mogu promatrati daljnja usavršavanja i doći do zaključka da su ljudi sami odgovorni kroz ne-brigu za spasenje svojih duša, zbog krivog načina života, i kroz ne-vjeru i sebičan način razmišljanja.

Međutim, ti ljudi koje je Bog prerano pozvao mogu, kada se suoče sa smrću, doći do razumijevanja i ipak se iskreno ujediniti sa Bogom. Oni i dalje mogu biti pročišćeni kroz bol. Tako im je sve to dalo viši stupanj zrelosti što ne bi moglo biti postignuto dužim životom na Zemlji. Takav pre-rani odlazak sa Zemlje je za njih bio blagoslov. Samo nekolicina ljudi to prepoznaju; bez obzira koliko velika bila patnja na Zemlji, to je ipak samo sredstvo za pri-dobijanje duša. Veličina njihovih potreba bi ih trebala dovesti do Boga, Koji može otkloniti takvu potrebu ako ljudi, u vjeri, očekuju Njegovu pomoć.

Međutim, gdje je patnja i dalje neuspješna, gdje ljudi i dalje vrijeđaju Njega, onda su oni u velikoj opasnosti da postanu u potpunosti izgubljeni. Onda će Bog završiti mnoge zemaljske živote i dozvoliti ono što izgleda kao ljudska bijeda, pošto On neprestano brine za njihove duše i želi ih spasiti. Iako tijelo nestaje, sve je za dobrobit i blaženstvo ljudske duše, pošto ništa što On čini nije pogrešno/krivo.

AMEN


Bertha Dudde, br. 3260, 18 Rujan 1944

PRERANA SMRT – MILOST BOŽJA – STAROST

Na kojem je stupnju zrelosti čovjek pozvan iz ovog zemaljskog života u duhovno carstvo, to ovisi o Božjoj Volji. Ljudi su stekli uvjerenje kako je nepravda da Bog odabire određene ljude da bi ih blagoslovio dok drugi Njegovom voljom venu u 'od-Boga-zaboravljenom' stanju. To mišljenje je u potpunosti krivo pošto Bog, Koji zna za čime ljudi žude, uvijek vlada u Ljubavi i Mudrosti. On skraćuje život kada je viši razvoj na Zemlji kada daljnje usavršavanje dolazi u pitanje.

Kada je duša u ograničenom stanju, prije njezinog utjelovljenja kao ljudsko biće, postoji neprestan razvoj prema gore, sve do trenutka kada stupanj zrelosti duhovnog bića dozvoli posljednje utjelovljenje. Međutim sada se 'prema-gore' razvojni napredak duše koja djeluje u slobodnoj volji može zaustaviti, ili čak nazadovati. Ali to sve ovisi o biću, čija je zrelost već bila povećana i koje je sada u opasnosti da se njegov napredak zaustavi, te ostane na istom stupnju na kojem je bio na početku njegova utjelovljenja, ili čak u opasnosti da se posklizne natrag, čega se treba bojati.

Kada čovjek bude pozvan sa ovog svijeta, ako je postigao maksimalni razvoj na Zemlji, to je uvijek čin Božje milosti. Onda ga Bog u svojoj ljubavi štiti od pro-padanja, ili od daljnjeg života koji bi bio beskoristan za njegovu dušu. Jer što više zahtjeva vremena od Milosti, kojeg ne iskorištava, to će veća biti njegova krivnja.

Čovjek u svom djetinstvu može težiti prema gore, i onda prekinuti svoje napore. Tada njegov razvoj za-staje i Bog će ga pozvati da bi mu dao daljnje mogućnosti u drugom životu.

Može se također dogoditi da čovjek nije preobraćen do svojih kasnih godina, i da je proćerdao puno vremena bez da je razmišljao o svojoj duši, tada se u za njega adekvatnom razvoju događa iznenadno prevrtanje koje mu omogućava da dosegne višu zrelost. Onda će mu Bog dati duži život. Bog gleda u čovjekovu volju od sve vječnosti i prema tome određuje njegov način života. Bog ne pravi svojeglave prosudbe već u Ljubavi i Mudrosti uzima u obzir svaku ljudsku sudbinu.

I Bog neće nikad od nikog uskratiti mogućnost da na Zemlji dovede svoju dušu do zrelosti, ako je on voljan iskoristiti tu mogućnost. Čovjek obraća jako malo pažnje na tu Božju Milost, i rijetko je voljan prihvatiti instrukcije. A pošto Bog zna od vječnosti, koje će Ga ljudsko biće odbaciti, i On također zna kada je čovjek dosegnuo svoj najviši stupanj zrelosti na Zemlji tako da je dužina njegovog života određena od Vječnosti. To varira u ovisnosti o tome što Bog u Svojoj mudrosti smatra da je najbolje.

Bog neće nikada skratiti jedan zemaljski život ako on i dalje omogućava ljudskom biću višu zrelost. Božja Ljubav se neprestano brine o tome da svako ljudsko biće na zemlji postigne najveću moguću zrelost. On ljudskome biću nikad neće uskratiti mogućnosti koje bi mogle rezultirati u većoj zrelosti. On zna od vječnosti o nastranostima ljudske volje i često dušu čuva od potpunog propadanja, što bi se moglo dogoditi da On nije završio taj zemaljski život.

Prema tome, čovjek koji neprestano teži će dosegnuti starost, u drugu ruku, starost je dokaz polaganog razvoja prema gore čak i ako čovjekovi bližnji toga i nisu svjesni. Dug život na Zemlji je milost, ali i kratak život je također dokaz Božje ljubavi, koja je uvijek prisutna iako ju čovjek rijetko prepoznaje.

AMEN


Bertha Dudde, br. 3483, 18 Svibanj 1945

DJELO LJUBAVI ZA ZALUTALE DUŠE

Imajte milosti sa zalutalim dušama, gledajući na njih kao na bolesnike kojima treba pomoć. Ne dopustite im da gladuju u njihovim duhovnim potrebama. Potrebe fizičkog tijela prestaju ali duša svoje potrebe nosi sa sobom u vječnost. Duša toga može biti pošteđena ako na Zemlji dođe do istine. Tu istinu bi trebali donijeti zalutalim dušama. Kad god imate mogućnost pomoći im, govorite im o ljubavi Bogâ, Koji čezne za njima. Ukažite im njihovu ne-zrelost, koja približavanje Bogu čini nemogućim. Ukažite im cestu ka izlječenju, jedinu cestu, koja dušu vodi do njezinog clja, cestu Ljubavi.

Ukažite im da ne mogu sazrijeti, niti ostvariti svoj cilj bez djela Ljubavi. Ovaj Zemaljski život im je dan samo za usavršavanje njihovih duša. Usmjeravajte njihove misli ka duhovnom. Zahtjevajte od njih da razmišljaju o svrsi njihova Zemaljskog života, dajući im objašnjenje o smislu i svrsi stvaranja, o njihovoj zemaljskoj misiji i svrsi patnje. Zahtjevajte od njih da obrate pažnju na svoje duhovne potrebe, imajući milost nad zalutalim dušama. Pokušavati im pomoći je djelo Ljubavi, koje je od ogromne važnosti. Ne dozvolite da vas početno odbijanje odvrati od toga. Donesite im Riječ Božju i razmišljajte cijelo vrijeme o vašoj misiji na Zemlji, koja je spašavajuća.

Bezbrojne duše su u duhovnoj potrebi, ali one vide samo svoju fizičku potrebu. One se osobno ne angažiraju što bi im moglo donijeti zraku svjetla. One brinu samo za što bolje prilike u njihovom zemaljskom životu i ne shvaćaju da je ta žeđ rezultat njihove duhovne potrebe. Zato ta potreba mora biti otklonjena prije nego se poboljšanje njihova zemaljskog života može dogoditi. Uvedite ih u ovo znanje. Pomozite im da idu putem Ljubavi i oni će vam biti zauvijek zahvalni.

Što je bliže Posljednje vrijeme to će biti veća potreba. Jer Božji neprijatelj dobija moć nad dušama, i njegov je utjecaj jako štetan za njih. Znanje o svrsi i smislu njihovog zemaljskog postojanja ih može zaštititi od Sotoninog utjecaja. Te duše se mogu, uz dobru volju, osloboditi od njegova utjecaja pošto ga prepoznaju kao pokvarenog i Božjeg neprijatelja. Ali duša mora biti upoznata sa ovim znanjem. Ovo djelo milosti morate sprovoditi uvijek kad vam se za to ukaže prilika. Vaši napori neće biti bez uspjeha. Potreba je velika i kraj je blizu. Svaki sat mora biti utrošen za Božje Kraljevstvo. To je volja Božja, koja mora biti poštovana ako Mu želite služiti i biti energični radnici u Njegovu vinogradu.

AMEN


Bertha Dudde, br. 4328, 10 Lipanj 1948

ZAJEDNICA SVETACA – BESMISLENOST MOLITVE

Vama ljudima je, ako želite izdržati posljednju borbu na zemlji, potrebna ogromna podrška iz duhovnog svijeta. Bilo kako bilo, ta pomoć vam stoji na potpunom raspolaganju ... samo ju trebate zatražiti. Stoga ćete biti obaviješteni na koji način vam ta pomoć može biti dana i kako je možete izmoliti.

'Zajednica svetaca', kako vi to na zemlji nazivate, je tamo da bi vam pomogla. Međutim, da bi bili obaviješteni na pravi način i da bi vas se oslobodilo od neistnitih/krivih ideja, pojam 'svetac' mora biti razjašnjen.

Anđeli su najvjerniji ljudski vodiči i pomagači, uvijek su spremni, ako ih se zazove. Ali na koji način se oni dodjeljuju ljudima, to određuje jedino Bog u Svojoj mudrosti, isto kao što, prema stupnju njihove savršenosti, ispunjava ta duhovna bića sa svjetlom i snagom.

Ljudi nemaju mogućnost izmjeriti stupanj zrelosti svoga bližnjega, zbog čega nemaju ni pravo niti sposobnost 'uzdići' ga do sveca. Jedino Bog zna kakvo je stanje nečije duše kada, oslobođena od tijela, uđe u duhovni svijet.

Jedino Bog zna u kakvom se odnosu čovjek nalazio prema Njemu na zemlji i koliko je on uistinu bio aktivan u ljubavi. Aktivnost u ljubavi je odlučujući faktor i čovjeku može donijeti svu puninu svjetla i snage još za života, tako da je već na zemlji, ako to želi, u stanju činiti izuzetna djela. Ali, u drugom svijetu će Bog Osobno voditi takve zrele duše u sferu aktivnosti koja odgovara njihovom stupnju zrelosti. Ja im određujem pojedinačne zadatke, baš kao što sam Ja onaj koji odlučuje kakva će vrsta pomoći biti dana ljudima na zemlji.

Anđeli su puni snage i mogu učniti sve, jer djeluju zajedno sa Bogom i u skladu sa Njegovom voljom i stalno su prožeti sa Njegovom snagom. Anđeo se u potpunosti kreće unutar Božje volje, što će reći, on ne može za-željeti ništa što nije Božja volja pošto je već uspostavio sjedinjenje sa Bogom i u potpunosti je apsorbiran u Njegovoj volji.

Kako je u posjedu velike mudrosti on također prepoznaje besmislenost mnogih ljudskih molbi i mora ih negirati tamo gdje bi njihovo ispunjenje bilo na štetu čovjekovoj duši.

Za anđela pomagati ljudima predstavlja veliku sreću i, stoga, Bog ne prigovara kada ljudi od njih traže pomoć. Međutim, zazivati određene 'svece' zasigurno nije po Njegovoj volji, jer njihov zadatak i aktivnost mogu biti sasvim drugačije prirode, i ljudi u svojem neznanju mogu zazivati biće koje je jako daleko od savršenstva, što može završiti tako da padnu pod štetan utjecaj tog bića.

Jer, pozvani se i pojavljuju, odmah se pripijaju uz onoga koji ih zaziva i pokušavaju mu nametnuti svoje misli, koje ne moraju odgovarati istini. 

Uz to je proglašavanje osobe svetom od strane ljudi u prvom redu ovisno o načinu života u odnosu na crkvenu zajednicu, preduslov kojeg Bog nikad nije zahtjevao, već je na njemu inzistirala ta crkva, a čovjek se proglašava svetim u skladu sa zahtjevima ove potonje, što nikako ne može biti Božja volja.

Stoga nisu svi koji su kanonizirani na taj način nužno i anđeli, svjetlosna bića, što s druge strane, mnoga bića u duhovnom kraljevstvu uistinu jesu, to su ona bića čiji su životi zadovoljavali Boga ali nisu ispunjavali standardima tih crkvenih zajednica

Svi ti anđeli posjeduju 'Božju snagu' koju žele iskoristi i, stoga, su im bili povjereni ljudi, kojima žele i mogu pomoći u usavršavanju sve dok se tome ne suprotstavlja ljudska volja. Zazivati ta bića će uvijek biti korisno dok rezultat može biti suprotan ako se poziv upućuje određenim/specifičnim bićima.

Međutim, ideja o traženju uplitanja tih bića je sasvim kriva. Molitva je molba upućena Bogu ... ona uspostavlja sjedinjenje čovjeka sa Njime, na čemu i sam Bog inzistira, jer molba svjedoči da je čovjek usmjerio svoju volju prema Bogu.

Prema ljudskom razmišljanju, ta svjetlosna bića, koja su već u bliskom odnosu sa Bogom, uspostavljaju to sjedinjenje sa Bogom. Bilo kako bilo, to bi onda čovjeka odriješilo obaveze da sam ostvari to sjedinjenje... koje je cilj i svrha života na zemlji ... jer jedino takvo sjedinjenje sa Bogom omogućava dotok snage bez koje duša ne bi mogla postići svoju zrelost.

Međutim, ta 'snaga' ne može biti dostavljena čovjeku od strane anđela pošto i u duhovnom kraljevstvu također postoje zakoni kojima se njegovi stanovnici pokoravaju u spoznaji kako su ti zakoni donešeni od strane Božje ljubavi i mudrosti.

Ta bića su uvijek spremna pomoći u skladu sa Božjom voljom. Stoga se čovjek najprije mora prignuti pod Božju volju da bi mu On mogao pomoći, ili direktnim putem ili putem svjetlosnih bića koja uvijek pomažu ako je to Božja volja odobrila.

Tako da, obraćanje svjetlosnim bićima nikad nije uzaludno, ali je obraćanje i prizivanje za 'posredovanjem' besmisleno. Dijete sâmo treba prići k Ocu u svoj prisnosti, kako bi Očeva ljubav mogla teći ka njemu. Tako blizak odnos se nikad ne može uspostaviti ako čovjek misli da do cilja može stići isto tako putem posredništva. 

Bog je Bog ljubavi, i ne želi da Mu se ljudi boje prići. On želi biti Otac Svojoj djeci, a ne njihov strogi sudac i vladar. Naklonost ovog potonjeg možete probati zadobiti putem posredovanja nekog drugog, ali Ocu pristupate sa povjerenjem.

Bog zahtjeva to povjerenje od Svojih stvorenja zbog Svoje beskonačne ljubavi prema njima. I iz istog tog razloga će im On i uslišiti sve njihove molitve. 

AMEN


Bertha Dudde, br. 4672, 18 Lipanj 1949

DUŠA SAZRIJEVA KROZ PATNJU

 Što služi dobrobiti vaše duše u vašem ovo-zemaljskom životu je bilo pred-viđeno od vječnosti, i stoga sve što vam se događa, bilo teško i ne-veselo, radosno ili uzvisujuće, možete smatrati kao od Mene nametnuto, što služi jedino razvoju vaše duše. Ako sa ovog stajališta promatrate vaš životni put, onda vas ništa neće mučiti, opterećivati ili plašiti, jer sve je za vaše dobro. Mogli bi sazrijevati sa svakim doživljajem, i iz svega možete izvući dobrobit za vašu dušu, samo ako Me uvijek priznajete kao Onoga Koji je dozvolio da vam se to dogodi, i ostanete povezani sa Mnom, tako što ćete neprestano usmjeravati vaš pogled u visine, prema vašem Ocu, Koji vas želi učiniti Svojom djecom na ovoj zemlji. Strah i briga nestaju ako ih predate Meni, da vam mogu pomoći. Nikada niste usamljeni, ako dopustite da budem uz vas, što će reći, ako ne želite biti sami, ako Me nikad ne isključite iz svoga života, ako Mi u potpunosti predate vaše misli, vašu volju i vaše akcije. Onda ću Ja za vas učiniti slijedeće, usmjeravat ću vas jer ste vršioci Moje volje.

Kako bi samo vaš život na ovoj Zemlji mogao biti oslobođen briga i muka samo ako bi neprestano hodali sa Mnom. Ali tako često se svijet 'ugura', odvajajući vas od Mene, svijet vam je uvijek ispred očiju a Mene stavljate na drugo mjesto, čak i kada želite pripadati Meni. Svijet vam je isuviše važan a pošto vas okružuje vi ne uviđate njegovu ništavnost. Međutim, čim Me budete cijenili više od svijeta, čim Me postavite ispred svega ostaloga onda vas svijet više neće gnjaviti, niti uznemiravati i neće vam biti teško svladati ga i postati gospodar nad svime što vam bude nudio.

Probajte, pustite Meni da se brinem za vas i u potpunoj vjeri se predajte Mojoj zaštiti i brizi, ispunjavajte najprije vaše obaveze prema Meni, što znači, živite prema Mojoj riječi, radite marljivo za Mene i Moje Kraljevstvo objavljujući istovremeno Moju volju vašem bližnjem, ukazujući im neprestano koja je njihova istinska sudbina, potičući ih da rade na svojim dušama, donoseći im ono što ste primili od Mene, Moju Riječ, koja im ukazuje gdje i dalje hodaju u mraku. Skrenite pažnju vaših bližnjih na to da Ja vodim sudbine svih ljudi, i da se ništa ne dogodi čovjeku bez značaja i svrhe, te da je svrha svih događanja uzvišeni duhovni razvoj, i da je sve podnošljivo ako Mi se čovjek obrati za pomoć priznavajući Me za Upravljača i Stvoritelja od Vječnosti, te Me kao Oca zamoli za Moju Očinsku brigu.

Upozorite ih da Me ne zaborave zbog svijeta, i tada će ovo-zemaljski put svakog pojedinog čovjeka biti lak a njihove duše će imati koristi iz njihova zemaljskoga života. Razvoj vaše duše je Moja jedina svrha kada morate prolaziti kroz patnju. Ali vi te patnje možete sami olakšati ako slušate Moju Riječ i ako Mi dopustite da uvijek idem uz vas. Jer Ja sam vaš Otac i za Svoju djecu želim samo ono što je najbolje.

AMEN


Bertha Dudde, br. 4752, 2 Listopad 1949

OBOŽAVANJE MAJKE BOŽJE

Sva vaša duhovna pitanja će biti odgovorena pošto to, ondje gdje se istina mora razlikovati od neistine, pridonosi razjašnjenju, ali pod preduvjetom da je vama uistinu stalo pronaći čistu istinu. Jer kada vas vodi žudnja da potvrdite već postojeća mišljenja, onda niste prijemčivi za čistu istinu.

Majka Moga fizičkog tijela je još od vječnosti bila odabrana za to da postane majka Spasitelja čovječanstva. Ona je posjedovala prosvjetljenu dušu koja se utjelovila na zemlji zbog te uzvišene misije, te je bila, ako je usporedimo sa njenim zemaljskim sestrama, čista i savršena. Ali i pored toga je ona, kako bi dosegla najviši cilj, - potpuno sjedinjenje sa Mnom, morala proći težak životni put. Sa ispunjenjem te svoje misije je ona stekla pravo da je u duhovnom kraljevstvu smatraju za 'naj-svetije biće', pošto je kroz patnju koju je morala izdržati na zemlji postala 'slikom i naličjem' Boga. Kroz svoju ljubav prema Meni je bila dovedena u takvo stanje patnje koje joj je omogućilo da se i njezino fizičko tijelo produhovilo. Tako je ona postala svijetleći primjer majke koja zbog svog djeteta podnosi najveću patnju.

Pa ipak, kult koji je u svezi s njom stvoren od strane ljudi, nije u skladu s Mojom voljom, jer iako je bila majka Moga zemaljskoga tijela, u duhovnom kraljevstvu je ona svjetlosno biće, prepuno ljubavi i mudrosti koje želi pomoći ljudima da se pribiže svjetlu i blaženstvu.

U duhovnom svijetu je blaženstvo moguće jedino u sjedinjenju sa Mnom, a to duša može postići jedino svjesnom težnjom za takvim sjedinjenjem. Stoga, misli onoga koji želi postignuti blaženstvo moraju biti ispunjene jedino sa Mnom. On to sjedinjenje sa Mnom mora tražiti svojom slobodnom voljom, bez utjecaja duhovnih sila jer, ako bi tim silama to bilo dozvoljeno, svaki bi čovjek osjećao njihov utjecaj, pošto je prevelika njihova ljubav prema ljudima kojima žele pomoći.

Duša se svojom vlastitom slobodnom voljom odmetnula od Mene, i ona se svojom vlastitom slobodnom voljom mora i vratiti k Meni. Svaki utjecaj od strane svjetlosnih bića bi ograničavao slobodnu volju. Akcija slobodne volje se sastoji u dobrovoljnoj težnji te volje prema Meni, ka sjedinjenju sa Mnom, i takva težnja će na sve moguće načine biti podržavana od strane svjetlosnih bića. Međutim, bilo kakva vrsta klanjanja tim bićima je krivo usmjerena 'volja'. Svjetlosna bića se nalaze u ljubavi prema Meni, oni obožavaju i slave samo Mene i ne žele prihvatiti nikakvu vrstu obožavanja pošto znaju da sam Ja Biće Koje najviše zaslužuje obožavanje.

Onaj koji na ispravan način razumije odnos koji prema Meni imaju svjetlosna bića čija se ljubav prema Meni rasplamslala u blistavu vatru, će također spoznati koliko je pogrešno razmišljanje onih ljudi koji se na takav način klanjaju Majci Božjoj. Oni će također razumijeti da to ne može biti Moja volja, jer na taj način ljudi za sebe stvaraju određenu vrstu 'drugog Boga', biće kojem oni ukazuju štovanje koje ono ne želi prihvatiti. Čovjek bi, sa ciljem da bi ostvario svoj cilj na zemlji, trebao neprestano težiti sjedinjenju sa Mnom.

AMEN


Bertha Dudde, br. 5076, 2 Ožujak 1951

SUDJELOVANJE U DJELU ISKUPLJENJA

Svi vi morate pomoći u iskupljivanju zalutalih duša. Svaki koji vjeruje u Mene i život nakon smrti treba ovu vjeru pokušati prenijeti svom bližnjem. To je djelo Ljubavi prema bližnjem koje takve duše izbavlja od smrti.

Kada bi samo znali koliko je lakša sudbina duše ako, kada odlazi sa ove Zemlje, sa sobom (do)nosi bar iskricu vjere, učinili bi sve samo da zapalite tu iskricu u vama, a što je veća ta iskrica vjere to je za vašu dušu svjetlije kada uđete u duhovno carstvo.

Oni koji vjeruju ne bi smjeli imati odmora sve dok ne (pri)dobiju svoje bližnje ka toj vjeri. Čovjek bi trebao marljivo raditi i za sebe zaraditi veliku nagradu, i duše koje pri-dobije će mu na tome zahvaliti tisuću puta.

Olakšati duhovnu bijedu je uistinu djelo ljubavi koje će svoje posljedice imati kroz vječnost. Svatko je u duhovnoj nevolji tko nema vjere i koji ne vjeruje u beskonačno Biće ili posljednji sud na kraju svog zemaljskog života, uključujući i one koji ne razmišljajući žive u svijetu ignorirajući svoju odgovornost da razviju svoje duše, ne umanjujući svoju krivnju-(pra)grijeh koji je stvarni razlog njihovog života na Zemlji, već suprotno tome povećavaju svoju krivnju-(pra)grijeh tako što su pali žrtvom Mog neprijatelja koji ih želi vječno uništiti.

Iako su ti ljudi u velikoj nevolji, ljubav prema bližnjem im može pomoći. Sudjelujte u Kristovom djelu iskupljenja tako što ćete im pokušati objasniti da poznajete veliku Ljubav i Milost Onog Koji vas je stvorio.

Nemojte me prikazivati kao Boga Koji kažnjava, već radije kao voljenog Oca, Koji poziva Svoju djecu nazad u Očevu kuću, koju su napustili u slobodnoj volji.

Pomozite im da ponovno dođu do vjere i postići ćete za sebe veliku nagradu. Ostvarit ćete rad u Mome vinogradu koji uistinu neće proći ne-nagrađen. Na taj način ću Ja vratiti Svoju djecu za kojom žudim i za čijom ljubavlju neprestano težim. Pomozite mi da vratim Svoju djecu čineći ih zauvijek sretnima u Mojoj ljubavi.

AMEN
Bertha Dudde, br. 5335. 12 Ožujak 1952

POSEBNA MISIJA: BORBA ZA ISTINU

Vaša spremnosti za služenjem je ono što uzrokuje da vašu misiju savjesno ispunjavate, što vas čini istinskim radnicima u Mojem vinogradu. Stoga su vam bili dodijeljeni zadaci koje ne može ispuniti bilo tko pošto su od izuzetne važnosti te zahtjevaju posebnu spremnost.

Trebate se boriti za istinu. Iako je najvažnije propovijedati ljubav, pošto bez ljubavi nitko ne može postići blaženstvo, duhovno prosvjetljeni ljudi su u stanju propovijedati ljubav, čak i ako nisu borci. Svatko tko ima u sebi ljubav može potstaknuti ljubav. Međutim borba za istinu zahtjeva posebne sposobnosti, - poznavanje istine i duh koji se spreman boriti za ono što je pravedno i istinito, a uz to još i izuzetno jaku vjeru u Moju Riječ, jer čovjek može zastupati samo ono što je prepoznao kao istinu, gdje ne postoje sumnje da mu je to dostavila Vječna Istina.

Da bi mogao zastupati istinu, i sam mora biti čvrsto uvjeren, što će se i dogoditi ako vodi život ljubavi, tako da Moj Duh može djelovati unutar njega. Zato ljubav prema bližnjem mora biti njegov pokretač u tome što i bližnjem također želi donijeti istinu, i stoga će vatreno napadati na neistinu i zablude.

Takve sluge Mi trebaju u ova 'posljednja vremena'. Ova misija je tako važna da ću Ja na sve moguće načine pomoći takvim slugama, da bi za njih pripremio polje na kojem će raditi, da bi im pomogao i u duhovnim i u prirodnim poteškoćama, olakšao im zemaljski životni put, snažio ih i poticao ka sve vatrenijoj duhovnoj aktivnosti, tako da bi njihova misija uspjela. Gdje su laž i zabluda tamo istina teško prodire. Gdje je njiva obrasla sa korovom, tamo se dobro sjeme ne može razvijati, i takva njiva postaje beskorisna za njezina vlasnika.  

Zato Moje sluge moraju najprije očistiti njivu od korova, što je izuzetno mukotrpan posao i zahtijeva ustrajnost i snagu.

Tamo gdje su se neistina i zabluda utvrdile u ljudskim srcima, tamo će se čišćenje morati sprovoditi nemilosrdno. Zastupnik istine mora neprestano otkrivati sve što je u suprotnosti sa čistom istinom, stoga i sam mora imati ono što želi dati svojim bližnjima. On ne smije predstavljati proizvod svojeg vlastitog mišljenja, osim ako ga Moj duh pri tome ne prosvjetljuje. Prekrasno djelovanje Moga Duha u njemu će mu dati sigurnost u hrabroj borbi protiv neistine i zablude.

On će bez ikakve sumnje znati gdje su neistina i zabluda, kojima će se suprotstaviti sa čistom istinom i neće dozvoliti da ga otpor, neprijateljstvo i progoni zbune. On će se mačem svojih usta boriti neustrašivo i sa potpunom uvjerenošću kako sâm stoji u istini. Ja na zemlji trebam takve sluge, koje se ne boje nikoga i koje bi za svog Gospodara išle i kroz vatru. Ja trebam ljude sa snažnom vjerom i čvrstom voljom, sa apsolutnim poštenjem i kapacitetom prepoznavanja velike duhovne potrebe. Kad god pronađem takve sluge, pripremam ih tako što im prenosim istinu, upoznavajući ih sa njihovom misijom. Odgajam ih kako da postanu neustrašivi branitelji istine. Ja Osobno im rasvjetljavam duh tako da bi sa jasnoćom mogli spoznali gdje i kada moraju započeti svoj rad, gdje i kada će se susresti sa neistinom i zabludom tako da ih mogu javno optužiti.   

Takvom zadatku nisu dorasli svi radnici u Mojem vinogradu, pošto je opozicija već postala prejaka, mnogi se ljudi osjećaju ugodno u neistini, koja im omogućava komforan život, dok čista istina zahtijeva samo-odricanje, koje je njima jako često neprijatno. Znajući to, Moj sluga mora nemilosrdno otkrivati posljedice pogrešnog razmišljanja neistinitih doktrina, i ne smije se bojati izjaviti istinu u lice onima koji zastupaju kriva učenja. Jer dobro sjeme može biti posađeno i može sazrijeti jedino nakon što se njiva očistila od korova koji je beskoristan i koji kao takav mora biti nemilosrdno uništen.

Istina će pronaći i mora pronaći svoj put, i zato ću Ja blagosloviti svakog nosioca istine i podržat ću njegov rad za Mene i Moje Kraljevstvo, i olakšat ću njegov zemaljski put, tako da bi, neometano, mogao obavljati svoj posao za kojeg sam ga odabrao.

AMENBertha Dudde, br. 5367, 17 Travanj 1952

BOŽJA RIJEČ – NEPROCJENJIVA MILOST U ‘POSLJEDNJA VREMENA’

Vama ljudima se uistinu nudi velika milost kada vam se dostavlja Moja Riječ sa visina, jer u duhovnoj nuždi ‘posljednjeg vremena’ je ta Riječ za vas sredstvo od neprocjenjive vrijednosti, pošto vam od Mene donosi čistu istinu, kroz koju možete postići blaženstvo, samo ako ju primite sa srcem te uredite vaš život u skladu sa njom.

Moja Riječ će uvijek imati poseban učinak, ako je svjesno tražena i primljena, ali i oni ljudi kojima će ona pristupiti bez direktnog zahtjeva, će spontano osjetiti snagu iz Moje Riječi, samo ako zastanu na trenutak i otvore srce. Moja Riječ će ih dodirnuti poput govora iz jednog drugog svijeta, kojem sada pridaju pažnju pošto očekuju nešto neobično pred čime se ne žele zatvoriti.

Mogli bi od toga dobiti beskrajno puno – mogli bi primiti toliku količinu milosti, koja bi im u kratkom vremenu mogla donijeti duhovnu zrelost. Ali oni su ipak većinom ometani od strane svijeta, i onda bez razmišljanja prolaze pored dara milosti bez da iz njega izvuku koristi za svoje duše.

O, kad bi vi ljudi bar vjerovali da sam vam se Ja Osobno obratio kada vam je Moja Riječ bila dostavljena, kad bi htjeli poslušati Moje Riječi i iskoristiti kratko vrijeme koje vam je ostalo za život na ovoj zemlji; kad bi barem htjeli ozbiljno misliti o životu vaše duše nakon smrti tijela! Ja vam ne mogu pomoći na drugi način doli da vam ponudim očigledan dar milosti u vašoj nevolji – vi sami morate prihvatiti dar i iskorisiti ga što je bolje moguće.

Onda možete također djelovati za dobrobit ostalih ljudi, možete im prenijeti ono što se doznali putem Moje ljubavi kada sam vam govorio kroz Svoje glasnike; možete ih prosvjetliti kao što sam Ja vas prosvjetlio, i dati im iste instrukcije te im skrenuti pažnju na djelovanje Moga duha. Vi osobno ćete od toga izvući velike dobrobiti, jer će vas slijediti Moji vlastiti kao i blagoslovi vaših bližnjih, - koji su uz vašu pomoć pronašli put do istine. U kaosu ‘posljednjeg vremena’ će vam mnogi ljudi zahvaliti ako ih podučite u Moje ime.

I za tu nastavničku službu vas Ja, Moji izabranici, već sada pripremam. Jer vi vjerujete u Moje Riječi; ali i vas će obuzeti sumnje, kada budete pratili svjetovne događaje čudeći se Mojoj šutnji; kada svijet i dalje neobuzdano griješi, bez da ga od gore u tome netko spriječi.

Ja se neporecivo objavljujem i gromovitim glasom pozivam ljude na red. I baš zato, ranije, vama ljudima pružam obilje milosti, koja vam može osigurati stupanj zrelosti koji će vam omogućiti da bez straha očekujete i preživite kraj.

Ali vi jedva da primjećujete Moje darove milosti, i samo nekolicina od vas ‘to’ prepoznaje kao ono što ‘to’ uistinu jeste, kao zadnje upozorenje ljubavi za djecu ovoga svijeta, koja stoje/gledaju u posljednji sud.

Ja ću neprestano slati Moju Riječ na zemlju, tako da bi vi, koji ste Moji, spoznali da se Ja ne povlačim već bdijem nad svima vama.

I Ja ću vam uvijek doći u Riječi i Pismu, a također i u Svojoj punoj divoti, posljednjeg dana kada Moji trebaju utjehu, snagu i pomoć koju im tada još jedino Ja Osobno mogu donijeti. Tada će se ispuniti sva Moja proročanstva, kako bi vaša vjera mogla ojačati.

Stara zemlja će susresti svoj kraj, dok će oni koji su Mi ostali vjerni do kraja, koji vjeruju Mojim Riječima i koji su na pravi način iskoristili Moj milostivi dar, biti ‘uzneseni’ u Kraljevstvo mira. Jer za njih će kraj značiti početak novog života, života mira i blaženstva u raju Nove Zemlje, koju sam obećao svima onima koji vjeruju u Mene – koji Me vole i vrše Moje zapovijedi. Zadnji dan na ovoj zemlji će biti prvi dan blaženstva, jer Ja Osobno dolazim po Svoje, kada im je život na ovoj zemlji u opasnosti.

AMEN


Bertha Dudde, br. 5605, 18 Veljače 1953

OŽIVLJAVANJE MRTVIH KROZ BOŽJU RIJEČ

Vi morate mrtve ponovno (pro)buditi u život. Morate pomoći beživotnima da se iz bezdana izvuku prema gore i morate im udahnuti život. Morate ih dotaknuti sa snagom koja će ih oživjeti. A ta snaga je Moja Riječ, Koja vam stiže iz visine, Koju vam Ja Osobno donosim/dovodim, da bi je vi kao posrednici proslijedili dalje, kako bi Moja snaga dotakla i one koji su još mrtvi u duhu.  

Vi posjedujete nešto izuzetno dragocjeno, dar, koji ima moć činiti čuda. Vi ste u posjedu duhovne snage i njome možete oživljavati mrtve. Ali isto kao što ste primili od 'Vječne Ljubavi', isto tako, u ljubavi, Moju Riječ morate i predavati. Stoga, ono što vas mora poticati za dijeljenjem onoga što je i vas same povratilo u život je volja za pomaganjem. Onda ćete uvijek imati uspjeha i moći ćete djelovati uz velike blagoslove, i na Zemlji a također i u Duhovnom Kraljevstvu.

Velika tama je svugdje, a u toj tami prebivaju nebrojene duhovno mrtve duše. Ali život znači svjetlost. Probuditi se u život može jedino ona duša koju će dotaknuti zraka svjetlosti koja isijava toplinu ljubavi i tako oživljavajuće djeluje na ukočenu dušu. Kada Svjetlo Ljubavi dotakne te mrtve duše, one će se zasigurno probuditi u život.

Vi im morate donijeti te zrake Ljubavi i Svjetla tako što ćete im pokloniti Moju Riječ, Koja će ih dotaći, i oni će ju osjetiti kao velik blagoslov, samo ako im bude pružena u ljubavi. To je iscjeljujuća, životodajna voda, koja vam putem Moje ljubavi i milosti neprestano dotiče, tako da vaša duša bude izliječena, i da pronađete Istinski Život, te da se više ne morate plašiti smrti duše.

Ali mnoge duše, koje počivaju u svojim grobovima, a koje u svojim mislima i dalje lutaju zemljom iako su duhovno mrtve, su u depresivnoj tami. Te duše vas okružuju i njima morate pomoći. Morate im pomoći da se izdignu/podignu iz noći smrti ka Svjetlu Života. Jer vi imate djelotvoran lijek, vi imate jedinu medicinu koja im  može pomoći.

Vi imate Moju Riječ, zračenje snage i svjetla Moga Sebstva, koja uvijek daje rezultate, samo ako može dotaći dušu. Sve dok Moja Riječ dopire samo do ljudskih ušiju, tako ne dotiče njihovu dušu, koja je jedina osjetljiva na djelovanje Moje Riječi. Ali, samo ljubav otvara vrata, kako bi Ja Sâm sa snagom Moje ljubavi mogao dotaći dušu.

Vaša ljubav Mi otvara vrata, kada se trudite pomoći tim mrtvim dušama, kad im u potpunoj ljubavi obznanjujete Moju Riječ. Budite svjesni toga koja vam je moć dana. Možete mrtve vraćati u život Mojom Riječju. I kada vas Ljubav bude poticala da širite Moju Riječ, Ja ću blagosloviti vaše napore. Probijajte se svjetlom kroz mrak, gdje god da on bio.

Brinite za sve koji su duhovno mrtvi. Sjetite se vaših beživotnih bližnjih kao i umrlih koji su u zagrobnom životu, želite da se probude u život. Donosite im Moju Riječ u ljubavi, i snaga Moje Riječi će činiti čuda, duše će se buditi u Život i Svjetlo, i taj Život više nikad neće izgubiti.  

AMEN
Bertha Dudde, br. 6431,

21 Prosinac 1955


PONIZNOST I AROGANTNOST.… ODGOVARAJUĆE SLUGE


Svim Mojim slugama i sluškinjama važi isto upozorenje, a to je da ne posustanu u radu za Mene i Moje Kraljevstvo. Jer, nek Mi svaki sluga povrati samo jednu dušu, time je postigao djelo izbavljenja koje ću mu zaista bogato nagraditi, jer to što je opet ova jedna duša u stanju učiniti, izvan je područja vašeg shvaćanja, zato što vi ne možete izmjeriti rad koji ulaže svaka duša koja se nalazi u svjetlu.
U 'posljednje doba' stalno budim ljude koji se svojim načinom života i svojim duhovnim sposobnostima 'kvalificiraju' za rad u Mom vinogradu .... ali oni moraju uz najveću moguću poniznost i odanost Mojoj volji onda i ispuniti svoj zadatak, ne smiju se osjećati povlaštenima i tada u svijesti svoje vlastite vrijednosti vršiti vinogradarski posao, jer tako sami sebe onesposobljavaju, tada biva prigušen (do)tok Moje milosti, kojemu je prvi preduslov poniznost da bi uopće mogao nesmetano teći.
I svi ljudi su još izloženi kušnjama Moga protivnika, koji stimulira upravo naprasitost, koja je njegovo istinsko biće. I tako je upravo ova opasnost posebno velika ako Mi se srce ponizno ne preda, kako bih ga Ja ispunio Svojom milošću.
Mnogi su ljudi voljni vinogradarskom poslu, međutim nisu odgovarajući za to sve dok u njima postoji potreba za isticanjem i želja da budu priznati kao 'obdareni'.
Ali samo duboko skrušeni čovjek Mi je odgovarajući sluga, sluškinja.... koji je spreman služiti. Zato imam malo (su)radnika na zemlji, koji ne žele ništa osim da na zemlji rade pomažući, koji prepoznaju veliku duhovnu neimaštinu i iz koje žele i izbaviti svoje bližnje .... koji ne misle sami na sebe, već uvijek samo na druge, na ove kojima fali svjetla i koji svojim svjetlom žele svijetliti za druge.... svjetlo, koje je Moja beskrajna ljubav upalila u njima, jer u sebi imaju želju za pomoći.
I takvi ljudi su rijetki, ali toj nekolicini Ja pružam blagodati i pomažem im da se mogu nositi sa svojim zadatkom na Zemlji. Jer, oni su Moje uporište u zadnje doba pred kraj, oni su sluge koje uvijek (po)stavljam tamo gdje je to potrebno .... Oni su posrednici koji djeluju u Moje Ime, ali putem kojih Ja obrađujem polja, putem kojih se Ja obraćam srcima ljudi i staram im se o sazrijevanju.
I, svakome biva dodijeljeno njegovo područje na kojem treba djelovati.... svako će moći djelovati u svom malom krugu i može biti siguran u Moju podršku, jer Ja se radujem svakom čovjeku koji se voljan založiti za Moje Kraljevstvo, za Moje Ime, koji bližnjima daje to što je i sâm od Mene Osobno primio .... koji služi samo Meni, a ne još drugim gospodarima.
Jer često će se i Moj protivnik pokušavati ugurati sa željom da zadobije sluge. A on to najradije čini na taj način što ljudima 'ušaptava' ono što ih čini arogantnima.... što ugrožava rad u vinogradu. I zato se čuvajte tog gospodara, da vam ne bi unio zbrku u vas; ostanite Mi predani u dubokoj poniznosti i ne težite priznanju niti suglasnosti svijeta, i radujte se samo uspjesima koje možete postići za dobrobit ljudskih duša ..... nek vas raduje samo to što vam polazi za rukom dotaći duše, i od svijeta se povlačite to više, što više želite biti aktivni u Mom vinogradu.
Ako ste pomogli duši da stupi u svjetlo, Moja vam je nagrada zagarantirana, ali to neka vam bude i dovoljno .... a od strane svijeta ne trebate tražiti priznanje i uvijek morate misliti na to da bez Moje milosti ne možete postići ništa, i da nju primate jedino dok vam se srce u najdubljoj poniznosti približava Meni, kako bi molilo za Moju ljubav i milost. A onda ćete Mi biti čestite sluge i činiti vrijedno djelo izbavljenja .... I blagoslovit ću vas zauvijek.
AMEN
Bertha Dudde, br. 6844,

3 Lipanj 1957


ISTINSKI LIJEČNIK I ISTINSKI LIJEK
Ono što doprinosi ozdravljenju vaše duše će vam uvijek biti pruženo, ali će vam samo biti ponuđeno, neće vam biti nametnuto. Prema tome, mnoge duše ostaju bolesne i slabe pošto zanemaruju ono što im Ja neprestno nudim u ljubavi - Moju Riječ koja je najbolji lijek za one koji su smrtno bolesni. Vaša duša je već bolesna kada započinje svoj zemaljski život i mora proći kroz ovaj zemaljski život sa ciljem da bi se u potpunosti izliječila. Ali može napustiti ovu zemlju u istom nemoćnom stanju i onda još mora patiti beskrajno dugo vrijeme prije nego postigne ono što je mogla postignuti na zemlji, potpuno ozdravljenje, stanje punoće snage koje bi ju učinilo neopisivo sretnom.
Ja Osobno kao čovjek sam hodao po ovoj Zemlji da bi vam dao primjer kako na pravilan način živjeti zemaljski život. (Po)zna(va)o sam sve slabosti i nedostatke u ljudima i u tu svrhu sam vam ukazao put i kako vi unatoč svih vaših nedostataka i defekata možete postići vaš cilj. Naučavao sam vas i govorio sam vam, ponudio sam vam na Zemlji medicinu sa kojom bi ste se mogli izliječiti. Ja Osobno sam se ponovno vratio u Svoje Kraljevstvo, ali Moja Riječ će vam uvijek biti dostupna jer Ja sam govorio kroz usta svojih slugu, Mojih učenika koje sam delegirao da vam govore. Sišao sam dolje do vas kroz Svoju Riječ, Ja sam sa vama u Mojoj Riječi, pošto sam se sažalio na vas jer sam gledao na vaše slabe i bolesne duše i znao da vam treba liječnik koji vas može izliječiti jer On zna vaše stanje i ima sprem(lje)nu pravu medicinu.
Ali vi se rijetko okrećete ovom doktoru i na taj način ostajete u vašoj slabosti i ne možete biti izliječeni. I mada vam Ja opet i iznova govorim vi i dalje ne slušate i na taj način vaš kratak boravak na ovoj zemlji prolazi bez da vaša duša napravi duhovni korak prema naprijed. Iz tog razloga Ja moram (do)pustiti da Moj glas zazvuči neuobičajeno jako i kao strog liječnik poduzeti bolne intervencije da bi vašu dušu spasio od sigurne smrti. Sjetite se ovog kad doživite stvari koje vam se čine okrutne, koje ne možete pomiriti sa Bogom Ljubavi. Zapamtite da vas Ja ne mogu prisiliti da me slušate i ako odbijete Ja vam moram govoriti na ovaj način da bi Me bili u stanju čuti – tada ne zaboravite da je najbolniji zahvat motiviran Mojom ljubavlju. Ali ako Mi pružite mogućnost da sa vama govorim samo jednom kada su vaše misli usmjerene prema Njemu Koji je iznad svih, Koji kontrolira sve, onda bi se velika opasnost mogla izbjegnuti. Onda bi sebe povjerili pravom liječniku i iscjelitelju, onda vam On može odrediti pravilnu medicinu kada vam govori i daje uputstva koja će vam, ako ih slijedite, zasigurno omogućiti da izbjegnete smrt.
Ja jedino želim da svoje misli okrenete ka Meni, jer čineći tako vi otvarate vrata za Mene kroz koja Ja mogu ući i dati vam ono što veoma trebate. A pošto Ja nikad neću koristiti silu Ja koristim druga sredstva, koja vaše misli mogu okrenuti ka Meni. I sva mučna iskustva, udari sudbine svakojakih vrsta, pa i prirodne katastrofe, su takva sredstva za Moja stvorenja, koja u zemaljskom životu malo misle na Mene i na svoj stvarni zadatak, koja žalim jer im njihove bolesne duše moraju podnijeti još mnogo patnje, ako ne teže svome izliječenju, dokle god žive na zemlji. Jer Ja sam Bog ljubavi Koji sva Svoja stvorenja želi vidjeti sretna, ali Koji isto tako neprestano poštuje volju Svojih stvorenja i zbog toga je sudbina duše prepuštena njoj samoj.
AMENBertha Dudde, br. 7083,

4 Travanj 1958


DJELO SAMILOSTI ČOVJEKA ISUSA
Uvijek se sjetite Moje beskrajne ljubavi prema vama, ljubavi koja Me je potaknula na djelo vašeg spasenja.
Ono što je čovjek Isus doživio i pretrpio na zemlji, učinio je iz ljubavi prema ljudima, za koje je znao da su u krajnjoj duhovnoj nuždi. Njemu je već kao čovjeku bio poznat veliki dug grijeha ljudi i beznadežnost oslobađanja od ovoga bez pomoći. Znanje o tome je bilo rezultat Njegovog života ljubavi, i zbog toga se sažalio na čovječanstvo i želio mu je pomoći. Istovremeno je kao posljedicu Svoje ljubavi spoznao i to da je imao misiju koju je trebalo ispuniti .... da sam ga Ja Osobno poslao na zemlju kako bi Mi služio kao omotač i kako bi dakle Ja Osobno u Njemu mogao sprovesti akt spasenja za otplatu velikog duga grijeha.
I s obzirom na tu misiju, životni put Mu se ispunio .... put neizmjernih muka i patnji, koje su Mu prvo morale služiti za sazrijevanje, a koje je Njegovoj duši stvarao već sam boravak među griješnim ljudima. Jer Njegova duša sišla je iz carstva svjetla u tamu.
Ali zemaljski omotač koji je skrivao dušu je morao onim mukama i patnjama, stalnim borbama protiv pripojenih požuda i napasti, prvo biti pročišćen, kako bi tada bio dostojna posuda za primanje Mene Sâmoga, Koji sam Ga ispunio potpuno, postajući jedno s Njime. I tada je počela Njegova stvarna misija: donijeti ljudima svijetlo, obznaniti im Istinu, propovijedati im Evanđelje Ljubavi i tako im živim primjerom pokazati put kojim su i oni morali ići, žele li nakon smrti ući u carstvo svjetla i blaženosti .... i tada, kao posljednje, zaključiti Svoj životni put neusporedivim djelom milosti... Svojim najgorčim patnjama i smrću na križu, smrću prepunom boli, kao žrtva za dug grijeha čovječanastva.
I tu misiju jeste sproveo jedan čovjek, ali Ja Sâm sam bio u Tom Čovjeku, Ja Sâm kao Vječna Ljubav sam izveo djelo izbavljenja, jer samo Ljubav je bila sposobna izvesti jednu takvu žrtvu, samo Ljubav je mogla istrpjeti muke križnog puta i samo Ljubav je mogla smoći snage strpljivo, pri punoj svijesti izdržati sve do Njegove smrti.

Pa iako je Čovjek Isus na križu uzviknuo riječi: 'Bože Moj, Bože Moj, zašto si Me napustio....', to je bilo samo potvrda toga da Ga Božanstvo u Njemu nije forsiralo na to djelo, već da se Čovjek Isus u potpuno slobodnoj volji žrtvovao za ljude, da Ga je ljubav u Njemu potaknula na ovo djelo, ali ne čineći Ga u Njegovom razmišljanju i djelovanju ne-slobodnim.
Cijeli teret grijeha čovječanstva je Isus uzeo na Svoja pleća i sa time otišao na križ. Ovo upravo izrečeno u svôj svojoj dubini nitko od vas ljudi ne može obuhvatiti .... doduše Ja Sâm jesam izveo djelo samilosti, jer Čovjek Isus bez ljubavi ne bi bio sposoban na Sebe uzeti tu količinu muke i patnje .... pa opet, Božanstvo nije moglo patiti, i zato je tu mjeru boli i patnje morala istrpjeti duša sposobna za muku, Čovjek Čije je tijelo bilo osjetljivo na bol i Koji je istovremeno time okajao ono što je se cijelo čovječanstvo o Boga ogriješilo. A i Njegova duša je neopisivo patila, jer je došla iz carstva svjetla i jer je sama tama na zemlji za nju predstavljala neopisivu patnju.
Čovjek Isus je bio 'Moj Sin, Koji je Moj Ljubljeni'. Svim Svojim čulima, svom Svojom ljubavlju Mi je bio naklonjen, kretao Se među griješnim čovječanstvom, i Njegova duša je neprestano tražila Mene, Njegovog Boga i Oca od Vječnosti, Njegova ljubav silila Me je na neprestano utjecanje u Njega, i tako je moglo doći do ujedinjenja čovjeka i Boga, ili: 'Božje postajanje čovjekom' moglo je uslijediti potpuno zakonskim redom.
Jer nikada Si za obitavalište nisam mogao izabrati jedan ljudski omotač koji ne bi bio sâma ljubav, jer Ja Sâm ne bih Se mogao spojiti sa nečim nečistim .... i sva nečista supstanca je putem patnje Čovjeka Isusa bila produhovljena .... i istovremeno je bio otplaćen dug grijeha za čitavo čovječanstvo, jer Se Jedan iz ljubavi žrtvovao za Svoje bližnje.
Čovjek Isus je Svojom smrću proslavio Mene Sâmoga, i Ja sam proslavio Njega time što sam Ga izabrao za vidljivi omotač Moga Sebstva zauvijek .... time što sam u Njemu postao vidljivim Bogom za sva Moja stvorena bića koja bi se učinila dostojnima 'gledanja Boga'.
Dok ste na zemlji, možete si samo zamišljati Moju beskrajnu ljubav koja vam je pomogla da se oslobodite putem djela spasenja .... ali taj akt spasenja ćete u svoj njegovoj dubini obuhvatiti tek kad ste skroz ušli u carstvo svjetla, kad vas kao nekad prosvijetli svjetlo spoznaje .... tada ćete i sami imati saučešće, kao u sadašnjosti ćete i sami doživjeti i tek tada ćete pojmiti Moju beskrajnu Ljubav, Koja je učinila sve kako bi ponovo pridobila Svoju djecu, koja su nekoć bila izgubljena velikom krivicom odmetanja od Mene.
AMENBertha Dudde, br. 7136,

1 Lipanj 1958


PRA-GRIJEH I ZNAČAJ DJELA SPASENJA
I tako ćete uvijek biti podsjećani na to da sam Ja na križu umro za vas .... vas ljude na zemlji kao i sve još neizbavljene duše u 'onostranome' uvijek podsjećam, ili vam šaljem spoznaju o tome, ako još niste saznali, jer ne smijete ostati neupućeni želite li ikada dospjeti do blaženosti. Što koristi vama ljudima, ako i znate o 'čovjeku Isusu', Koji je Svoj zemaljski život završio smrću na križu, ako ne znate o duhovnom značenju Njegove smrti na križu, o Njegovoj misiji koju je čovjek Isus ispunio radi griješnog čovječanstva. Čak i kad vam se kaže: On je čovječanstvo izbavio od grijeha .... ne shvaćate, i to za vas ostaju samo riječi čiji smisao ne razumijete. I sve dok niste upućeni u obrazloženje vašeg ovozemaljskog postojanja kao čovjeka, nećete ni razumjeti zašto se čovječanstvo naziva griješnim .... i pored toga što nitko nije bez grijeha.
Ali djelo spasenja Isusa Krista tek dobija na značenju kada razumijete pra-grijeh, koji je uopće uzrok vašeg zemaljskog postojanja. Taj grijeh u svoj veličini nije za usporediti sa griješnošću ljudi, iako je potonje tek posljedica prethodnoga. A što čovjek na zemlji zgriješi, to bi jednom i mogao okajati na zemlji ili u onostranom carstvu, pa čak kad bi mu za to bilo potrebno jako puno vremena .... ali okajati pra-grijeh vama ljudima nije moguće, niti za vrijeme zemaljskog postojanja, a ni u onostranom carstvu, jer taj pra-grijeh se nije sastojao od prekršaja jednog po sebi već nesavršenog bića, već je bio počinjen od bića koja su se nalazila na vrhuncu savršenosti, bića kojima nije nedostajalo svjetlo spoznaje, koja su si dopustila da ih povede vjerovanje kako će Me nadvisiti .... dakle bića koja su zbog svog obilja svjetlosti i moći postala ohola.
Taj grijeh ne može biti okajan od samog stvorenja, i vječnosti ne bi bile dovoljne za oslobađanje od tog grijeha. Putem tog grijeha stvorenja su propala u najdublju dubinu, što znači izgubila su svjetlo i moć, istovremeno se okrećući u nasuprotno, izgubili su sve Božanske atribute, primajući sva loša svojstva i nagone, postajući Mojim protivnicima .... sve dok se njihova duhovna supstanca nije potpuno ukrutila i oni svoga postojanja nisu više bili niti svjesni. I to ukrućeno duhovno sam Ja onda prognao/pretočio/prokleo u formu, što znači razložio sam ga na bezbrojne duhovne čestice i 'uplodio' ga u bezbrojna djela stvaranja, koja su Moje ljubav, moć i mudrost stvorile samo sa jednom jedinom namjenom, a to je kako bi to pâlo duhovno ponovo privele k Meni, jer je bilo predviđeno za blaženost koju može naći jedino uz Mene.
I taj prolazak kroz stvaranje je čin okajanja nemjerljive krivice, ali on se događa u stanju prinude, pri svezanoj volji, i zbog toga ne može biti smatran stvarnim okajanjem onog grijeha.
Dakle stvorenje mora opet dospjeti u stanje u kojem se slobodnom voljom žudi osloboditi svoga grijeha, gdje mu može biti dano toliko spoznaje da uvidi kako se je ogriješilo i kako ipak postoji još jedan put za oslobađanjem od ovoga velikoga grijeha. Mora znati da je taj put - put prema križu, da je oslobađanje od pra-grijeha mogućno jedino putem priznavanja Božanskog Izbavitelja i Njegovog djela iskupljenja i da se taj put ka križu mora proći za vrijeme zemaljskog života, kako bi nakon njega opet mogao biti primljen u carstvo svjetla, koje i jeste stvarna domovina ljudi na zemlji.
A i u onostranome, Moja ljubav još prilazi dušama koje ginu u dubini. I u onostranome duše saznaju o Mome djelu spasenja, i tamo još mogu krenuti ka Meni putem Isusa Krista, međutim ne mogu više postići isti stupanj savršenosti koji su mogle postići na zemlji putem priznavanja Isusa Krista kao Božjeg Sina i Spasitelja svijeta, u Kome sam se Ja Osobno utjelovio, a kako bih došao do one prihvaćenosti koju su Mi nekoć uskratili.
Vi ljudi morate znati o velikom značaju djela spasenja, ime Isusa Krista ne smijete zvati samo kao ime jednog čovjeka visokih etičkih ciljeva Koji je jednom hodao zemljom. Bila je to značajna misija, koja je bila svrha Njegovog nekadašnjeg boravka na zemlji, i nju biste trebali težiti dokučiti sve dok je u vama još i malo nejasnoće, jer o vašoj spoznaji i o vašoj dobroj volji ovisi hoćete li vaš zemaljski put proći sa uspjehom, hoće li vas kraljevstvo koje je vaša stvarna domovina ponovno prihvatiti.
AMEN

B.D.BR.7345

24.4.1959
VAŽNOST/ZNAČENJE MOLITVE ZA PREMINULE ....Od najveće je važnosti znati o položaju/situaciji/stanju duša u onostranom carstvu, koje u svojoj nevolji spoznaju šta su propustile na zemlji, i trude se poboljšati svoju poziciju. Jedino njima se može pomoći putem svjetlosnih bića, jer pošto se i u duhovnom carstvu poštuje slobodna volja duše, svjetlosna bića ne mogu protiv nje ni djelovati da duše; dakle izbavljenje nevoljne duše prilično je teško, i često može trajati vječnostima dok se duša sama ne potrudi oko poboljšanja. Ali pogrešno je misliti kako se duši u mraku nikada ne nudi pomoć .... Carstvo svjetla se neprestano trudi unijeti svjetlo u tamu, ali gdje se srca zatvaraju, svjetlo gubi svoju silu/snagu, i tamo ostaje mračno kao i ranije/do tada. Dakle duše same određuju/uvjetuju svoje stanje, koji može biti tama, polutama/svitanje ili svjetlo .... one ga same uvjetuju putem svoje volje, koja mora biti usmjerena u pravcu svjetla, ako želi da joj bude svjetlije oko duše. Ali, ako je duša tako oslabljena ili se nalazi još skroz u rukama Božijeg protivnika, onda se ona sama vječno neće moći izdići iz te slabosti .... Ona ni ne zna ništa o božanskom izbavitelju Isusu Kristu tako da ga ni ne može pozvati u pomoć .... I ona bi dakle u svom nesretnom stanju ostala/istrajala vječno dugo, ako joj ne pristigne pomoć kroz molitvu ljudi .... Upravo ta molitva obično biva izostavljena/propuštena, jer se u njeno dejstvo i njenu neophodnost ne vjeruje. A ta molitva je upravo za onostrano carstvo značajan faktor, jer gdje biće samo više nije sposobno pomoći si, i gdje je Božija ljubav zakonski sputana/svezana kroz slobodnu volju duše, tamo se ljubav jednog čovjeka može uključiti kao posrednik, i njemu za ljubav Božja ljubav tada može postati aktivna i nesretnom biću dati snagu .... Zadnja odluka je doduše još uvijek na samoj duši, da li će i kako koristiti tu snagu koja joj tada kroz molitvu čovjeka pristiže. Ali ona tu molitvu osjeća kao dobročinstvo/dobro djelo, i ona počinje popuštati svoj raniji otpor, i u njoj postaje svjetlije, tako da počinje razmišljati, i time dolazi do njenog izbavljenja, samo ako ispravno koristi snagu (iz) molitve. Tada se mogu uključiti i svjetlosna bića, bez da nailaze na otpor. Dakle svaka veza duš­a tame sa svjetom svjetla ili sa Bogom je nemoguća, sve dok volja prije toga nije slomljena, volja koja se još nalazi u otvorenom otporu prema Bogu, bez kojeg duša ni ne bi bila u tami. Potreba koju svako biće u tami ima za boljim stanjem nije presudna, već ono prije toga mora spoznati uzrok svog bijednog stanja i potruditi se taj uzrok promijeniti, promijeniti se i težiti/žuditi za svjetlom svjetla radi, ne zbog blaženstva/sreće koje je s time povezano .... Biće mora spoznati svoju griješnost i mora htjeti riješiti se svojih grijeha, mora iz spoznaje kako u toj griješnosti nije dostojna Božje blizine žuditi za izbavljenjem, i mora se htjeti osloboditi grijeha i smrti, kako bi prišla bliže Bogu, za Kojim duša mora žudjeti .... što će zasiguno i biti slučaj, kad jednom prepozna/spozna svoju krivicu i prizna je pred Isusom Kristom, Koji će joj uvijek iznova pristupati, kako bi je potakao da Mu se u nevolji obrati.... Sama duša mora željeti/htjeti osloboditi se/izaći iz svog mučnog stanja, ali uvijek u dubokoj poniznosti i u spoznaji svojih grijeha. I to zahtjeva njenu promjenjenu volje, do koje ona može doći baš jedino putem molitve, jer duša sama je pre-slaba kada stupi u onostrano carstvo u stanju mraka. Tada ona putem molitve može primiti toliko snage, koju će ona onda sigurno koristiti na ispravan način, jer Božija ljubav nadasve rado nagrađuje ljubav ljudi koji se mole/zalažu za ispunjenjem njihovih molbi za pomoć nesretnoj duši u duhovnom carstvu u njenoj nevolji. Sama ljubav uklanja granice/barijere koje je Božija pravednost postavila i koje ne mogu proizvoljno biti porušene .... Ljubavi Božijoj su postavljena ograničenja putem volje same duše .... Dakle, gdje zakaže njihova volja, tu može da se založi/posrednični uključi ljubav čovjekova, i Bog će radi te ljubavi pomoći duši da se oslobodi iz njene nesretne pozicije .... jer Bog želi samo sreću svakom stvorenju, a ne njegovu propast .... Amen


Bertha Dudde, br. 7399,

27 Kolovoz 1959


RAZLOG CIJELOG STVARANJA .... PAD LUCIFERA
U početku ste bili slobodna, svjetlosti i snage prepuna bića, koja su mogla stvarati i djelovati u neslućenoj blaženosti i koja su to i činila prema Mojoj volji. U početku ste bili Božja slika i prilika, stvoreni u svoj savršenosti, koja vas je i činila Bogu jednakim bićima i koja vam je stvarala vrhunsku blaženost. Ali to stanje nije bilo vaša vlastita zasluga, nego je bilo određeno stvaranjem, jer iz Mene nije moglo proizići ništa nesavršeno i jer je svako stvoreno biće bilo iste prirode kao i Pra-Biće Koje ga je postavilo u postojanje.
Ja sam bio Tvorac svih tih bića, tako da su ta bića mogla biti jedino vrhunski savršeno oblikovana bića, koja su bila 'istovrsna' sa Mojim Pra-Bićem. Ali Meni nije bilo dovoljno t(akv)o stvaranje, nisu Mi bila dovoljna takva bića koja su morala biti takva kakvima sam ih Ja stvorio, već sam oko Sebe želio imati bića koja bi bila oblikovana isto kao i Ja, a koja bi to oblikovanje sama sprovela.
To zvuči nerazumljivo onim ljudima koji ne pokušavaju shvatiti uzrok cijelog stvaranja, koji još nisu razmišljali o tome šta je moglo prouzročiti čitav čin stvaranja .... a razumljivo je samo ljudima koji su duhovno probuđeni, kojima dakle mogu biti objašnjeni svi međuodnosi.
Jedno savršeno-stvoreno biće nije moglo postupati drugačije nego dobro, sve dok djeluje samo u Mojoj volji, dakle dok svoje misli prima od Mene i dok ih je moralo obrađivati po Mojoj volji. Ali takvo jedno biće jeste i mora ostati samo Moje 'stvorenje' .... koje Mi i pored svoje savršenosti nije bilo dovoljno.
A Ja sam sva bića opremio slobodnom voljom, jer jedino biće slobodne volje je savršeno biće. I ta slobodna volja Mi je trebala pomoći upotpuniti djelo koje sam započeo, a koje je moralo biti nastavljeno od strane samoga stvorenja, kako bi od 'stvorenja' postala 'djeca', koja bi trebala sa Mnom i uz Mene stvarati i djelati u vrhunskoj blaženosti/sreći. Slobodnoj volji nisu bile postavljene granice, niti na gore, niti na dole .... i ta slobodna volja se tada trebala pokazati; biće koje je moglo otpasti od Mene u slobodnoj volji je trebalo ostati uz Mene i time dokazati svoju Božanstvenost.
To su stvorenja i mogla, jer su se nalazila u najsvjetlijem svjetlu i jer Me jesu prepoznavala kao svog Boga i Stvoritelja .... ali pred očima im se nalazio još jedan drugi cilj .... cilj koji su mogli vidjeti, za razliku od Mene Koji sam im bio nevidljivi Bog, a Kojega su htjeli vidjeti.
Vidljivi anđeoski duh bio je Lucifer, prvo iz Mene proizašlo djelo stvaranja, koje je blještalo u svôj svojoj ljepoti i koji je time ostalim stvorenjima bio vidljiv. A i on je morao proći probu slobodne volje, i on je morao dokazati svoju Božanstvenost time što bi svoju volju slobodno od sebe podredio Mojoj volji, usmjeravajući je po Mome vječnom redu, kao što je priličilo njegovom božanskom biću.
Ali, on je krivo usmjerio svoju volju .... to je mogao uz pomoć svoje slobode, i Ja mu nisam postavljao nikakva ograničenja kad je svoju volju okrenio od Mene postajući mi nasuprotnim polom.
Nisam ga spriječavao kad je u tom nastojanju utjecao na sva ostala bića, i time sam i njima ostavio potpunu slobodu odluke .... za Mene ili za njega. I tek ta odluka bića određivala je sudbinu bića, koja su bila proizišla iz Moje ljubavi i koje je Moja ljubav želila učiniti Mojom djecom, što je pak bio, a i ostaje zadatak samih tih bića. Dakle, svim od Mene stvorenim bićima ostavio sam potpunu slobodu odluke, i samo jedan mali dio prošao je taj test volje i ostao uz Mene, dok je veći dio slijedio Lucifera strmoglavljujući se u ponor, što će reći: gubeći svjetlo, snagu i slobodu, koje se tek kroz beskrajno dugo vrijeme može povratiti, kako bi tada u vrhunskoj sreći/blaženosti kao djeca obitavala uz Mene, djeca koja su se sama oblikovala, kao što je i bio Moj plan prilikom stvaranja .... i zbog čega Ja neću otpočinuti, sve dok nisam postigao Moj cilj.
AMEN
B.D. BR.7438

27.10.1959
MOLITVA (URGIRANJA) ZA ONOSTRANE DUŠE....
Ne znate vi koliko moraju patiti one duše koje bez ikakve molitve (od strane ljudi) borave u onostranom carstvu i kako im o volji zavisi da li će napraviti korak unaprijed. Te bijedne duše najčešće ne mogu skupiti/nemaju snage za tu volju, i sve zamisli od strane svjetlosnih bića, koja ih prerušena uvjek iznova posjećuju kako bi im pomogla, ostaju bezuspješne, jer one (te duše) jednostavno nemaju snage za htjeti, i apatično vegetiraju sve dok im sa strane ne bude pružena snaga. A to može prouzročiti/postići jedino molitva od strane ljudi .... Sve mora biti u skladu sa zakonom vječnog reda .... Bog jednu dušu ne može proizvoljno obdariti snagom koje je ova potpuno nedostojna, koju ni ne želi niti je prihvata, kada joj (ta snaga) bude pružena ili kad joj bude pružen neki drugi vid pomoći .... I baš zato što je duša pre-slaba sama nešto preduzeti kako bi si poboljšala stanje, vi ljudi je se trebate sjetiti u vašim molitvama ispunjenim ljubavlju, često se moleći za te sirote duše kako bi im Otac, vaše ljubavi radi, mogao podariti Svoju snagu/silu i dostaviti je tim dušama, što će sigurno i učiniti, tako da ni jedna posrednička molitva neće ostati bez efekta. Duša za koju se čovjek na zemlji založi, ne može biti izgubljena, ona jednom dolazi do spoznaje kako se ona sama mora potruditi oko promjene svoje sudbine .... Onda će ona to i (u-)činiti, jer jasno osjeća snagu koja joj se posvećuje, i primjenjuje je u skladu sa Božijom voljom, što znači, ona će time djelovati na duše koje se isto kao i ona sama nalaze u nevolji. Urgiranje putem molitve je jedino sredstvo pomoći tim dušama u tami, jer time one upoznaju moć ljubavi i uspijevaju se preobratiti/promjeniti. Te duše neopisivo pate, a jednom kada dospiju do spoznaje i kad krenu pravim putem koji im je bio naznačen, jako su zahvalne... I svoju zahvalnost uzvraćaju izbavljujućom aktivnošću, pošto i one tada žele pružiti pomoć kao što je i njima bila pružena u njihovoj patnji i nevolji. Ali bezbrojne duše nemaju nikoga tko bi za njih urgirao/založio se, bezbrojne duše borave u mraku, duše kojih se ni jedan čovjek ne sjeti u ljubavnoj molitvi .... Uključite ih sve u vaše molitve, imajte samo volje pomoći im, i ta dobra volja pružiti će im snagu, tako da će se na neko vrijeme osjećati pod pritiskom za izlazak iz mraka, i tada će im s vremena na vrijeme zablistati svjetlosne iskre, koje će ih potaknuti da ih slijede. Milostive misli, koje šaljete u te sfere, uvijek prouzrokuju komešanja, čime se bića međusobno počinju p(r)oučavati šta preduzeti za izlazak iz mučnog stanja i, ako molitva ne popusti, ta težnja duše postaje sve jača. I tada dolazi do promjene/preokreta, time što im biva pružena mogućnost za napuštanjem dna i mogućnost za obrazovanjem, koje im biva pruženo u obliku svjetlosnih iskrica, što im prija. Pomoći tim dušama je veliko djelo milosti, jer one same ne mogu si više pomoći i ovisne su o pomoći drugih ljudi. Pomoć koja im u onostranom carstvu biva direktno pružena, teško prihvataju, jer su pre-slabe volje i zbog toga prvo trebaju dotok snage, koji im vi ljudi možete osigurati kroz molitvu ispunjenu ljubavlju. To su djela ljubavi koja možete, prevazilazeći smrt, činiti dušama i koja često imaju veće značenje, jer mogu biti djelo spasenja za te duše, djelo koje ih izvodi iz tame i koje ih dovodi do života. A kad su jednom te duše spašene, kad su jednom stale na put svjetla, tada postaju i marljivi pomagači drugim dušama, koje su isto tako boravile u tami .... Jer one svoju nevolju vječno nikako ne zaboravljaju i stoga će vam vječno biti i zahvalne ....
Amen


B.D. BR. 7490

12 Prosinac 1959


RAZMIŠLJAJTE ČESTO O TRENUTKU UMIRANJA
Reći ću vam jedno, svakog dana se preostalo vrijeme skraćuje, vrijeme milosti, kada možete raditi i stvarati po vlastitoj volji, će uskoro biti završeno. Zato sva vaša djela i ostvarenja moraju uvijek i jedino biti za spasenje vaše duše, vi morate jedino o tome razmišljati, stvari od ovog svijeta morate ostaviti iza sebe. Jer, kada se brinete za spasenje vaše duše sve što vam je potrebno, će vam biti dano, isto će te primiti bez vaših vlastitih napora. Način na koji trenutno živite, razmišljajući samo o zemaljskim stvarima a ne o činjenici da će vaš život uskoro završiti, uvelike ugrožava spasenje vaše duše.
Vaš životni stav je pogrešan, razmišljate samo o dobrobiti vašeg tijela. A čak i ako se pred svijetom predstavljate kao Kršćani vi ne živite sa Kristom, Koji želi biti i ostati vaša vječna radost, i Koji se sa vama može ujediniti jedino ako živite u Ljubavi.
Vi previše živite u ljubavi prema sebi jer sve o čemu razmišljate je kako unaprijediti vaš životni standard. Previše težite tome da udovoljite svome tijelu. A da li razmišljate o potrebama vaše duše, i njezinom napretku? Vi znate da na ovoj Zemlji nećete ostati vječno, da možete biti 'pozvani' već sutra. Što vas čeka sa druge strane ovisi o stanju vaše duše.
Jer sve što tijelo posjeduje je prolazno, i čovjek to mora ostaviti iza sebe u svijetu. Prema tome, svaki napor koji se tiče samo tijela je uzaludan. A duša, bilo kako bilo, stoji siromašna i bijedna na kapijama Vječnosti.
Ljudi bi trebali više razmišljati o stanju svoje duše, razmišljati više o trenutku svoje smrti, i vjerovati kako će vrijeme Milosti, koje im je bilo dano tako da se mogu promijeniti, uskoro proći.
Svaki dan može vašoj duši donijeti bogatstava samo ako ga živite na ispravan način, kada činite djela ljubavi, zračite Ljubav i dobrotu prema vašem bližnjem, pomažete tamo gdje je pomoć potrebna. Kada se u molitvi ujedinite sa vašim Ocem u Vječnosti, i kada obnovite pravu vezu sa Njime kao dijete sa Ocem.
To ne mora biti žrtva. Zasigurno možete živjeti bogobojazan život, ali morate češće misliti o Njemu, a ne isključivo na stvari od ovog svijeta. Morate uvijek imati na umu kako je sve što vam ovaj svijet nudi prolazno. Ali da bi od Boga primili nešto što možete zvati duhovnim blagom, vi se morate ujediniti sa Njime i ostati ujedinjeni kroz molitvu i djela Ljubavi.
Od vas se ne traži previše, ali vi će te bez ovog intimnog kontakta uvijek biti siromašni dok će vaša duša, u vremenu vaše smrti, biti u jadnom stanju. Ipak, ništa vam se ne može dati što sami ne postignete. Stoga vas se jedino može upozoriti i savjetovati da kroz ovaj život ne idete bez razmišljanja, već da uvijek razmišljate o trenutku vaše smrti kada će te morati dati izvještaj o tome kako ste živjeli vaš zemaljski život, za dobrobit vaše duše.
Razmišljajte o usavršavanju vaše duše i težite k tome, i uvijek će te primiti pomoć, ako Bogu ukažete kako Mu iskreno želite prići, i onda zauvijek ostati sa Njime. Tada će se vaša duša pokazati dostojnom.

AMEN


B.D. BR. 7490

12 Prosinac 1959


SUDBINA DUŠE NAKON FIZIČKE SMRTI
Nakon smrti vi ulazite u potpuno drugačiji svijet. Na Zemlji ste imali mogućnost formirati taj svijet za sebe tako da vas učini sretnim, i da budete radosni što ste svoj život na zemlji promijenili za ovaj novi svijet.
Vi vašom šetnjom na Zemlji za sebe možete zaraditi korespondentno kraljevstvo svjetla i radosti. Ako vaš duševni rad sprovodite gorljivo i skupljate bogatstva za duhovno kraljevstvo, onda će svijet u kojeg ulazite biti sretno mjesto. Neće biti kraja vašem čuđenju i radovanju i nikad se nećete (za)željeti vratiti na Zemlju, čak ako bi to i bilo moguće.
Vi za sebe stvarate svijet, koji vas prima nakon smrti vašeg tijela. Prema tome, vi morate živjeti svjesni vaše odgovornosti na ovoj Zemlji, pošto bi mogli ući na mjesto koje je mračno, i ogoljelo u kojem ste jako nesretni, i koje svoje-voljno ne možete napustiti. Jer to je kraljevstvo koje ste pripremili za sebe, u slobodnoj volji, dok ste bili na Zemlji. To je bilo vaše djelo, vaša vlastita slobodna volja, pošto je vaša šetnja na Zemlji bila takva da vam u duhovnom svijetu nije mogla pružiti ni jednu drugu sudbinu osim bijede i ograničavanja, u mraku i slabosti. 
U svakom slučaju, vi ulazite u drugačiji svijet, u kraljevstvo koje je duhovno, gdje ste izgubili sva zemaljska dobra, gdje pronalazite jedino ono što se na duhovan način zaradili na Zemlji. Prema tome, za duše koje za sebe nisu postigle nikakvo duhovno dobro i koje su marile samo za zemaljske stvari to je zastrašujuće stanje. One će u to duhovno kraljevstvo, gdje je jako teško postići duhovna blaga, ući u potpunosti prazne. Međutim, nije nemoguće.
Svijet u kojem te duše onda žive je sastavljen u skladu sa stanjem njihove duše. Za tu dušu to može značiti neprestano lutanje kroz suhe goleti, gdje ne mogu pronaći ništa čime bi mogli zadovoljiti svoju glad, koja takve duše neprestano muči, i može se umiriti jedino darovima ljubavi, ili dostavljanjem snage, koju je za takve duše i dalje moguće nabaviti putem blagonaklone molitve. Prema tome, za takve duše je blagoslov ako ih nakon smrti u vječnost slijede ljubazne misli i dobra djela, učinjena na zemlji. Ali siromašne i bijedne su one duše koje na Zemlji nisu zaradile ljubav svojih bližnjih, za kojima slijede ne-ljubazne misli i koje pate zbog tih misli, više nego vi ljudi na zemlji to možete zamisliti.
Stoga, gledajte da svaku umrlu osobu u vječnost prate dobre misli. Imajte samilosti prema njima i pomozite im, tako da mogu pronaći svoj izlaz iz mraka. Nikad ih ne ostavljajte same već mislite o njima često. To će im činiti dobro; osjećat će to kao snagu, kao malu pomoć na njihovom uzlaznom putu, kada im to bude omogućeno. Duša stvara za sebe sudbinu koja ju čeka tamo u duhovnom kraljevstvu, i sa ciljem da bude sretna, čovjek mora biti aktivan već na zemlji, zarađujući duhovna dobra i gorljivo čineći djela ljubavi.
Ta djela, sa kojima ćete uvijek moći raditi za vašu kao i za sreću drugih ljudi, će vas uvijek pratiti. Tako da uvijek možete povećati vašu vlastitu sreću i opskrbiti druge sa snagom koja će voditi njihove korake prema gore i eventualno postići sreću za njih. Iako je cesta koja vodi prema gore teška i zahtjeva jako puno snage, ipak je moguće, uz pomoć pruženu od strane njihovih duhovnih prijatelja i ljudi na Zemlji, koji ih uzdižu u svojim molitvama, ako je njihova volja prava, dosegnuti visine.
AMENB.D. BR.7839

2.3.1961
UPUĆIVANJE/USMJERAVANJE ONOSTRANIH DUŠA KA ISUSU KRISTU....Tko Me u onostranom carstvu prizna, spašen je za svu vječnost .... Kako se duše koje još borave u mraku ili sumraku, Mome Imenu ne protive, kada im putem prerušenih glasnika svjetla ili putem misaonog prijenosa od strane ljudi koji (ih) vole bude javljano o Meni i Mome djelu spasenja, tako se i mrak povlači od njih .... sila Moga Imena već će djelovati na njih i pokretati ih ka Meni, počet' će Me tražiti, i Ja ću (im) se dati naći .... Ali volja duše jeste i ostati će slobodna, i zbog toga može proteći dosta vremena prije nego Me prihvate, prije nego snaga molitve od strane ljudi postane djelotvorna ili dok glasnici svjetla, koji im se neprimjetno pridružuju donoseći im Moje Evanđelje, ne postignu uspjeh. Ali trud oko ovih duša neprestan je, i zbog toga je od velikog blagoslova, ako se te duše svjesno priziva gdje god se vode duhovni razgovori, gdje god se spominje djelo spasenja, kako bi duše uvijek iznova bile usmjeravane ka Isusu Kristu, kako bi samovoljno/dobrovoljno krenule putem prema Meni i kako bi Me zamolile za oproštenje svoje krivice .... Jer sve dok nisu blažene/sretne, još su opterećene svojom krivnjom, i njihova nesreća može ih poticati na to da teže poboljšanju svog položaja i razmišljanju o sebi samima, o njihovim životima na zemlji i svom odnosu prema Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti. Volja otpora se smanjuje već kad dođe do molitve ispunjene ljubavlju od strane ljudi, kada ih se sjeća sa ljubavlju, kada osjete volju za pomoć. Tada se smanjuje i njihov otpor protiv pomoći koja im se u onostranom carstvu neprestano nudi, i popuštanje otpora je već početak uspona/napretka, jer svaki pokret takve duše značajan je i tima joj biva dano malo svjetlo, koje je usrećuje i koje joj još više povećava potrebu za tim. Duše u onostranom moraju naći put do Mene, ako Me već nisu pronašle na zemlji. I vi ljudi tome možete vrlo mnogo pridonijeti, misleći često na duše koje su u nevolji .... upućujući uvijek svaku dušu, koja vam se putem misli nameće, da se obrati Meni, božanskom Spasitelju/Izbavitelju Isusu Kristu, Koji je Jedini može dovesti do sreće/blaženstva. Vaše misli ispunjene ljubavlju, koje su upućene tim dušama su poput svjetlosnih iskri, koje u njima prouzrokuju radost koju uvijek rada iščekuju i u pravcu tih misli one hitaju. Na zemlji su se držale podalje od svake vrste duhovne naobrazbe, živjeći samo svoj zemaljski život, i tako su nakon svoje smrti u onostrano carstvo otišle bez ikakvih dobara .... Tada si tek moraju zaraditi duhovna dobra u slobodnoj volji, ne smiju pružati otpor kada im u ljubavi biva predavano Evanđelje, i oni Isto u ljubavi moraju davati dalje onima koji su takvi/isti kao i oni i koji si žele poboljšati stanje/položaj. Ali kada se vi ljudi prihvatite tih du­ša, one nisu izgubljene; vaše misli će ih uvjek privlačiti k vama, i od vas će moći primiti ono što su do tada odbijale .... a što sada/onda doživljavaju kao ugodno, jer im to upućuje vaša ljubav.... Jer ljubav je sila koja ne ostaje bez dejstva .... Često mislite na te duše koje čame u tami, koje još nisu pronašle do Mene u Isusu; pokažite im put i približite im Evanđelje; time ćete činiti djelo izbavljenja puno blagoslova, koje je veoma bitno, pogotovo u završno doba, jer sa dna treba izbaviti još mnogo duša kako ne bi bile poslane u ponovni krug stvaranja, kada dođe kraj ....
AmenBertha Dudde, br. 8281,

24 Rujan 1962


OPASNOST AROGANCIJE
Tko si k srcu uzme Moju Riječ: 'Svi ste vi griješnici...', ostat će u najdubljoj poniznosti, neće se nadimati niti donositi težak sud, jer spoznaja o vlastitoj nesavršenosti će ga uvijek podsjećati na to da je slab čovjek koji treba Moju snagu i okrijepljenje, i ponizna srca će Mi dolaziti i za to Me moliti.
Tko je s druge strane uvjeren u svoju vrijednost, njegovo biće će karakterizirati arogancija, i ta arogancija će se ispoljavati putem omalovažavanja drugih, putem prosudâ lišenih ljubavi i putem uvjerenja o vlastitom posjedovanju višeg znanja i time o ne-potrebi daljnjeg vlastitog poučavanja, zemaljskog ili duhovnog .... arogantni čovjek će uvijek vjerovati kako je dosegao stupanj sa kojeg može gledati dolje na ljude. I uobraženost je zaista 'dionica' Mojeg protivnika, koja ga je povukla u najdublji bezdan, jer se uzdigao nad Mene, njegovog Boga i Stvoritelja, povukavši za sobom u ponor veliko mnoštvo stvorenih bića.
Uz sva ta bića je 'prikačeno' još dosta duha uobraženosti, kad kao ljudi imaju polagati zadnji ispit volje. I uobraženost je sasvim izvjestan znak nesavršenosti, protiv čega se čovjek mora boriti u zemaljskom životu, i to sve dok ne dospije do najdublje poniznosti prema Meni i, tad se i u odnosu na svoje bližnje neće više isticati, nego će imati puno razumijevanje za njihove slabosti, jer i sam uviđa svoju nepotpunost.
Ali za pravu povezanost sa Mnom je potrebna najdublja poniznost, i kad čovjek spozna i prizna svoju griješnost, potražit će utočište kod Isusa Krista i molit će Ga da ga oslobodi. Poniznost će mu 'tražiti' da Ga iskreno (za)zove i (za)moli, a On će ga milostivo pogledati .... 'jer, poniznome poklanjam Svoju milost....'
I ni jedan čovjek za sebe ne može tvrditi da je savršen sve dok živi na zemlji. Može jedino posjedovati viši stupanj spoznaje, ali upravo to će ga neprestano naginjati na sve ve­ću skrušenost, jer spoznaje veličinu svoga Boga i Stvoritelja i beskrajnu ljubav, koju Taj Bog i Stvoritelj poklanja Svojim stvorenjima, koja to stvorenje neopisivo usrećuje, ali mu ne daje da postaje uobraženo.
Uobraženost je još uvijek znak nepotpune spoznaje, jer protivnik pokušava zamutiti svjetlo, no još uvjek ima svoj udio kod čovjeka, kada je ovaj uvjeren u sebe i svoju vrijednost. Svi vi se još imate boriti protiv ovog zla, jer uvijek iznova će vam Moj protivnik upuhavati pogrešni osjećaj uzvišenosti, uvijek će uspijevati pronaći površinu za napad kad u vama može probuditi taštinu. I zato svi morate biti oprezni i truditi se svaki osjećaj arogancije zagušiti u klici, jer uvijek se trebate sjetiti toga da je vaš Spasitelj i Iskupitelj Isus Krist išao putem najdublje poniznosti, kako bi okajao vaš oholi pad. Trebate se sjetiti Njegovih patnji i muka koje je to okajanje zahtjevalo. I trebate znati kako je vaš zemaljski put posljedica vašeg nekadašnjeg pada u ponor koji je prouzročila ta oholost.
Povratak Meni može uslijediti jedino putem poniznosti, i zemaljski put bi vam trebao pružiti spoznaju, da ste slaba, bespomoćna bića koja trebaju Moju ljubavnu pomoć, kako bi se ponovo uzdigla u visinu, i koja Me uvijek moraju pitati za pomoć, ako svoj zemaljski put žele preći sa uspjehom.
Ali tko je još arogantnog duha, još je udaljen od Mene, i on će Me teško pronaći. Jer u njemu se ne može razviti ispravna ljubav, koja obuhvaća bližnjega, već će se on u svojoj aroganciji držati podalje od onoga kome treba pokloniti svoju ljubav, i kako čovjek može sazrijevati jedino putem života ljubavi, arogantni neće postići duhovni napredak, već će ostati na istom stupnju razvoja, ako ne i tonuti, jer ga Moj protivnik drži svezanog.
Zbog toga, borite se protiv ovog zla, i oštro se kritizirajte, tada ćete otkrivati greške koje vas smanjuju, i sići ćete s trona koji ste si sami podigli u pogrešnoj procjeni vaše vrijednosti. Sama poniznost će vam omogućiti da sazrijevate, jer tada ćete od Mene primati milost u izobilju, Ja Sâm ću se onda pobrinuti za vas, jer u poniznosti Mi prilazite bliže, i vaša molitva će biti intimnija i predanija, i Ja ću vam uslišiti molitvu, Ja ću vas privući Sebi kao Svoju djecu, jer tada ste se definitivno razdvojili od Mog protivnika, koji je Mojim protivnikom postao jer se uzdigao iznad Onoga iz Čije sile je sâm proizašao.
AMENBertha Dudde, br. 7730,

23 Listopad 1960


DUHOVNA 'NADMOĆNOST' NIJE ISTO ŠTO I DUHOVNA AROGANCIJA
Duhovna nadmoćnost nije isto što i duhovna arogancija.
Kad Ja čovjeka uvedem u Istinu, kad bude obučen od strane Moje Riječi kako bi on opet postao doličan učitelj svojim bližnjima, on onda smije svoje znanje zastupati uvjereno, jer ono potječe od Mene i on će onda moći biti siguran u to kako je primio čistu Istinu i kako je ta Istina više vrijedna od ljudskog znanja, do kojeg se dolazi samo razumom za čiju istinitost nikada nema garancije ako Moj Duh nije mogao djelovati.
Dakle, ako se radi o zastupanju Istine iz Mene, koju čovjek direktno prima od Mene, o duhovnoj aroganciji nikada nema ni govora. Tu bi svaki oblik suzdržavanja bio pogrešan/neumjesan, ako postoji mogućnost dostavljanja Mog duhovnog dobra ljudima.
Samo što ne trebate 'bacati bisere pred svinje' .... što znači, govoriti tamo gdje otvoreno prepoznajete duh Mog protivnika, jer tamo Istina kao takva ne biva spoznata i svaka besjeda je uzaludna. Ali tko biva podučavan od Moga Duha, taj treba spomenuti i djelovanje Moga Duha, i on treba nastupati otvoreno i nedvojbeno i zastupati Moju Riječ. I to će i moći, jer kako god on govori o Meni i Mome carstvu, Ja Sâm se njime služim i govorim kroz njega, i onda uistinu ne možete reći kako iz njega govori arogantni duh.
Tko je od Mene jednom uveden u Istinu, on je i sâm u spoznaji, prepoznajući sve međurelacije i o tome dakle može govoriti. I ako je o istinitosti svoga (sa-)znanja uvjeren jer je bio poučen 'putem Duha', onda će on samouvjereno nastupati i obarati pogrešna shvaćanja i moći će davati dobra objašnjenja, i tada ga se ne može nazvati 'arogantnim', već njegova duhovna dominacija mora kao takva bit prepoznata i priznata.
Istina Koju on prenosi slušatelja mora dojmiti i dati mu unutarnju pouzdanost/sigurnost kako sam to Ja Osobno Koji mu se kroz ljudska usta obraća. A kako Ja poznajem volju Mojih svjetlonoša, mogu Svoje duhovne darove/dobra razdijeliti tako da ona budu iskorištena/poštivana.
I zbog toga Si Sâm biram Svoje sluge, koje imaju zadatak dalje provoditi čistu Istinu. I tko je dobre volje, taj prepoznaje Istinu i zahvalno je prima .... tko je dobre volje, taj biva spojen s nosiocima Istine kako bi i sâm bio uveden u Istinu s obzirom na svoju volju.
I uvijek trebate znati kako Ja Moju milost poklanjam samo poniznima .... čovjek koji je arogantna duha ne može nikada od Mene dobiti taj dar milosti, jer samo duboko ponizno srce ga je sposobno primiti ili biste morali odbaciti sve što vam biva dostavljeno .... što prilikom ozbiljnog ispitivanja nećete moći učiniti.
Duhovna dominacija je samo potpuna uvjerenost o posjedovanju Istine, a nju zahtjevam od mojih nosača svjetla, inače oni ne mogu skroz ubijeđeni pred svojim bližnjima zastupati Istinu iz Mene. I to je potrebno kako bi svjetlo bilo doneseno ljudima koji su u mraku duha; nužno je osvijetliti im put koji vodi u vis, jer tamnim putevima vi ljudi nećete napredovati, već ćete i dalje srljati ka dole. I zato ću vam uvijek iznova dostavljati svjetlo, i blago onome koji ga prihvati ... blago onome koji ide putem koji mu bude ukazan u svjetlu Istine.
AMENTop