WOZU ?
Cemu ?
Offenbarungen der Neuzeit
VERTRAUEN
INNERE STIMME / SEELE
Unutarnji glas / Dusa
INNERE STIMME / HÖREN
Unutarnji glas slabo cujan
STIMME DES GEWISSENS/GERECHTIGKEITSSINN
Glas svijesti
BEDEUTUNG DES ERDENLEBENS/SOZIALE ABGABEN/PFLICHTERFÜLLUNG
NEUBANNUNG / REINKARNATION
ZWEIFEL
Sumnja
PRÜFUNGEN
Iskusenje
JESUS CHRISTUS/ERLÖSER
Isus Krist
LIEBE / VEREINIGUNG
LJubav / sijedinjenje
LIEBE / MYSTERIUM
LJubav / Misterija
LIEBE / VERBLEIBEN
LJubav / postojanje
ZWEISAMMKEIT IN LIEBE
Zajednistvo u ljubavi
SINNLICHE LIEBE
Putena ljubav
WAS IST LIEBE ?
Sta je ljubav ?
EIGENLIEBE
Samoljublje
LIEBE ZU GOTT
LJubav ka bogu
LIEBET EINANDER
Volite jedni druge
LIEBE / HASS
LJubav / Mrznja
FREIER WILLE
Sloboda volje
GEDANKENTÄTIGKEIT/GEDANKENKONTROLLE
Razmisljanje
MATERIE / GEBANNTES BÖSES
Materia / zatoceno zlo
ERLÖSUNG DES BÖSEN
Spas od zla
ZULASSUNG DES BÖSEN
Dopusteno zlo
GEFÜHL FÜR GUT UND BÖSE
Osjecaj za dobro i zlo
HERKUNFT DES BÖSEN
Porijeklo dobrog i zla
DEPRESSIONEN / TRÄGHEIT
Depresije / Tromost
DEPRESSIONEN / LEID
Depresije / Patnja
GEMÜTSVERFASSUNG
Dusevna raspolozenja
LICHT UND WAHRHEIT
Svijetlost i istina
INHALT DER BIBEL
LJubavno ucenje
LEID IST LIEBE
Patnja je ljubav
LEIDENSZEIT
Vrijeme patnje
GEBET FÜR VERSTORBENE
Molitva za umrle
SELBSTBEHERRSCHUNG
Samosavladavanju
DIE RACHE IST MEIN
Osveta je moja
STUNDE DER ABRECHNUNG
Sat obracuna
GEIST UND KRAFT
Duh i Snaga
GÖTTLICHE FÜHRUNG
Bozije Upravljanje
GOTT IST DIE LIEBE
Bog je Ljubav
GOTT ALS LIEBENDER VATER
Bog kao najdrazi otac
ADAM / JESUS CHRISTUS
Adam / Isus Christ
GOTTES- NÄCHSTENLIEBE
Bog i ljubav prema bliznjem
ICH BIN MITTEN UNTER EUCH
Ja sam usred izmedju vas
GEBET
Molitva
WELTLICHE FREUDEN
Upozorenje od svijetskog Prijateljstva
WELTLICHE MACHT
Svijetska moc
ERZIEHUNG
Odgoj dijece ka vijerovanju
WISSEN
Znanje
DÄMONEN DES HASSES
Zao duh mrznje
HASS / AUSWIRKUNGEN
Mrznja / njeno dijelovanje
HASS / SATAN
Mrznja /  satan
KAMPF GEGEN ICHLIEBE
Bora protiv samoljublja
MARIENERSCHEINUNGEN
Pojavljivanje Marije
MARIENVEREHRUNG
LIEBE UND GLAUBE
LJubavi i Vijere
ZWECK DER NATURKATASTROPHEN
Svrha prirodnih katastrofa
NATURKATASTROPHEN / ANGST
Prirodne katastrofe / Strah
KATASTROPHEN/LIEBLOSIGKEIT
Katastrofe i rat
WELTENBRAND/KOSMISCHES GESCHEHEN
Svjetski pozar / Prirodna katastrofa
HINSCHEIDEN IRDISCHER MACHTHABER
Smrt zemaljskog vlastodrsca
LICHTERSCHEINUNG / RÄTSELHAFTE
Zagonetno ukazivanje svijetlosti
KREUZ JESU CHRISTI
Kriz IIsusov
DER STERN
Zvijezda
STERN IM ANZUGE
Nadolazeca zvijezda
STERN / TEMPERATUR
Zvijezda / temperatura
STERN / SENDUNG
Zvijezda / Poruka
UFO/COLUMBIAABSTURZ
ANTICHRIST/WIRKEN/BLENDWERK
Antikrist
NATURKATASTROPHEN
WORTE zur Echtheit der Texte
TEXTAUSZÜGE
ENDZEIT
WAHRHEIT GEJ 02_198,01
Istina VIE 02_198,01
kroatische / serbische Texte I
kroatische / serbische Texte II
kroatische / serbische Texte  III
MARTIN LUTHER IM JENSEITS
PROPHET MOHAMMED IM JENSEITS
EMANUEL SWEDENBORG IM JENSEITS
LINKS
ENGLISH / DUTCH/SPAINISHBertha Dudde, br. 5647, 9 Travanj 1953

ONOGA KOGA BOG VOLI ...

Onoga koga Bog voli će On često pustiti da hoda kamenitim putevima, da nosi teret koji ga skoro satire, ali uvijek za njegovo dobro, jer svaki teret pod križom mu može, uz ispravan stav prema Onome Koji upravlja njegovom sudbinom, služiti kao blagoslov. Njegova ljubav se uistinu proteže na sva Njegova stvorenja, ali posebice na one koji nisu daleko od postizavanja svoga krajnjega cilja. On poznaje stav svakog čovjeka a isto tako zna kako je svaki pojedinac usmjeren u odnosu prema svome Bogu i Ocu od vječnosti. I stoga ga On često ščepa sa idejom da mu pomogne da sa sigurnoščću postigne svoj cilj.

Samo na ovaj način ćete moći objasniti kako pobožni ljudi, bez obzira na njihovu očiglednu privrženost Bogu, moraju često patiti i često na zemlji prolaze kroz tešku životnu borbu, koja, među ostalim stvarima, omogućava da Božja dobrota i ljubav dođu u pitanje. Bog zna svrhu svega i samo kad bi ljudi bili uvjereni u Njegovu ljubav i dobrotu, bi prepoznali u svim teškoćama Njegovu Providnost, i ne bi se bunili. Znali bi da su zahvaćeni Božjom ljubavlju, i sa strpljenjem bi čekali da se njihova sudbina promijeni.

Na zemlji je uistinu puno nevolje, pod čijim pritiskom čovječanstvo pati, ali ono ne uviđa da mu je potreban odgoj i iznutra se opire tamo gdje bi se samo predano trebalo predati, sa ciljem da im nevolje budu otklonjene, i kako bi Božja pomoć postala očita, da bi Bog bio priznat kao Otac Koji voli svakoga tko Ga hoće priznati. Bog daje patnju onima koje voli. - Ove riječi ne nalaze na veliko povjerenje pošto u svijetu u kojem se teži samo onome što je ugodno tijelu, i u kojem se nikakva ljubav sa Božje strane ne priznaje u patnji i nevolji, ljudi ne smatraju patnju kao djelotvorno odgojno sredstvo. Ali ipak je to izražaj Njegove ljubavi, na način od kojeg će duša imati dobrobiti, jer Bog poznaje blagoslov patnje, i zato koristi takva sredstva koja će ljude odvratiti od zemaljskog svijeta. On ih radije vidi kako pate nego kako propadaju u mulj ovoga svijeta i grijeha.  

On zna da bolest i bol mogu dovesti do promjene, isto tako da svijet ne može duši omogućiti duhovni napredak, i da stoga svijet prije svega mora biti zapostavljen, za što Bog daje svoju indirektnu pomoć – koristeći sredstva koja su samo naočigled lišena Božje ljubavi, ali koja nikako ne štete duši, - osim ako se čovjek buni protiv svoje sudbine i zaziva Božjeg protivnika. Onda će mu on zaista pomoći, ali na drugačiji način od priželjkivanog. On pomaže ali nikada bez protuusluge, a ta protuusluga se sastoji u predavanju duše njemu.

Zato, kada vas pogode oskudica i žalost, prepustite se Božjoj volji, ne gunđajte i ne jadikujte, pognite glavu pod Njegove aranžmane i usmjerite pogled samo ka Njemu. I on će vam uzeti križ, On će vam olakšati čim se bez ikakva otpora prepustite Njegovom milošću ispunjenom upravljanju.

Jer vi možete znati da vas voli Onaj Koji vas kroz patnju i nevolju jedino želi pri-dobiti za Sebe, Koji hoće pročistiti vašu dušu i dati joj uvijek iznova mogućnost da se iskuša u strpljenju i blagosti. Jer Božja pomoć se onda jasno vidi, da bi Njegova ljubav vidljivo djelovala i u pravo vrijeme izliječila sve vaše rane.

AMEN

Bertha Dudde, br. 5744, 11 Kolovoz 1953

ATEISTIMA

Želim se obratiti onima, koji se još ne mogu odlučiti ispravno, koji nisu nevoljni vjerovati, a koji Me još ne priznaju uvjereno. Onima koji se znanju sa kojim ih Moji predstavnici žele upoznati i dalje suprostavljaju sa svojim intelektualnim znanjem, onima koji bi željeli da im se sve dokaže i koji vjeruju kako su sve u stanju protumačiti ili pobiti sa oštrim intelektualnim razmišljanjem. Ali njihovo znanje ubija duh – pošto ono što je opisano kao viša Istina – što prema tome ne može biti dokazano u svjetovnom smislu, jer ne smije biti religijskog prisiljavanja za zemaljskog života – ne može biti protumačeno naučnim putem, i stoga najoštriji ljudski intelekt nije garancija za pravilno razmišljanje na duhovnom području.

Ja vam, ljudi, želim postaviti pitanje – u koju kategoriju stvaralačkih djela vi svrstavate sebe? Zar ne uviđate da ste vi jedina bića koja mogu razmišljati i zaključivati, dok se ni jedno drugo djelo u Stvaranju ne može pohvaliti tom mogućnošću razmišljanja? Iz ovog već zaključujete da ste bili stvoreni od strane Sile koja je isto tako u stanju razmišljati i pored toga, koja je neizmjerno moćna – pošto vi osobno niste, bez obzira na vašu mogućnost razmišljanja, u stanju stvoriti bića sa sličnom misaonom mogućnošću. Vi za primjer ne možete navesti vaše potomstvo, pošto vi to potomstvo ne ‘stvarate’, već se jedino koristite već postojećim prirodnim zakonima – koji opet svjedoče o zakono-davcu.

Razmislite dalje; da li je prirodna sila u stanju razmišljati? Da li ona može stvoriti bića koja su sposobna razmišljati, čiji organizam svjedoči o najvišoj mudrosti? Zar ne bi onda takva prirodna sila i sama trebala biti smatrana za biće koje je u stanju stvoriti i oživjeti svrhovite forme? Gledano na ovaj način, zar nije Stvaranje samo po sebi dovoljan dokaz, čak i intelektualno naj-prepredenijem? Ili, zar bi mogli potkrijepiti dokazima ne-postojanje takvog svemogućeg Bića? Da li kao dokaz možete bar približno navesti usporedbu, po kojoj ‘sila’ stvara u-ređene stvari, ako ta sila ne nađe svog gospodara u čovjekovoj volji?  

Dozvolite sili samo jednom neobuzdanu akciju, i doživjet ćete užasno iskustvo – ali nećete postići stvaranja kojima se možete diviti zbog njihove korisnosti i reda!

Prema tome, vi već možete priznati/spoznati, i to samo vrlinom vašeg intelekta, Biće, koje morate smatrati za Stvoritelja od vječnosti. Zaista vam ne služi na čast neigrati to Biće, objašnjavati Njegove akcije – koje postaju vidljive u Njegovu stvaranju – samo kao efekt ne-usmjerene sile, kada vi, stoga, određujete nešto ne-svjesno, što radi na-slijepo, kao uzrok za pojavu Stvaranja.

To uistinu nije dokaz ispravno upotrebljenog intelekta, to je nadalje prkosno skretanje, koje tražite vi koji ne želite priznati Boga. Jer tamo gdje je riječ samo o slabosti volje, tamo se u prvom trenutku važu obje mogućnosti, i tek onda čovjek odlučuje – obično u korist a ne u odbijanje silnog-identiteta koji je prepoznatljiv u Stvaranju.

Kada bi vi ljudi znali kako je bremenito sa posljedicama vaše odbijanje i negiranje Božanskog Bića, onda bi također shvatili zašto vam Ja želim dati razjašnjenje, tako da možete vjerovati u ono što vam izgleda neprihvatljivo sve dok sudite jednostrano - sve dok vjerujete da ste u stanju protumačiti Istinu intelektualno.

Vjera u Boga i Stvoritelja je međutim nužna sa ciljem da vas poveže sa Istim – a veza sa Njime je stvarna svrha i cilj vašeg zemaljskog života, inače se zaista ne bi utjelovili na ovoj zemlji, koja je uistinu bila stvorena jedino u tu svrhu, da čovjek nađe vezu/sjedinjenje sa Bogom, od koje je jednom sam odustao. Ali ako negira Boga, to ukazuje na i dalje veliku udaljenost od Mene – to znači ponovni dobro-voljni otpor, što vas u Onostranom izlaže strašnoj sudbini – ili ponovnom protjerivanju u materiju čak i kad dođe kraj ove zemlje. Stoga, vama se želim obratiti da bi razmislili prije nego bude prekasno, koliko god da je vaše svjetovno znanje, bit će vam garantirano prodiranje u puno dublje znanje, ako se povjerite Onome Koji vas je stvorio, i Koji želi biti prepoznat kao Bog i Stvoritelj od vječnosti, sa ciljem da bi mogao biti uz vas i pomagati vam.

AMEN


Bertha Dudde, br. 5983, 23 Lipanj 1954

POSLJEDNJI SUD JE TAKOĐER ČIN BOŽJE LJUBAVI

Posljednji sud također treba ubrojiti među djela Božje milosti, pošto i on, također, kao svoj temelj ima nagore razvoj onog duhovnog koje je podbacilo na svom posljednjem zemaljskom ispitu i mora biti inkorporirano u novi proces dozrijevanja, sa ciljem da bi jednom postignulo svoj konačni cilj. Posljednji sud je također, tako reći završno stavljanje u red onog što je skrenulo u ne-red, to je jedna procjena i jedno umetanje u raznolike forme koje korespondiraju stupnju zrelosti duhovnog, to je kraj jednog razvojnog perioda i početak novog, u skladu sa Mojim planom od vječnosti, koji kao svoj temelj ima najdublju mudrost i ljubav.

Bog Sudâ također ostaje Bog ljubavi, pošto Moja pravda može djelovati jedino u skladu sa pravcem kojeg Moja ljubav pred-viđa kao dobrobitnog za duhovno, i pored toga da bi se stvorila protuteža za tvrdoglavo razmišljanje i djelovanje ljudi koji su postali meta ovog suda, a i najveći grijeh se također mora na neki način iskupiti, ako već nije izručen Onome Koji je Sebe (pre)dao kao žrtvu.

Ravnoteža se mora stvoriti sa ciljem da se umanji ova velika krivnja, i ta ravnoteža je ustanovljena baš kroz ovaj sud, prebacivanjem onog što je griješno u situaciju gdje iznova mora izravnati svoj prekršaj, pošto nije dobrovoljno prihvatilo dar izmirenja.

Posljednji sud ni u kojem slučaju nije čin Božanskog bijesa, ništa drugo nego čin ljubavi, gdje također nastupa i Moja pravednost pošto ju izuzetno savršeno Biće ne može zaobići. Ja bi bez ikakvih teškoća mogao dopustiti da svako biće samo osjeti Moju pravednost, Ja bi tako reći mogao odmah kazniti svakog griješnika, ali to se ne bi slagalo sa Mojom mudrošću a također bi i Moja ljubav u tom slučaju bila prepoznata sa teškoćom.

Ali Ja sam izuzetno strpljiv i dugo trpim, te odgađam takav sud na kraju razvojnog perioda što je duže moguće, sa ciljem da bi najprije pridobio ljude za Sebe. I Ja držim Svoju zaštitničku ruku iznad nepravednih i zlih, pošto ih želim osvojiti sa Svojom ljubavlju, pošto ne želim da Me se boje kao Boga Koji kažnjava.

Ali kada je došao trenutak u vremenu kada obnavljam red jer za dobrovoljan povratak k Meni više nema nade, onda Moja ljubav mora naizgled odstupiti a ipak je ona jedina pokretačka sila.

Moja ljubav privodi kraju Sotonsko stanje i zaustavlja daljnje neprijateljske akcije Mog protivnika. Ja izbavljam ljude od propadanja u najveće dubine. Ja ih ponovno vezujem unutar čvrste materije i tako ih ponovno inkorporiram  u razvojni proces – sud koji kao svoj cilj opet ima spasenje a ne vječnu smrt, i koji prema tome još više ističe Moju ljubav prema svemu što sam stvorio – prema svemu što je mrtvo ali će postići vječni život.  

AMEN


Bertha Dudde, br. 6290, 21 Lipanj 1955

UDARI SUDBINE KAO SPASONOSNO SREDSTVO

Rane koje vam moram zadavati, ako želim spriječiti da propadnete u vječnu smrt, uistinu nisu izraz bijesa ili nedostatka ljubavi, a nisu ni znaci pravedne kazne za vaše promašaje, one su radije samo medicina za uklanjanje vaših bolesti, kojima ste sami uzrok, koju, da bi vaša duša ozdravila, morate izdržati.  

Vaša je vlastita greška što ste istupili iz Moga reda, jer inače bi vaša  sudbina bila sreća i blaženstvo. Vjerujte Mi, Ja bi vam puno radije pružio blaženstvo, ali vi sami ste Mi to onemogućili istupajući iz Moga reda. Ali, Ja pokušavam učiniti sve što je u Mojoj moći kako bi vas ponovno vratio tom Božanskom redu, kako bi vas opet mogao učiniti beskrajno sretnima.

Patnja i oskudica, bolest i jad su prisutni na zemlji u onoj mjeri u kojoj se krši Moj red, a vi pred licem takve nužde možete vidjeti do kakve niske pozicije ste propali. Ja bi zasigurno radije vidio sretne ljude nego im slao nepotrebne teške nevolje sa ciljem da bi ponovno uspostavio Svoj vječni red. I dok mnogi smatraju kako čovjek nije tako veliki griješnik, kolika ga je nevolja zadesila, Ja vam na to kažem; Vi ne poznajete niti povezanost a niti učinak patnje u njezinom obujmu, a ne razumijete u potpunosti ni efekte vaše patnje ili pak sazrijevanja kojem vaša patnja služi.

Vi isto tako ne znate, pošto vam je sjećanje na to bilo oduzeto, što ste se vi u vašoj slobodnoj volji, prije vašeg utjelovljenja kao čovjek, ponudili pre-uzeti na sebe. Ja međutim znam sve i neću vam dati teži teret nego što možete nositi.

Jednom vas je vaša ljubav pokrenula da Mi se sami ponudite za nošenje križa u vašem zemaljskom životu, iako vi to ne znate niti znate zašto morate patiti, a Ja ovo govorim posebice vama koji vjerujete kako Mi u slobodnoj volji pripadate.

Ja želim da idete vašim putem, i to bez da mu poznajete uzroka, bez kukanja, da nosite vaš križ dobrovoljno i da se uvijek pognete pred Mojom voljom znajući kako je Onaj Kome se prepuštate Bog ljubavi i da će vam sve ono što dolazi od Njega biti blagoslov. Stoga, ne bunite se protiv vaše sudbine, ma kakva ona bila. Ako želite pripadati Meni, onda se ne žalite i ne gunđajte, nego budite sigurni kako je sve to za vaše dobro i kako je tome namjera da pomogne u obnavljanju Moga vječnog reda.

Budite sigurni da ćete to sve jednog dana spoznati i da ćete Mi biti zahvalni što sam vam dozvolio da idete ovim zemaljskim putem sa svim njegovim poteškoćama, sa svim njegovim velikim nesrećama, ali također i sa Mojom ljubavlju, koja je razlog za sve što vam se događa i koja teži jedino postizavanju vašeg blaženstva.

AMEN


Bertha Dudde, br. 6625, 18 Kolovoz 1956

RAZMIŠLJAJTE O ONOME ŠTO VAS OČEKUJE NAKON SMRTI

Jednog dana ćete odložiti vaše zemaljsko tijelo i vaša duša će dobiti drugo obitavalište. Nitko ne može izbjeći ovoj sudbini. Svatko mora sa sigurnošću očekivati svoju smrt. Isto tako znate da je vaš boravak na Zemlji ograničen i da se nitko ne može boriti protiv tjelesne smrti kada dođe njezino vrijeme.

Ali bez obzira na ovu neminovnost, vi živite vaš život na ovoj zemlji kao da on nikada neće završiti. Neprestano se zaokupljate izradom planova za budućnost, a da u stvari i ne znate da li će ta 'budućnost' ikada doći. Na to ne možete računati, vi pouzdano znate samo jedno, da ste uposleni i da radite jedino za ovaj kratkotrajan život na Zemlji, život koji neće vječno trajati. Bilo kako bilo, vi osobno nećete nestati. Vaša duša ostaje živa čak i nakon fizičke smrti a vaša duša je vaše stvarno 'ja'. Tako da za 'vas' u stvari ne postoji smrt, jedino promjena vašeg obitavališta.

Mudro ćete učiniti ako o ovome najozbiljnije razmislite. Ako bi brinuli o tome da li će vas vaše obitavalište u budućnosti činiti sretnim, na taj način bi se vaša briga protezala i na vrijeme kada više ne budete hodali po ovoj Zemlji, na nastavak vašeg života sa druge strane koji će, bilo kako bilo, biti uređen u skladu sa vašim ovozemaljskim životom.  

Kada bi u to vjerovali onda bi zasigurno bili marljiviji. Što više brinete za vaše tijelo to ste manje sigurni u nastavak vašeg života. Ali vama se dokaz o tome ne smije dati jer vašu zemaljsku šetnju ne smije određivati strah. Dok bi svaki dokaz o nastavku života nakon smrti, za vas vas koji svojevoljno ne težite prema gore, bio poput buđenja.

Drugi imaju u sebi tu sigurnost, vjeruju pošto teže prema gore. Ali težnja, bilo kako bilo, koja se rađa iz straha ne može voditi u savršenstvo. I baš zbog stoga vam se ne smije dokazivati da život ne prestaje nakon smrti. Ali ljudi, koji su iskreni i koji uvijek čine ono što je dobro, mogu za sebe probuditi tu vjeru.

Ljudi se sve jasnije upozoravaju kako je ono što tako visoko cijene prolazno. Kada ljudi budu iščupani iz života, svaki čovjek bi iz toga mogao naučiti kako bi na svoj život gledao kao na dar koji mu svakog trenutka može biti oduzet. I jednostavno bi trebao pratiti nadolazeće misli u trenucima iznenadne smrti njegova bližnjeg. On bi preminulog trebao slijediti u beskonačno. On bi se samo češće trebao pozabaviti sa onim koji u stvari nije umro već je samo promijenio svoje obitavalište. I uistinu, biti će onih u duhovnom kraljevstvu koji će ispružiti svoje ruke te ga privući k sebi.

Ali čak i ako čovjek nije u potpunosti siguran glede budućeg života, on ipak mora uzeti u obzir tu mogućnost, te o njoj opetovano razmišljati prilikom smrti svojeg bližnjeg. Nakon toga se mora pitati kakva bi bila njegova sudbina kada bi on sam bio iznenada pozvan sa ovog svijeta.

Sve dok čovjek ne bude mogao dokazati da postoji nastavak života nakon smrti, a dokazati tako nešto neće nikad biti moguće, on će uvijek brinuti. On nikad neće zažaliti zbog toga što se na Zemlji zaokupljao ne samo sa svojim tijelom već također i sa dušom, stoga skupljajući duhovna bogatstva na Zemlji, koja će mu pomoći na njegovom putu prema gore u duhovnom carstvu.

Onda će duša ubrati ono što je čovjek na Zemlji posadio i blagoslovljena je ona duša koja se, na Zemlji, osigurala za Vječnost. 

AMEN

Bertha Dudde, br. 7490, 12 Prosinac 1959

RAZMIŠLJAJTE ČESTO O TRENUTKU UMIRANJA

Reći ću vam jedno, svakog dana se preostalo vrijeme skraćuje, vrijeme milosti, kada možete raditi i stvarati po vlastitoj volji, će uskoro biti završeno. Zato sva vaša djela i ostvarenja moraju uvijek i jedino biti za spasenje vaše duše, vi morate jedino o tome razmišljati, stvari od ovog svijeta morate ostaviti iza sebe. Jer, kada se brinete za spasenje vaše duše sve što vam je potrebno, će vam biti dano, isto će te primiti bez vaših vlastitih napora. Način na koji trenutno živite, razmišljajući samo o zemaljskim stvarima a ne o činjenici da će vaš život uskoro završiti, uvelike ugrožava spasenje vaše duše.

Vaš životni stav je pogrešan, razmišljate samo o dobrobiti vašeg tijela. A čak i ako se pred svijetom predstavljate kao Kršćani vi ne živite sa Kristom, Koji želi biti i ostati vaša vječna radost, i Koji se sa vama može ujediniti jedino ako živite u Ljubavi.

Vi previše živite u ljubavi prema sebi jer sve o čemu razmišljate je kako unaprijediti vaš životni standard. Previše težite tome da udovoljite svome tijelu. A da li razmišljate o potrebama vaše duše, i njezinom napretku? Vi znate da na ovoj Zemlji nećete ostati vječno, da možete biti 'pozvani' već sutra. Što vas čeka sa druge strane ovisi o stanju vaše duše.

Jer sve što tijelo posjeduje je prolazno, i čovjek to mora ostaviti iza sebe u svijetu. Prema tome, svaki napor koji se tiče samo tijela je uzaludan. A duša, bilo kako bilo, stoji siromašna i bijedna na kapijama Vječnosti.

Ljudi bi trebali više razmišljati o stanju svoje duše, razmišljati više o trenutku svoje smrti, i vjerovati kako će vrijeme Milosti, koje im je bilo dano tako da se mogu promijeniti, uskoro proći.

Svaki dan može vašoj duši donijeti bogatstava samo ako ga živite na ispravan način, kada činite djela ljubavi, zračite Ljubav i dobrotu prema vašem bližnjem, pomažete tamo gdje je pomoć potrebna. Kada se u molitvi ujedinite sa vašim Ocem u Vječnosti, i kada obnovite pravu vezu sa Njime kao dijete sa Ocem.

To ne mora biti žrtva. Zasigurno možete živjeti bogobojazan život, ali morate češće misliti o Njemu, a ne isključivo na stvari od ovog svijeta. Morate uvijek imati na umu kako je sve što vam ovaj svijet nudi prolazno. Ali da bi od Boga primili nešto što možete zvati duhovnim blagom, vi se morate ujediniti sa Njime i ostati ujedinjeni kroz molitvu i djela Ljubavi.

Od vas se ne traži previše, ali vi će te bez ovog intimnog kontakta uvijek biti siromašni dok će vaša duša, u vremenu vaše smrti, biti u jadnom stanju. Ipak, ništa vam se ne može dati što sami ne postignete. Stoga vas se jedino može upozoriti i savjetovati da kroz ovaj život ne idete bez razmišljanja, već da uvijek razmišljate o trenutku vaše smrti kada će te morati dati izvještaj o tome kako ste živjeli vaš zemaljski život, za dobrobit vaše duše.

Razmišljajte o usavršavanju vaše duše i težite k tome, i uvijek će te primiti pomoć, ako Bogu ukažete kako Mu iskreno želite prići, i onda zauvijek ostati sa Njime. Tada će se vaša duša pokazati dostojnom.

AMEN

Bertha Dudde, br. 7816, 4 Veljače 1961

ISPRAVNA IDEJA O BOGU

Moj Duh će vam otkriti ovo, da postoji samo jedan Bog i da je taj Bog Sebe očitovao u Isusu Kristu. Pošto je Bog Duh, Ja bićima koja sam stvorio nisam mogao postati vidljiv kao ograničeno postojanje, ali u Isusu Kristu sam postao vidljivi Bog za sva Svoja stvorenja. Stoga, vi ne smijete govoriti o Isusu Kristu i Ocu, jer Ja sam jedno sa Njim, tako da kada govorite o Isusu Kristu, vi govorite o Meni, vašem Bogu i Stvoritelju, vašem Ocu od vječnosti...

Već je novorođenče Isus bilo ispunjeno Mojim Duhom, i već sam nakon Njegova rođenja Sebe manifestirao u Njemu na neobičan način, da bi ljude oko Njega prisilio da spoznaju kako Moj Duh živi u novorođenčetu. Čovjek Isus je umro na križu, ali Njegovo tijelo je već bilo produhovljeno i uskrsnulo je od mrtvih – jer sve njegove supstance su se ujedinile sa Mnom. Moj Duh je prožeo tijelo i dušu i ništa ljudskog nije ostalo u Njemu. Ono što je trećeg dana uskrsnulo od mrtvih sam bio Ja Osobno, Otac-Duh od vječnosti, Bog, Kojeg su bića željela vidjeti i Koji je sebe očitovao u Isusu Kristu. Isus Krist je Bog, jer Ja sam Duh i postao sam vidljiv svim Svojim bićima u Osobi Isusa Krista. I vi Me ne možete zamisliti na ni jedan drugi način osim kao Božanskog Spasitelja Isusa Krista.

Ako Mi se želite moliti, ako želite uspostaviti kontakt sa Mnom, morate se moliti Isusu Kristu – morate govoriti sa Njime, vi Ga morate priznati kao vašeg Vječnog Oca, i onda ćete također imati pravilan koncept o Bogu, koji, međutim, nikad ne može biti ispravan ako se odvojeno molite Meni kao 'Bogu' i Isusu kao 'Božjem Sinu'.

U čovjeku Isusu je živjela duša, koja je bila Moj 'sin', naj-uz-više-nije savršeno biće stvoreno s Moje strane koje Mi je ostalo vjerno u trenutku velike izdaje duhova. I taj 'sin Božji' Mi je omogućio da se Osobno utjelovim u ljudskom tijelu – tako da se može ostvariti potpuno sjedinjenje vječnog Oca-Duha sa Isusom Kristom. Ali naknadno nisu bila dva odvojena entiteta, već samo jedan Bog, jer Božanski Duh je, kao Prvi Uzročnik, u potpunosti prožeo ljudsko tijelo, produhovljavajući ga također na taj način.

Sve je bilo Božanski Duh, Duh koji je prožimao cijeli beskraj, ali je Sebe manifestirao u formi vidljivoj za ljude, tako da mogu formirati ideju o Meni i ponovno se sjedinjiti sa Mnom. Jer njihov prvotni grijeh izdaje se sastojao od dobrovoljnog odvajanja od Mene, pošto Me oni nisu bili u stanju vidjeti.

I stoga sam Ja za njih osigurao mogućnost da se svojom vlastitom slobodnom voljom ponovno sjedine sa Mnom, postajući vidljiv za njih u Isusu Kristu. Vi nikad ne smijete odvojiti 'Isusa Krista' od Mene, jer On i Ja smo Jedno i isto; tko god se moli Njemu, moli se Meni, tko god vidi Njega, vidi Mene Osobno, Koji Jesam, Koji sam bio od vječnosti, i Koji ću biti u vijeke vjekova.

AMEN


Bertha Dudde, br. 7865, 5 Travanj 1961

OBNOVA MORA DOĆI

Zemlja se mora obnoviti da bi se daljnja evolucija duhovnog mogla nastaviti. Sva stvaranja moraju otpustiti duhovno sa ciljem da bi se ono nastavilo kretati u svojoj evoluciji unutar nove materijalizacije; takva je sudbina stvaralačkog djela: Zemlje.

To se ne tiče samo vas, ljudi, od kojih se očekivalo da dobrovoljno dosegnete vaš posljednji cilj na Zemlji, ali u tome niste uspjeli; to se također tiče duhovnog koje je još vezano unutar materijalnih formi i nije još imalo priliku služenja. Put ka služenju će sada biti otvoren.

Sve dok vi ljudi ne poznajete smisao i svrhu stvaranja, vi nećete vjerovati kako je nadolazeće pre-oblikovanje zemljine površine moguće.

A ipak, to će se dogoditi; ali to će vidjeti samo oni ljudi koji su ispunili svrhu svoga života na zemlji, koji su sazrijeli i koji će prema tome oživjeti novu zemlju.

To su oni koji poznaju Božji plan spasenja, koji su sigurni kako žive u posljednjoj sezoni i očekuju kraj i sa njime Gospodinov dolazak jer to je bilo predskazano putem Riječi i Svetih Pisama.

Ali njih je samo nekolicina! Jako nizak duhovni stupanj ljudi je toliko očigledan da je sada došlo vrijeme kada je obnova nužna, kada će cjelokupno duhovno biti stavljeno u forme koje korespondiraju njegovom stupnju zrelosti.

Prema tome, čovjek koji je u potpunosti podbacio će ponovno biti prognan u tvrdu materiju sa ciljem da bi iznova započeo svoj uzlazni razvoj, dok će na drugu stranu duhovnom koje je i dalje (za)vezano u materiji biti dozvoljeno inkarnirati se u odmjereno mekšim formama sve dok ne dosegne stupanj kada će kao čovjek moći hodati na zemlji u ime posljednje odluke volje.

Zahvaljujući svojoj slobodnoj volji, ljudi ponovno moraju iskušati ovu tešku sudbinu novog prognanstva! Jer oni ne teže prema ničemu duhovnome na zemlji, već su u potpunosti priljubljeni uz materiju, stoga su oni postali ono za čime su žudjeli u svojem zemaljskom životu. Ipak, oni su u dovoljnoj mjeri bili savjetovani i upozoravani; za vrijeme njihova zemaljskog života im je bila ukazana svrha njihovog života na zemlji. Nitko neće moći reći da o tome uopće nije ništa znao.

Čovjekova je vlastita greška da je on dobrovoljno odbio ono što ga je moglo osposobiti za postizavanje veće zrelosti; on će sada morati ispaštati zbog toga.

Nastavak postojanja stare zemlje nikad ne bi donio promjene u tim ljudima. Oni bi samo (po)tonuli dublje i dublje, spriječavajući razvoj duhovnog, koje je i dalje zavezano unutar materijalnih formi.

Ali tko vjeruje u to kada mu je rečeno? Pošto više nema vjere u Boga, u nastavak života nakon smrti, i u odgovornost na čovjekovoj strani, da je nastao jako nizak duhovni nivo koji zahtjeva kraj, razlaganje zemljinih stvaranja. Jer pod ovakvim uvjetima je čovjekovo postojanje na Zemlji postalo beskorisno!

Milost čovjekova utjelovljenja se više ne poštuje. Zemlja je prestala biti škola za duhovno. Temeljna promjena je nužna sa ciljem da bi se takvo duhovno stanje privelo kraju.

Slušajte, vi ljudi se sada nalazite pred tom promjenom. Vi stojite i pred duhovnom i materijalnom obnovom! Vrijeme, koje vam je bilo dozvoljeno za sazrijevanje duša, je isteklo.

Sve do posljednjeg dana ćete biti upozoravani i opominjani; sve do posljednjeg dana ćete biti poučavani o svrsi vašeg postojanja. Vi primate znanje o Božjem planu stvaranja, o Njegovoj beskrajnoj ljubavi za sva Njegova stvorenja, i o mogućnosti i pomoći sa Njegove strane sa ciljem da bi prije kraja postali blaženi.

Vi bi sa svojom slobodnom voljom sve to trebali prihvatiti. Vi bi trebali imati volju da najiskrenije ispunite svrhu vašeg postojanja kao čovjek. Vi bi trebali priznati Boga koji je iznad vas i okrenuti se ka Njemu za samilost.

I uistinu, još ćete biti spašeni u zadnji čas; u suprotnom će na vas doći sud. U suprotnom ćete postići ono za čime ste težili, naime, ponovno ćete postati materija koja vas drži okovane za zemlju, pošto niste hodali putem ka gore; zbog toga ćete ponovno prizemljiti u dubinu. 

AMEN


Bertha Dudde, br. 8054, 3 Prosinac 1961

DA LI JE BIBLIJA ZAPEČAĆENA?

Kako je samo pogrešna vaša pretpostavka, da je Pismo, Knjiga otaca, Moja Riječ završena: da sam Ja sâm postavio granicu nakon koje se više ne izjašnjavam i ne obraćam ljudima.

Tko vam daje pravo na takvu pretpostavku? Tko će Mene, kao Oca, spriječiti da uvijek i iznova govorim Mojoj djeci? Tko vam daje pravo tvrditi da je sâma Biblija dovoljna, da vama ljudima više nije potrebna nikakva daljnja Riječ?

Vi, koji odbijate ikakvo 'Novo Otkrovenje', vi se još nalazite u najdubljoj duhovnoj tami! I u takvoj tami nećete razumjeti niti Bibliju, tako da je ona za vas i dalje zaključana knjiga, jer vi ne razumijete duhovni smisao slova, inače biste u Njoj pronašli znakove o Mojim stalnim otkrovenjima - a djelovanje Moga duha bi vam bilo razumljivo. Ali, sve dok ste i sâmi još neprobuđenog duha, vi ne možete shvatiti smisao Riječi koje sam Ja sâm govorio Mojim učenicima dok sam hodio zemljom.

Kako siroti bi ste vi ljudi bili kad' bi ste se morali zadovoljiti jednom knjigom, za koju sâmi ne možete biti sigurni da je nepromijenjenog sadržaja, kada vam uvijek iznova od gore ne bi bila pružana čista istina, po kojoj bi ste se mogli ravnati, da li se sâmi krećete u istini.

Vi, koji priznajete samo ovu Knjigu otaca, vi sâmi još niste prodrli u Riječ, vi ste Ju čitali samo razumom, bez da ste duhu u vama koji vas poučava i koji vam razjašnjava duhovni smisao, dopustili da kaže svoje. Vi ste 'zapeli za slovo' i ne razumijete njegov smisao.

A kad vas Ja hoću uvesti u istinu, onda vi poričete Moje djelo, - i Moje sluge optužujete za ophođenje sa Mojim protivnikom. Vi osporavate Moju volju i moć da govorim onima koji Mi se u punoj vjeri nude za služenje i koji su zbog toga u stanju čuti Moj glas u sebi. I tvrdoglavo se držite mišljenja, kako je Moja Riječ završena onim Pismom kojeg vi smatrate jedinom knjigom kroz koju sam se Ja očitovao. I to je vaša šteta, jer vi svojim odbijanjem Moje Riječi iz visina potvrđujete da ste samo mrtvi Kršćani, jer živo Kršćanstvo je „djelo(vanje) u ljubavi“ i ono bi vam donijelo rasvjetljavanje duha, a tako i razumijevanje za Moju neuobičajenu pomoć u vremenu duhovnih problema.

Onda bi također shvatili i riječi iz Biblije, obećanja koja sam vam Ja sâm dao i koja upućuju na to, kako se Ja sâm objavljujem onima koji vrše Moje zapovijedi. Kako dakle tumačite to Moje obećanje, ako ne priznajete sva Novija Otkrovenja? Hoćete li Mene sâmoga nazvati lažljivcem, ako vam najavim Moga 'Utješitelja', koji će vas 'uvesti u svu Istinu'. Kako vi razumijete te riječi, koje se moraju ispuniti, jer se svako obećanje koje sam Ja dao ljudima za vrijeme Mog zemaljskog života ispunjava.

I zašto ne želite vjerovati? Jer ste uobraženog duha, jer vam nedostaje unutarnje živosti, fali vam probuđenosti duha, i stoga vi vjerujete kako možete odrediti Mene i Moje delovanje, kako ih možete sami ograničiti kako vam se sviđa.

Ali varate se, iako vjerujete da su vas vaše studije dovele do nekakvog znanja, koje vam daje za pravo odbijati Moju Riječ iz visina. Vi ste arogantnog duha i zbog toga nikada ne bi mogli primiti Moje otkrovenje, jer Ja Svoju milost poklanjam samo poniznima, a ta poniznost vama fali. I zbog toga vi još hodite u tami, koju nećete probiti, jer izmičete svjetlu koje bi vam moglo donijeti spoznaju, samo ako biste željeli stajati u njegovom sjaju.

Moja ljubav prema Mojim bićima nikada neće prestati i stoga Ja nikada neću propustiti priliku da se obratim vama ljudima, tamo gdje su za to ispunjeni (pred)uvjeti. I Moj glas će se uvijek oglasiti onima koji su dobre volje, kojima Ja, kao Otac, mogu govoriti kao Svojoj djeci koja živo veruju u Mene i, njima ću se i otkriti, i Moji će također i prepoznati Moj glas, jer sa njima mogu biti prisutan, njima se mogu objaviti – KAO ŠTO SAM I OBEĆAO!

AMEN


Bertha Dudde, br. 8284, 26 Rujan 1962

OBEĆANJA GLEDE BOŽJIH OTKROVENJA

'Ja ću vam se ob-javiti', tako glasi Moje obećanje koje čak ni vi, koji ne želite priznati Moja novija otkrovenja, ne možete poreći. Ali kako vam se mogu objaviti, ako ne vjerujete da je Moja Riječ Istina, Koju sam vam Ja osobno govorio, kada sam hodao po zemlji?

Htio bi da Me spoznate i za to sam postavio samo jedan preduvjet, a to je da Me volite i da vršite Moje zapovijedi. Ali, to obećanje ne važi i za vas, inače bi ste vjerno osluškivali i očekivali Moja otkrovenja.

Vi se oslanjate na Pismo, na Knjigu nad knjigama, a ni sami ne vjerujete u ono što tamo stoji napisano, jer, ona sadrži puno više obećanja koja najavljuju Moje djelovanje putem Duha, kroz kojeg vam se Ja sâm želim obznaniti.

Kako dakle shvaćate ove Moje riječi: 'Poslat ću vam Utješitelja...', 'Bit ću uz vas do kraja svijeta...' ?

Kako shvaćate/razumijete ove riječi: 'Iz vaših će slabina poteći bujice žive vode...', i 'Izlit ću Svoj duh na sva stvorenja'?

Zašto mislite da je nemoguće da Otac uvijek nanovo govori Svojoj djeci?

Zašto ograničavate Moje djelovanje mjerom koju vi postavljate?

Morate spoznati da vaš razum može učiniti puno zla ako ignorirate vaše srce, - ako vašem srcu, koje bi vas ispravilo, ne dozvolite da govori.  

Vi želite spriječiti direktnu komunikaciju Mojih stvorenja sa Mnom, smatrate  nemogućim da Ja Osobno govorim Svojoj djeci, iako sam rekao i ovo: 'Moje ovce poznaju Moj glas...'

Stoga, Ja im se moram obraćati, što i činim, a činit ću to zauvijek i u vijeke vjekova.

Jedino ono što izvire iz Mojih usta je čista Istina, stoga, morate isto tako smatrati da je istina i ono što stoji zapisano u Svetom Pismu i što nazivate 'Mojom Riječju'.

Ja sa vama ljudima moram govoriti uvijek i uvijek iznova jer vi, što je /rezultat vašeg nesavršenstva, uvijek iznova unakazite ili krivo rastumačite Moju čistu Riječ.

Stoga, težite najprije buđenju vašega duha, potrudite se živjeti Moje Evanđelje ljubavi, koje sam naučavao na zemlji pa će vaše razmišljanje biti prosvjetljeno i jasno, i žudjet ćete za time da vam se Ja objavim.

Tražit ćete dokaz Moje prisutnosti kojeg ćete zaista i dobiti, jer će na taj način vaša vjera oživjeti a živi kontakt sa Mnom biti uspostavljen. Ono što ranije niste bili u stanju vjerovati će vam sada postati potpuno prirodno, da se Vječni Otac, vaš Bog i Stvoritelj, manifestira Svojim stvorenjima, zato što želi da Ga ona prepoznaju i vole. To je razlog zbog kojeg se On otkriva i obznanjuje Sebe kao Boga Ljubavi, Mudrosti i Moći.

A ako je vama ljudima uistinu stalo do toga da se tom krajnje savršenom biću i približite, On će vas obdariti jasnim znanjem, tako da više ne morate tumarati po mraku duha, koji je bio posljedica vašega nekadašnjeg odmetanja od Mene. Jer, koliko god vi gorljivo čitali Svete Spise, čak ako bi na pamet naučili svako slovo, na taj način samo vaš razum prima znanje, koje je vašoj duši od slabe koristi.

Samo će probuđeni duh postići potpuno prosvjetljenje, što znači oblikovanje vašeg cijelog bića prema ljubavi; samo vam ispunjavanje Mojih Božanskih zapovijedi ljubavi, može dati jasnu spoznaju. Onda ćete također ispravno razumijeti i Knjigu nad knjigama, što će reći, u njezinom duhovnom smislu, dok će ona za vas biti, sve dok ovo ne postignete, ništa drugo doli 'literalno znanje', a 'Duh jedini oživljava slovo'.

Ako Mi vi ljudi sada želite istinski služiti i biti dobri radnici u Mom vinogradu, onda najprije morate ustanoviti prisan kontakt sa Mnom, vašim Ocem od vječnosti, i tek onda ćete sâmi biti prosvjetljeni i znat ćete da vam se Ja objavljujem kao što sam vam i obećao, jer Moja Riječ je istina i mora se ispuniti.

I ispunjava se, čim su za to ispunjeni pred-uvjeti a vi živite vaš život u ljubavi žudeći za Mnom i Mojim prisustvom. Onda ćete osluškivati ka unutra i nećete više sumnjati u ljubav Oca, Koji vam se otkriva putem Svoga Duha.

AMEN


Bertha Dudde, br. 8260, 24 Kolovoz 1962

BOG I ISUS SU JEDNO, 'BOG JE POSTAO ČOVJEKOM'

Činjenica da duhovno stanje ljudi postaje sve mračnije i mračnije proizlazi iz njihove nesposobnosti da razumiju okolnost 'postajanja Jednim' Boga sa Isusom; prema tome čovječanstvo nema ni pravilno razumijevanje Božjeg 'postajanja čovjekom'. Ljudi su došli do krivog razmišljanja kroz učenje o 'tri Božanske osobe'. Mora se iznova i opet ponoviti da vječno Božanstvo ne može biti zamišljeno kao osoba; i da prema tome nema druge ideje o njemu osim kao o sili, koja ispunjava cijelu vječnost. Ta sila se ne može ograničiti, niti se o njoj može razmišljati kao o 'formi' – iako ona može u potpunosti zračiti kroz formu.

Pojava potpunog zračenja te Božanske sile se dogodila u čovjeku Isusu, - On je bio napunjen sa Ljubavlju, a Ljubav je pra-supstanca vječnog Božanstva koja se neprestano emitira u beskonačnost, koja stvara i održava sve. Ta Božanska Ljubav-Sila je zračila kroz ljudsku formu Isusa i manifestirala Se u Njemu. Božje Pra-Biće se nastanilo u čovjeku Isusu, i na taj način postalo Bogo-Čovjek. A pošto je Isus bio skroz napunjen Božjom Pra-Supstancom, On je postao Bog – jer bi se također i ljudski izvanjski pokrov mogao, kao potpuno produhovljen nakon Njegove smrti na križu, ujediniti sa Bogom, tako da je Isus onda postao vidljivo Božanstvo, i čovjek ne može zamisliti Boga u ni jednoj drugoj formi osim u Isusu. Međutim, ne može nikad biti riječi o 'dvije osobe'.

Čovjek Isus je postigao Svoj cilj na zemlji, potpuno uzdignuće na stupanj Božanstva koje bi sva stvorena bića trebala postići. – Jer Bog je želio stvoriti 'slike' čije krajnje savršenstvo ipak mora biti postignuto kroz slobodnu volju bića. Čovjek Isus nije samo dosegnuo ovo potpuno uzdignuće na stupanj Božanstva kroz život Ljubavi, već je također i izbrisao pra-grijeh čovječanstva kroz Svoje djelo Iskupljenja. – On je iskoristio Božju Ljubavnu silu, pošto bez nje On ne bi bio u stanju izdržati užasan bol i smrt na križu. Ta Ljubavna sila je bila Božji Pra-element, i stoga je to bio Bog Osobno u svoj punini u čovjeku Isusu Koji je ostvario Djelo Iskupljenja.

Međutim, ako govorite o Bogu koji se manifestirao u tri osobe, onda imate pogrešnu ideju o Bogu, jer vječno Božanstvo se ne može uosobiti. Ono je jedino Ljubav, i ta Ljubav je Sebe manifestirala u Isusu; vječni Bog-Duh je djelovao u Isusu – On je svim ljudima zamisliv jedino u Isusu. Kako su bića koja je Bog jednom stvorio odmetnula od Njega pošto Ga nisu mogla vidjeti, On je u Isusu postao vidljivi Bog.

Ali Isus nije drugo biće koje se može zamisliti kao odvojeno od Boga. On jest Bog! Pošto je Bog Ljubavna-sila koja zrači kroz potpuno produhovljenu formu, a ta forma nije bila ništa drugo do Božanska pra-supstanca koja može jedino biti zamišljena od strane onih bića koja su sebe već produhovila sa ciljem da bi mogla vidjeti duhovno.

Kada čovjek govori o Ocu, Sinu i Duhu Svetome, to je uistinu vrijedan opis Božjeg Bića – ako se Otac spozna kao Ljubav, Sin kao Mudrost, i Sveti Duh kao Sila – kao Božja Volja ili Moć. Jer Božje viđenje je Ljubav, Mudrost i Moć. Ali cilj kojeg je Bog Osobno postavio stvaranjem bića – dobrovoljno uzdizanje tih bića do potpunog Božanskog nivoa – objašnjava, također, to što je Bog 'postao čovjekom' u Isusu – vidljivo Božanstvo u Isusu. Ali 'tri osobe' Božanstva uopće ne dozvoljavaju pravilno objašnjenje, to jest, objašnjenje u skladu sa Istinom. Čovječanstvo je stvorilo za sebe ideje koje spriječavaju njihov duhovni proces sazrijevanja, pošto se samo Jedan Bog može zazivati; trojici različitih Bogova se ne smije moliti, pošto Bog Osobno želi biti spoznat u Isusu, i stoga Ga se može obožavati jedino u Isusu.

I On zahtjeva ovu spoznaju/priznavanje od svih ljudi, pošto Mu je jednom to priznavanje bilo uskraćeno. Istovremeno mora biti spoznato i Djelo Iskupljenja, jer bez Isusa Krista ni jedan čovjek ne može pronaći oprost za svoj pra-grijeh; stoga se čovjek mora ispovijediti Njemu; on mora vjerovati da je Bog Osobno imao suosjećanja za čovječanstvo i da je u Isusu ostvario djelo Iskupljenja.

AMEN


Bertha Dudde, br. 8508, 25 Svibanj 1963

O PREUZIMANJU PATNJE NAŠEG BLIŽNJEG

Dat ću vam objašnjenje o tome da li možete preuzimati patnju vaših bližnjih ili svaki čovjek mora nositi svoj vlastiti teret, koji mu je bio određen za dobrobit njegove duše.

Vi morate zapamtiti da vaša duša mora sazrijeti za vrijeme zemaljskog života, i da se još nezrele supstance moraju produhoviti, a to se jedino može dogoditi putem ljubavi ili patnje, jer jedino na taj način se izvanjska forma, koja spriječava da zrake Moje Ljubavi utječu u dušu, može razvrgnuti. Istovremeno takve tjelesne supstance, koje su još zaostale u svojem razvoju, i dalje stvaraju ljudima probleme koji uključuju raznorazne bolesti, no one se putem strpljenja i ljubavi, te prepuštanju Mojoj volji mogu minimizirati i tako produhoviti, što je u stvari vaš istinski zemaljski zadatak, kako bi vašoj duši pomogli da dođe do najvećeg mogućeg savršenstva.

A to produhovljavanje duše i tijela svaki čovjek mora izvesti sam, taj posao nikad nitko od drugih ne može učiniti za njega. I svaki će Mi jednog dana biti zahvalan što sam mu ili joj putem patnje i muka pomogao u usavršavanju. Zato trebate razumjeti da ne smijete učiniti ništa što će duši vašeg bližnjeg uskratiti blaženstvo.

Međutim, ako vas vaša ljubav ipak nagoni da Mi se 'ponudite', da hoćete preuzeti patnju svoga bližnjega, onda vas Ja u vašoj ljubavi neću u tome spriječiti. Toj osobi za koju patite će onda njezin teret biti privremeno skinut i vama 'natovaren', čime onda pridonosite sazrijevanju svoje vlastite duše, pošto ste na sebe voljni preuzeti više patnje i zato što vas je na to nagnala ljubav.

Na taj način vi slijedite Onog Koji je patio za svih vas kako bi vas oslobodio od neizmjerne patnje, koju biste inače sami morali preuzeti na sebe kao okajanje vaših grijeha, što je bilo uzrokom toga da je Zemlja postala dolina patnje i suza. 

Ali sada imate Tog Jednog, Koji je svu vašu muku uzeo na svoja ramena i pomaže vam nositi je. I Ja sam u vaše ime prihvatio to zastupničko izmirenje.

Zato morate ići k Njemu kada vas pritišće nevolja i On će vam pomoći pri nošenju tereta ili će vas pak osloboditi od njega, već prema tome što je za vas najbolje.

Ljubav jednog bližnjeg koji je spreman patiti za druge je od velike vrijednosti. Ona će onome koji pati osigurati upliv snage pošto je ljubav sila koja osjetno djeluje na onog što pati. Isto tako ako netko usmjeri prema vama, koji morate patiti, molitvu punu takve ljubavi, snaga te ljubavi vas tako ispunjava da više ne osjećate onaj stupanj patnje, te vam bolovi i muke privremeno prođu, a vaša duša stekne dobrobit od sile takve ljubavi pošto sazrijeva i postaje sve manje osjetljiva na bol.

Koliku će korist paćenik izvući iz jedne takve molitve ljubavi to uvijek ovisi o stupnju ljubavi. A kako je razvoj duše svrha života na ovoj zemlji, u tu svrhu postoje mnoge mogućnosti koje ne bi trebalo spriječavati.

Prava ljubav također razumije zašto čovjek mora patiti, što mu pomaže u strpljivosti a samim time mu olakšava dobrovoljno prepuštanje Božjoj volji. I onda Ja Osobno njegov križ, a njegova duša je opet napredovala za jedan korak pošto su joj ljubav i patnja pomogli do cilja.

Ako čovjeku nedostaje ljubavi, onda se jako često pojavljuju veće patnje ne bi li ubrzale pročišćavanje njegove duše. Ali potpuno pročišćavanje duše se nikad ne može postići tako što će neka osoba svijesno patiti za dušu drugog čovjeka. Svaka duša je odgovorna za sebe i svaka duša se sama mora dovesti do zrelosti, što se događa putem ljubavi i patnje, a stupanj patnje ovisi o stupnju ljubavi.

Ali Ja ću svakako uslišiti molitve onoga koji sebe ponudi da će nositi muku bližnjega, zato što ga voli. Stoga mu Ja dopuštam sudjelovanje u boli drugog, ali on pri tome trpi samo za pročišćavanje svoje vlastite duše, dok se bližnji isto tako mora pobrinuti sam za sebe i o zrelosti svoje duše, iako privremeno može biti oslobođen od bolova.

Niti jedno djelo ljubavi ne ostaje bez učinka, ali gdje i kako će se ti učinci ispoljiti, to ostaje Moja briga, jer Ja poznajem stupanj zrelosti svakog čovjeka, prema čemu se odnosim na odgovarajući način.

Ja svakome dajem teret kojeg može nositi, a ako mu se taj teret čini preteškim, on je u mogućnosti zazvati 'Nositelja Križa', Isusa Krista, i On će mu uistinu pomoći, On će uzeti taj križ na Svoje rame kada se pojavi prijetnja da će ovaj pokleknuti.

Ali svatko mora sam pronaći put do Isusa Krista, Božanskog iskupitelja Koji će i njega izbaviti od grijeha i smrti, od bolesti i patnje, samo ako Ga pun vjere zazove u pomoć.

Koliko god dugo čovjek živi na zemlji on ima mogućnost pokajanja i može slijediti Isusa te kroz ljubav i patnju postići svoj cilj i postati potpun.

AMEN
Bertha Dudde, br. 8814, 18 i 19 Lipanj 1964

RASKRINKAVANJE LAŽNIH UČENJA JE BOŽJA VOLJA

Moja je volja da širite Istinu, a u to spada i raz-otkrivanje/raskrinkavanje krivih učenja, koja su se potkrala u Moju Riječ, što ne može biti učinjeno nikako drukčije nego uspoređivanjem sa čistom Istinom.  Uvijek se morate pitati, tko vam garantira istinitost onoga što vam je predstavljeno kao Moja Riječ.

Vi ne možete jednostavno uzeti ljudske riječi za Istinu, naročito kada znate kako na ljude može utjecati Moj neprijatelj, kome je uvijek stalo do toga da zbuni ljude. Ako vam je uistinu stalo do istine i ne želite hodati u grešci, možete Me pitati za razjašnjenje, i zasigurno ćete dobiti odgovor.

I prvo što ću vam dati na znanje da posjedujete slobodnu volju, koja baš nikada ne smije biti pod pritiskom i prisilom. Ja ću vam skrenuti pažnju na to kako ona ne smije biti regulirana ni sa jedne strane, niti sa dobre niti sa loše, i da ćete vi sami morati odgovarati za tu vašu volju, s obzirom na to kako ste ju koristili.

Prema/posljedično tome, svako učenje, koje vam je, kao dogma, nametnuto pod prisilom, je suprotno Mojoj volji. Vi imate slobodu, da sami za sebe odlučite u što želite vjerovati, i ni jedan čovjek vam ne može 'obrezati' tu vjersku slobodu.

Isto tako ste slobodni usporediti najrazličitije vjerske pravce, tako da bi pronašli koji vam po-najviše odgovara.

Dakle, Ja ću se uvijek obraćati ljudima koji imaju potrebu za čistom Istinom. Svi drugi su ravnodušni i ne mare da li im je ponuđena čista Istina ili ne. Oni se zadovoljavaju doktrinama, koje su ljudi dodali Mome Evanđelju, ali koje mogu biti prepoznate kao potpuno apsurdne, kad bi se ljudi željeli pozabaviti time. A Moj protivnik je ispleo nezgodnu mrežu, time što je ljude prisilio na 'poslušnost', koja isključuje svako osobno vjersko mišljenje, time što se nitko ne usudi imati vlastito mišljenje pošto vjeruje da je to veliki grijeh.

Ali od suštinske važnosti je ispred svega postaviti Božju volju i, stoga, vam Ja skrećem pažnju na slobodnu volju, sa kojom biste se 'morali posvađati' ako se podredite ljudskim propisima.

Isto tako vam je i 'djelovanje duha' u čovjeku nepoznato, jedino sredstvo za primanje čiste istine. Vi ne vjerujete da ću vas Ja Osobno uvesti u Istinu, i odbijate svo 'na-taj-način' primljeno znanje. Ali samo to je Istina, i raz-otkriva mnoga kriva učenja.

Međutim, sve dok se podređujete Sotoninom pravilu, da se ne smijete slobodno odlučiti za doktrinu koju ste prepoznali kao istinitu, sve dok se ne možete osloboditi onoga što Ja nikada ne tražim od vas, vi ćete biti robovi – dakle, potpuno ne-slobodni!

Jer Ja neću prisiljavati nikoga da prihvati Istinu, ako je kao takvu ne prepoznaje, pošto sam čovjeku dao slobodnu volju.

Vi često imate primjedbu, da ljudi moraju biti odgajani u jednom vjerovanju. Ali onda se držite samo dva pravila, koja sam Ja Osobno naučavao ljude na zemlji. Naučavajte ih samo zapovijedima ljubavi i zaista činite sve što je ljudima potrebno za sazrijevanje njihovih duša. Onda će se uskoro pokazati, tko je ozbiljno voljan živjeti u ljubavi, i taj će onda u sebi iskusiti djelovanje Moga Duha. On osobno će biti uveden u Istinu, u znanje o smislu i svrsi stvaranja, o smislu i cilju zemaljskog života i prije svega o razlogu i značaju 'spasavajućeg djela' Isusa Krista, bez kojeg ni jedan čovjek ne može postati blažen.

Međutim, vi niste oživljeni Kršćani, Kršćani koji žive kao Isusovi sljedbenici i koji su potpuno uvjereni u snagu 'djela izbavljenja', Kršćani koje mogu smatrati članovima Moje Crkve, čiji sam osnivač Ja Osobno, inače bi uistinu i vi čuli glas Moga Duha, koji vam može dati razjašnjenje mnogih krivih učenja, koja su rasprostranjena po svijetu, i protiv kojih ću se Ja stalno i neprestano boriti.

(19.6.1964) Jer samo Istina vodi ka Meni, i samo kroz Istinu možete doći do blaženosti. I zato ću Ja uvijek (nanovo) 'dostavljati' Istinu Mojim zastupnicima na zemlji dajući im istovremeno nalog da ju raznose po svijetu, jer ljudi moraju stajati u Istini, žele li postati blaženi.

AMENBertha Dudde, br. 3256, 15 Rujan 1944

DUŠE U NEVOLJI…KAJANJE…BLAGONAKLONA POMOĆ

Kada prođete kroz ovaj zemaljski život i uđete u duhovno carstvo, i kada vam bude vraćeno sjećanje na dug put prije vašeg utjelovljenja kao čovjek, onda će vam vrijeme koje ste proveli na Zemlji izgledati poput trenutka. Uvidjet ćete kolika je privilegija za vašu dušu bila ova zadnja faza vašeg razvoja. Sretan je onaj koji ju je dobro iskoristio, koji je poradi toga primio blagoslove pri ulasku u duhovno carstvo. Jer takva duša nema grižnju savjesti zbog toga što nije na najbolji način iskoristila svoj zemaljski život. Grižnja savjesti je u unostranom stoga puno veća pošto duša shvaća da ne može nadoknaditi ono što je propustila i zanemarila na Zemlji, kada duša shvati koliku joj je nezamislivu patnju donio neiskorišteni zemaljski život, i kako je lagan bio kratak ljudski život, kojeg nije vrednovala na pravi način.

Žaljenja za neiskorištenim zemaljskim životom su takva agonija za dušu da ona vrši pokoru i pogoršava svoje stanje agonije. Život na Zemlji sa njegovim mnogim mogućnostima je sada gotov i duša mora snositi posljedice. Oni koji su spriječeni tako da ne uđu u carstvo svjetla moraju nastaviti svoj razvoj u onostranom sa puno više poteškoća nego na Zemlji.

Vi ne znate kako je takvim dušama u mraku teško, i koliko milostive ljubavi im je potrebno da bi primili pomoć. Vi bi trebali imati sažaljenje prema njima, i pružiti im vašu ljubav, ili oni ne mogu biti iskupljeni zbog svoje slabosti. Samo im ljubav može dati snagu. Te duše se nadaju i mole da će im ljudi ukazati takvu ljubav.

Svjetlosni duhovi mogu pomoći takvim dušama kada su one zauzvrat voljne pomoći drugim dušama. Ali za taj zadatak njihova vlastita volja mora biti osnažena a to se može dogoditi jedino kroz ljubav ljudi na Zemlji. Izgubljene duše koje nisu ispravno iskoristile svoj zemaljski život, ili su živjele bez ikakvog duhovnog nastojanja su u velikoj potrebi, pošto su bez snage i imaju slabu volju.

Pomoći tim dušama u njihovoj velikoj potrebi je jedan od najvećih zadataka ljubavi kojeg vi kao ljudska bića možete izvršiti. Vi bi trebali neprestano moliti za te duše. Recite im kroz vaše misli da budu aktivni u ljubavi. Također i u onostranom bi im vi opet i iznova trebali propovijedati ljubav. Morate im govoriti kroz vaše misli i poslati im snagu kroz ljubav, koju oni osjećaju kao blagoslov, i na taj način olakša(va)ti njihovu patnju. Oni će vam zauvijek biti zahvalni kada ih podignete iz njihovih patnji vašom blagonaklonom pomoći.

Čim budu mogli sudjelovati u djelu iskupljenja i dati olakšanje drugim dušama donoseći im duhovno znanje, njihova vlastita velika nevolja će nestati. Ali oni to moraju zaraditi kroz njihovu volju da pomažu drugima. Njihovo žaljene nestaje u istoj mjeri kako se povećava njihova želja za pomaganjem.

Oni shvaćaju da su potrebni u duhovnom carstvu i njihov im entuzijazam omogućava da zaborave svoju vlastitu bijedu. Sada će njihovo nastojanje biti sakupiti duhovna blaga sa ciljem da bi ih podijelili sa drugima. Duša, pružajući ljubav, koju je zanemarila na Zemlji, stvara za seba obnavljajuću aktivnost. Ona onda može nastaviti sa svojim razvojem u duhovnom carstvu, zahvaljujući pomoći koja joj je bila dostavljena kroz ljubav ljudi na Zemlji, za što će biti zauvijek zahvalna.

AMEN


Bertha Dudde, br. 3610, 22 Studeni 1945

UZROK I SVRHA PATNJE... MATERIJALNA PROLAZNOST

Svjetovni ljudi su toliko odvojeni od istine da ne (po)znaju snagu vjere ili pak što znači biti privučen u blisko sjedinjenje sa Bogom, i prema tome oni promatraju samo svjetovne događaje i ne spoznaju da je neispravan odnos prema Bogu ono što uzrokuje svaki svjetovni događaj, i uzrokuje ljudsku patnju.

Sve dok čovječanstvu nedostaje ovo znanje njihovo mučno stanje se neće promijeniti. Patnja će neprestano uzimati druge oblike tako da kroz njihove mnoge i različite nevolje i boli mogu jednog dana steći razumijevanje da druga sila, koja nije ljudska, stoji iza svih nevoljâ – da njihov autor nije samo ljudska već da istovremeno djeluje i volja Više Sile, i da oni moraju zauzeti određeni stav u odnosu na tu Višu Silu.

Znanje o čistoj istini objašnjava sve, i čini veliku izopačenost razumljivom, pošto su uzrok, posljedica i cilj prepoznatljivi. I stoga je promjena moguća jedino kada se ljudi prilagode toj svrsi i cilju i potom nastoje otkloniti uzrok patnje i nevolje, što za svjetovne ljude jeste a i ostaje nerazumljivo sve dok smatraju da je svijet najvažniji, sve dok svojim tijelima daju prioritet, puštajući dušu da gladuje.

Međutim, istinsko znanje se može dati samo onome koji se odvojio od svijeta, jer kada se znanje daje svjetovnim ljudima oni ga neće prepoznati kao istinu i prema tome će ga odbaciti. Zato se takav čovjek mora učiniti prijemčivim za istinu, kroz patnje i nevolje ga se mora naučiti da prepozna bezvrijednost svjetovnih dobara, umanjujući tako njegovu žudnju za njima.

I tako se njegova želja za istinom povećava pod pretpostavkom da nije pod utjecajem zlih sila koje u potpunosti zbunjuju njegove misli, odvraćaju ga od istine i izazivaju u čovjeku mržnju, kako mu svijet zajedno sa njegovim zadovoljstvima počne pružati razočaranje. Takav onda više ne pronalazi vezu sa Bogom dok je na Zemlji, i svako sredstvo koje Bog upotrebljava je uzaludno. Za čovjekovu dušu je ipak korisno prepoznati kratkotrajnost svjetovnih vrijednosti dok je još na Zemlji, i naučiti kako ih prezirati te ne biti sa njima isuviše vezan za Zemlju u trenutku njezinog napuštanja, čak i ako prelazi u drugi svijet ne-dovoljno razvijen.

Prevladavanje materije u duhovnom carstvu onda nije toliko teško i proces višeg razvoja se, kada je ušao u duhovno carstvo, može puno brže dogoditi. Takva duša u duhovnom carstvu puno spremnije prihvaća ponuđenu istinu i ne odupire se Bogu toliko kao na zemlji. I zato sudbina umrlih duša nije toliko beznadežna, tamo gdje su na Zemlji kroz veliku patnju prepoznali prolaznu prirodu zemaljskih dobara, čak i tamo gdje su, izgubiviši svoje zemaljske živote, naizgled postali žrtve nesreće.

I stoga je čak i bol i patnja koju je uzrokovala volja zlih ljudi korisna za dušu koja je još jako daleko od Boga. I zato Bog dozvoljava da ljudi u slobodnoj volji bijesne jedni protiv drugih dok On to ne zaustavi kada se to poklapa sa Njegovim vječnim namjerama. A sve dok ljudi žive u neznanju, sve dok zatvaraju svoje uši za istinu, On im dozvoljava da dozrijevaju kroz svoje vlastite akcije i da iskuse neizrecive patnje i nevolje, pošto oni to sami žele i stoga su sami uzročnici svojih patnji.

AMEN 


Bertha Dudde, br. 4048, 24 Svibanj 1947

MILOSTI BOŽJE TIJEKOM POSLJEDNJEG VREMENA – POJAVA GLASNIKA

Milosti Božje i dokazi ljubavi tijekom Posljednjeg Vremena mogu ljudima u potpunosti kompenzirati  nevolje i patnje tog vremena, jer im osiguravaju brži uzlazak ako dobro iskoriste darove milosti i teže ka sazrijevanju svojih duša. To je vrijeme o kojem je pisano, da će Bog sa Svojima biti u duhu sve do kraja. To je vrijeme kada Ga ljudi vide kako dolazi na oblacima, kada povezanost između neba i Zemlje postaje očigledna, ne samo u ljudskoj mašti, već u stvarnom životu, svjelosna bića će biti aktivna na Zemlji i širiti svjetlo, i ljudi će biti poučavani od gore, kada se Bog Osobno spusti na Zemlju u Riječi, uručujući Svojima Nebeski kruh, kada ljudi mogu, cijelo vrijeme, crpiti iz izvora života, pošto im Bog Osobno nudi piće života da bi ih osnažio.

U tom vremenu će se pojaviti jedan, koji je određen da bude posljednji glasnik prije Gospodinova dolaska, koji će biti Njegov preteča i neustrašivo govoriti istinu ljudima, iako će ga to staviti u opasnost da izgubi slobodu. Prema tome, on se ne boji svijeta, jer on zna, koliko je blizu kraj i što očekuje one koji u to ne vjeruju. Njegova pojava, također, je izvanredna milost, pošto on stalno podsjeća ljude o blizini kraja i hrabri ih da rade na svojim dušama, te tako usmjerava njihovu pažnju ka vječnosti. On će također posjedovati moć da liječi bolesne i da pomaže tamo gdje pomoć bude potrebna i gdje se ljudima bude činilo da pomoći nema. On će voditi primjeran život ljubavi i bit će ispunjen Božjim duhom. Bog Osobno će djelovati kroz njega, i tko njega bude slušao, sluša sâmog Boga. On čuje Božju Riječ kroz ljudska usta, ali baš kao da je došla od Njega.

A to vrijeme je došlo – konačno vrijeme milosti, koje može donijeti uspjeh onima koji teže savršenstvu. Čak i ako možda budu užasno patili u zemaljskom smislu, oni postižu veliku dobrobit, samo ako iskoriste te milosti; jer sada znaju da je kraj blizu, pošto u njemu prepoznaju Gospodinovog glasnika i čekaju na Njega sa radošću. I On će se uskoro pojaviti da bi spasio Svoje od velike nevolje i vodio ih do zemlje mirâ, kako je i obećao.

AMEN    

Bertha Dudde, br. 4757, 9 Listopad 1949
TIJELO – DUŠA – DUH - OBJAŠNJENJALjudi ne mogu shvatiti međusoban odnos tijela, duše i duha. I zbog toga im je teško objasniti djelovanje duha. Duh se suprotstavlja tijelu, dok duša stoji između njih, tako da na određeni način mora odlučiti za tijelo ili za duh, ali se nikad ne može okrenuti i jednome i drugome.
Na početku utjelovljenja kao čovjek, duša je u potpunosti posvećena tijelu. Ona stoga ima cilj ispuniti sve tjelesne želje, tj. razmišljanje, osjećanje i volja – koji čine čovjekovu dušu – su usklađeni jedino sa tijelom koje se, kako je i samo još materija, teži također i sjediniti sa materijom. Prema tome, čovjek žudi jedino za materijalnim dobrima, pošto su ona zbroj svega što odgovara tijelu.
Dakle duh gotovo da ne dolazi do izražaja, duša ne sluša ono što duh zahtjeva od nje. Duh se ne uspijeva probiti pošto tijelo i dalje ima prioritet i zahvaća dušu u potpunosti, dominirajući tako njezinim mislima i aspiracijama.
Ali duša također može uvidjeti bezvrijednost zemaljskih stvari. Može tjelesne želje smatrati beznačajnima, može od Zemaljskog života zahtjevati više nego jedino materijalna dobra. Onda duh dolazi na svoje, oglašava se duši, i duša će ga poslušati.
Duša započinje slijediti drugi pravac, ne traži ništa za tijelo, već teži duhovnim dobrima. Prihvaća instrukciju, tj. prihvaća bez kontradikcije ono što joj dostavlja duh. Osjeća se sretna i stoga obraća manje pažnje na tijelo, ili pokušava tijelo učiniti prijemčivim za ono što duh traži od duše: da odustane od zemaljske materije i trguje sa duhovnim dobrima.
Sada je duh pobjednik nad tijelom. Oboje, i duh i tijelo pokušavaju pridobiti dušu za sebe i ako duh uspije prognati tjelesne želje onda je on pobjednik.
Ali što treba razumijeti pod ‘duh’? Duh je Božansko u čovjeku – to je ono što čovjeka čini Božanskim stvorenjem; to je ono što čovjeka ujedinjuje sa Duhom-Ocem od vječnosti. To je svijest u čovjeku, da bude vječno sjedinjen sa Duhom-Ocem od vječnosti. Čim Duh krene u akciju, jedino tada čovjek može sebe prepoznati kao ‘Božje stvorenje’. Prije toga je on kao živo biće bio svjestan samo sebe, koji pokušava uzeti sve što život pruža.
Ali kada čovjek sebe prepozna onda mu svijet više ništa ne znači: onda on traži uzvišenija dobra… onda su njegove misli usmjerene prema duhovnom carstvu; onda će on tražiti kontakt sa Onim Koji mu je dao život; onda je njegovo razmišljanje ispravno i njegove želje i djela su u skladu sa Božanskom voljom.
Onda Božji Duh u čovjeku djeluje, kome se duša sada predaje, na taj način ju Duh vodi i naučava, tako da tijelo, duša i duh postaju jedno, ostvarujući jedinstvo sa Bogom, pošto Duh neprestano teži prema Duhu-Ocu, sa Kojim je ujedinjen i ostaje tako u cijeloj vječnosti.
AMEN

Bertha Dudde, br. 4626, 1 Svibanj 1949

SPASITELJ DUŠE I TIJELA

Ono što morate učiniti je, iznijeti sve vaše brige pred Mene jer Ja uistinu jesam najbolji Iscjelitelj i Iskupitelj Koji može odnijeti sve vaše bolesti, i učiniti vas zdravima u tijelu i duši, i Koji će vam dati vječni i neuništivi život. Na Zemlji se i dalje često osjećate primorani uzimati lijekove ali ako ih Ja ne blagoslovim, ako Me ne (za)tražite da ih blagoslovim oni neće proizvesti njihove naznačene rezultate, a mogu vam čak i naškoditi.

Ja mogu pomoći bolesnom da ozdravi bez izvanjskih sredstava, a to i činim, čim vidim da patnja za njega više nije nužna, čim je njezina svrha pročišćavanja duše bila ostvarena. Bolest duše i tijela su povezani. Vi ne možete zamisliti kakav značajan utjecaj u usavršavanju duše ima bolest tijela, i kako će duša jednog dana biti zahvalna da joj je bilo omogućeno hodati ovaj put u tijelu sa ciljem da bi u kraćem vremenu postignula veću zrelost.

Prema tome kada patite vi se uvijek morate moliti ‘Oče, budi uvijek Tvoja volja.’ Onda ću Ja učiniti Moj dio kao što vi morate učiniti vaš. Onda ću doći k vama, kao Spasitelj tijela i duše i vaše ozdravljenje je sigurno. Ali trpite vašu bolest i vašu slabost tako da vaša duša može biti jaka, tako da se vaša duša može razviti prema gore i da će puno više žudjeti za sjedinjenjem sa duhovnim carstvom kada tijelo ne pruža otpor, što bi činilo u zdravom stanju. Onda će vaša duša biti puno bolje formirana kroz patnju kada napusti svoj zemaljski pokrov.

Kada ste uvijek svjesni Moje blizine i Mojeg djelovanja onda će se process izlječenja za tijelo i dušu dogoditi puno brže. Onda možete u vjeri iščekivati da se dogodi čudo ako znate da Mojoj moći i Mojoj sili ništa nije nemoguće, i da će Moja ljubav uvijek pomoći. Snažna vjera je najbolja medicina i nikad neće omanuti.

Zato iznesite sve svoje brige (is)pred Mene i bit ćete oslobođeni od njih. Ali dođite sa snažnom i nepopustljivom vjerom i nećete biti razočarani.

AMEN


Bertha Dudde, br. 5282, 27 Prosinac 1951

ISUS JE DOŠAO SLABIMA U TIJELU I ONIMA KOJI SU U NEVOLJI

Ja sam došao na svijet zbog slabih, bolesnih i onih koji su u nevolji, pošto Me snažni nisu trebali, oni su mogli pronaći svoj vlastiti put, bar su mislili da mogu. Jedino kada su i sami otišli krivim putem bi oni prepoznali svoju slabost i zazivali Me, kada im njihova snaga više nije bila dovoljna da budu gospodari svojih života. Svi koji Me zazovu, koji Me trebaju, koji su slabi i bolesni u svojoj duši, svima takvima sam došao pomoći, jer kroz svoju zamolbu upućenu Meni oni izražavaju svoju potrebu i nadu za izbavljenjem od svojih nevolja. Ali svi vi ste slabi i bolesni, i blaženi su oni koji to priznaju. A oni koji se osjećaju snažni i zdravi u sebi su uistinu u (naj)gorem stanju pošto se njima ne može pomoći.

A ima mnogih koji vjeruju kako im ne treba pomoć, ima mnogih koji su uvjereni u svoju vlastitu snagu i olako se odnose prema snazi onog koji bi ih izveo iz njihove bolesti i osnažio ih u njihovoj arogantnoj vjeri i dao im snagu, ali koji od njih zauzvrat traži uslugu. On želi njihove duše i prema tome daje njihovom tijelu što želi.

Ali Ja sam Doktor bolesnih i slabih, Ja sam Utješitelj tužnih i nada obeshrabrenih. Svi mogu doći k Meni i neće doći uzalud. Ja vam nudim svu Svoju pomoć čak i ako je ne prihvatite odmah. U takvom slučaju Ja razumijem zašto, a vi i dalje niste zaboravljeni jer nitko Me ne zaziva uzalud koji Me zaziva iz srca.

Dođite k Meni svi vi koji ste slabi i koje pritišće težak teret i Ja ću vas okrijepiti. Ja sam vam obećao Svoju pomoć i Ja ću vam je zasigurno pružiti. Uvijek zapamtite to kada imate potrebu, kada se osjećate fizički ili duhovno jadni, kada vas ovaj zemaljski život teško pritišće i kada trebate pomoć. Tada se (pri)sjetite da sam Ja došao siromašnima, bolesnima i slabima, a dolazim i dalje, i da Ja samo čekam na vaš poziv da vam se mogu otkriti.

Ja želim biti pozvan tako da možete u slobodi spoznati svoju slabost i žudjeti za Mnom, vašim Doktorom i Iscjeliteljem, da kroz vašu molbu pokažete vašu vjeru da vam Ja mogu i hoću pomoći, a takva vjera neće nikad biti razočarana.

AMENBertha Dudde, br. 5982, 22 Lipanj 1954

IZMJENJENA DOKTRINA – ZAPOVIJED LJUBAVI

Poučavani ste čistom evanđelju i polako uviđate koliko je različito to Moje čisto evanđelje od onog što se sada na Zemlji naučava kao Moja Riječ. Postupno spoznajete da je Moja Riječ doživjela promjenu time što je bila rastumačena drukčije čime se drukčije i proživljava – spoznajete da se samo malo pažnje (pri)daje onome što je bitno dok se ne-bitno naglašava čega je rezultat relativno siromašan duhovni uspjeh.

Ja sam čovječanstvu ukazao jedini praktičan put, učenje i život u skladu sa Mojim učenjem, hodajući tako putem kojim bi svi ljudi trebali hodati da dođu do Mene. To je ‘put ljubavi’ koji jedini može osobi osigurati raj, tj. da nakon fizičke smrti može ući u svjetlosne sfere u kojima njegova duša u Mojoj blizini ima blaženo postojanje. Sada je prisutno odstupanje od Moje doktrine koja se jedino može pronaći skrivena u strukturi čovjekom-izmišljenih dodataka, krivih tumačenja i pridržavanja ne-važnih zapovijedi koje Ja nikad nisam dao ljudima i koje predstavljaju veliku opasnost da se jedina suštinska zapovijed ne poštuje i tako ostane ne-ispunjena.

Kakve dobrobiti vi ljudi imate od toga ako se kažnjavate, ako izvršavate obavezne obrede ili Me obožavate sa vašim usnama, ako ne prepoznajete zapovijed ljubavi kao najvažniju te ju ispunite?

Vi vjerujete kako Me štujete sa bezbrojnim ceremonijama, ali Me možete obožavati samo ako činite ono što zahtjevam od vas – da volite Mene i vašeg bližnjeg!

Sve dok vam i dalje nedostaje ljubavi, kada se pošteno zagledate u sebe, vi i dalje niste na pravom putu, čak i ako nastavljate savijati vaša koljena i kažnjavati se. To od vas zahtjevaju ljudi a vi izvršavate jedino zbog ljudi koje želite uvjeriti u vašu pobožnost.

Ali vi ste jako daleko od iskrene pobožnosti sve dok vašem bližnjem ne pružite onu ljubav koja također dokazuje vašu ljubav prema Meni, dok puštate vaše bližnje da žive u najvećoj potrebi i nevolji bez da pokuša(va)te pomoći, dok predavajući se izvanjskim gestama kroz svjetovnu raskoš odajete poštovanje svijetu – kroz sve ono za što ste izmislili izraz: ‘U slavu Božju.’

Ja ne želim biti obožavan na taj način dok još postoji bijeda koja plače prema Meni koju bi vi mogli olakšati ako bi ugravirali Moje zapovijedi ljubavi u vaše srce! Dok sam Ja hodao po Zemlji, Ja sam se brinuo za one koji su u nevolji, za siromašne, bolesne, i potlačene.

Vi koji tvrdite kako ste ‘Moji sljedbenici na zemlji’ što vi čnite za siromašne, bolesne i potlačene?

Sve dok možete pomoći ali ne pomažete, vi niste Moji iskreni sljedbenici, bez obzira da li se vi tako nazivate ili ne.

Ja cijenim jedino ispunjenje Mojih zapovijedi ljubavi pošto sve drugo: duboka vjera, spoznavanje istine, ujedinjenje sa Mnom i, konačno, vječno blaženstvo, rezultira iz ljubavi i bez ljubavi se nikad ne može postići, što razjašnjava zašto je na Zemlji tako velika duhovna bijeda i zašto ljudi nemaju vjere i hodaju u neistini. Moja čista doktrina je doktrina ljubavi, koju sam Ja naučavao na Zemlji. Kada se to naučava i sprovodi u praksu, ljudi se kreću u istini i zašli su na put oponašanja Isusa.

Ali ako ignorirate ove zapovijedi, ni jedna količina izvanjskih predstava neće pomoći vašoj duši. Ostat ćete u neistini i tako preći u duhovni svijet. Jer ja vrednujem jedino stupanj ljubavi kojeg je vaša duša postignula do časa vaše smrti.

AMEN

Bertha Dudde, br. 6054, 16 Rujan 1954

ČOVJEKOVA SUDBINA NA DRUGOJ STRANI KORESPONDIRA SA NJEGOVIM CILJEM I NASTOJANJIMA NA ZEMLJI

Kakav je vaš cilj i nastojanje/trud na ovoj Zemlji takva će biti vaša sudbina u duhovnom carstvu, nakom smrti vašeg tijela. Ako na ovoj Zemlji tražite svjetlo i istinu, svjetlo će vas tamo i čekati. Ako vam je draža tama pošto vam je zemaljska materija zaslijepila oči, onda ćete tamo biti u mračnom okruženju, u sferi gdje ste nesretni zbog nedostatka svjetla. Ali događa se u skladu sa vašom voljom.

Na Zemlji svjetlo neprestano sjaji, i put do vječnog života vam je jasno objašnjen, tako da se jedino morate okrenuti prema tamo da bi došli do kraljevstva svjetla... stoga kada idete mračnom cestom, možete jedino završiti u mraku.

Vi se(be) toliko malo okupirate sa onime što će vam se dogoditi nakon tjelesne smrti. Vi takve misli odbacujete iz vašeg uma, i neprestano se okrećete prema svijetu i njegovoj materiji koja je prolazna i koju ne možete sa vama ponijeti u duhovno kraljevstvo.

Ako su materijalna bogatstva vaše jedino blago na zemlji, u duhovno kraljevstvo ćete prispjeti siromašni i goli. Zašto ne sabirete dobra na zemlji, koja traju, koja vas prate u onostrano? Zašto žudite samo za prolaznim dobrima ovog svijeta? Posljedice vašeg zemaljskog života vam se opet i opet po-stavljaju ispred očiju, ukazuje vam se vaša sudbina nakon vašeg odlaska sa ovog svijeta. Vi obraćate malo pažnje na ta upozorenja i podsjetnike. Živite bezbrižno vaš dan, iako već sutra možete biti pozvani na putovanje posljednjom cestom. Onda ćete primiti ono za čim ste težili na zemlji, svjetlo ili tamu. Ništa vam ne može biti dano osim onog što ste postignuli za svog života na Zemlji. Zato dok god živite na Zemlji razmišljajte o vremenu nakon smrti, razmišljajte o vašoj duši, koja je neprolazna. Jer vi na ovoj Zemlji pripremate sudbinu za vašu dušu. Dok ste na Zemlji težite za tim Svjetlom i stvorite vašu sreću u duhovnom kraljevstvu.

AMEN


Bertha Dudde, br. 6312, 15 Lipanj 1955

ZAJEDNIČKI SUSRET U ONOSTRANOM

U duhovnom svijetu će se dogoditi ponovni susret, čovječanstvo u to može biti sigurno. Ali da li će ili pak ne taj susret biti dozvoljen odmah nakon vašeg odlaska sa ove Zemlje, ovisi o stupnju zrelosti vaše duše baš kao i o zrelosti dušâ vaših voljenih. Jer gdje ova zrelost još nije dovoljno razvijena taj duhovni uvid bi bio nemoguć, on onda najprije treba biti postignut, što može uzeti jako dugo vremena.

Ne prije nego je postignut određeni stupanj zrelosti je duša u stanju primati duhovne utiske. Sama duša mora biti na Svjetlu, sa ciljem da bi mogla prepoznati tko joj prilazi, dok duša na nižem stupnju zrelosti zna da je okružena sa bićima koja ne može prepoznati sve dok nema mogućnost duhovnog gledanja.

Blaženstvo bića se sastoji u sposobnosti da sebe po-dijeli sa onima sa kojima je bila bliska za života na Zemlji. Prema tome, one duše koje su već na svjetlu će zbog svoje zrelosti uvijek prići k svojima, bilo zbog izmjene sa onima jednake duhovne zrelosti, ili da pomogne i dalje slabim dušama da dosegnu svjetlo.

Stoga, savršenije duše će imati sposobnost prepoznati slabije ali ne obrnuto. Slabe duše trebaju biti stimulirane da se poboljšaju, ali ne smiju biti prisiljene na to. Ako bi svjetlosno biće prišlo slabijoj duši i od strane duše sa kojom se poznavao na zemlji bude prepoznat, to bi uistinu bilo prisiljavajuće.

Prema tome, radost ponovnog susreta je dar milosti i dodijeljen zrelim dušama donosi neizrecivu radost. Takva duša će učiniti sve što je u njezinoj moći da pomogne ne-zrelim dušama da iskuse istu sreću. Te duše neprestano teže na naj-blagonakloniji način, i nikad ih ne prestaju stimulirati, iako su od njih ne-prepoznate, u njihovoj prekrivci i nošnji. Žudnja za onima koji su bili blizu njih na zemlji ih privlači. To je uistinu jako moćna privlačna sila.

Kada dođe trenutak prepoznavanja onda će te duše biti izuzetno sretne. Onda će prepoznati brigu koja im je najprije bila dana i na isti način će se brinuti o drugim dušama, koje venu u mraku i pomoći će im na njihovom putu prema gore. Svaka duša je privučena ka onima sa kojima je jednom bila bliska dok je bila na Zemlji.

Dogodit će ponovni susret ali vrijeme u kojem je to moguće ćete sami odrediti. Ako ste već na zemlji postignuli ovo sigurno znanje, onda ćete učiniti sve što je u vašoj moći da postignete taj stupanj zrelosti na Zemlji, koji vam dozvoljava da uđete u svjetlosne sfere. Onda ćete biti primljeni od strane onih koje volite koji su vas odmah u stanju prepoznati, ili možete doći u kontakt sa njima bez da vas prepoznaju i u njihovo ime započeti vaše iskupljujuće djelovanje.

Pobrinite se da ne pređete na drugu stranu bez ikakvog znanja. Pripazite da ste već pronašli Boga u Isusu Kristu tako da, Njime izbavljeni, možete ući u duhovno carstvo.

Onda će vam taj ulazak pružiti sreću kroz radost ponovnog (su)sretanja. Ali ako sami niste postignuli njegovu zrelost na Zemlji onda ćete morati čekati dugo vremena, pošto se sve može dogoditi jedino unutar zakonskog reda. Sloboda vaše volje mora biti poštovana u duhovnom kraljevstvu, tako da jednog dana možete biti uvelike blagoslovljeni.

AMEN


Bertha Dudde, br. 6579, 21 Lipanj 1956

NITKO NE DOLAZI K OCU OSIM PO MENI

'Nitko ne dolazi k Ocu osim po Meni.' Izuzetna važnost ovih riječi također objašnjava nužnost (pri)vođenja k vjeri u Isusa Krista onih ljudi koji još nisu vjernici, ili najozbiljnije podsjećanje na živu vjeru onih u kojima je znanje o Isusu Kristu već prisutno. Jer nitko Me ne može dohvatiti koji Mene Osobno ne prepozna u Isusu Kristu. Uistinu ima ljudi koji se pretvaraju kako vjeruju u Boga pošto On Sebe dokazuje kroz sve što okružuje čovjeka, ali oni ne žele priznati Isusa Krista kao 'Sina Božjeg' i 'Iskupitelja svijeta', i sebe ne smatraju ne-vjernicima. Ali takvi ljudi su i dalje jako daleko od njihovog Boga i Stvoritelja. Oni još nisu u bliskom kontaktu sa Mnom i prema tome ne mogu biti prosvjetljeni u svom razmišljanju.

Oni i dalje nose teret grijeha drevnog okretanja od Mene. I taj grijeh ih veže sa Mojim protivnikom; oni se njega neće osloboditi bez Isusa Krista – ali samo nekolicina znaju za svoj grijeh drevnog otpadništva od Mene, i prema tome nisu svjesni značenja Isusa i Njegova Iskupljujućeg djela.

Pošto ljudi sada (po)znaju učenje Evanđelja i riječi koje je Isus govorio na Zemlji, oni mogu također meditirati o ovim riječima: 'Nitko ne može doći k Ocu osim kroz Mene.' I kada bi ljudi bili željni o tome više naučiti, oni bi zasigurno dobili razjašnjenje, i misli o ovim riječima ih nikada ne bi napustile. Postoji samo jedna cesta: kroz Isusa do Mene – jer grijeh–krivnja vam najprije mora biti otkazan(a) prije nego li vi od Mene možete biti prihvaćeni. Bez Iskupljenja kroz Isusa Krista, ni jedno biće koje je griješno djelovalo u slobodnoj volji Mi ne može pristupiti. To je zakon, kojeg čak ni Moja beskrajna ljubav ne može poništiti.

Također, ni jedan čovjek neće u svom srcu osjećati tihu sigurnost pred licem Božjim, Kojeg on uistinu prepoznaje, ali jedino na riječima ili površnim mislima. Ozbiljna meditacija bi mu otkrila kroz njegove osjećaje da je propustio ispravan odnos sa svojim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti.

On se nikad neće pripiti uz Mene kao dijete uz svoga oca; on će samo vjerovati da postoji Bog, bez uspostavljanja bliske veze sa Mnom koja pretpostavlja ljubav. Jer ljubav bi osvjetlila njegov duh – ljubav bi izoštrila njegovo duhovno gledište – ljubav bi ga prisilila da zapitkuje, ali mu nikad ne bi dozvolila da daje izjave koje su pogrešne. Blaga nelagoda će mučiti svakog čovjeka koji se posvetio duhovnim razmišljanjima a još nije pronašao kontakt sa Isusom Kristom. On će znati za Njegovu pasiju, i smrt na križu za njega neće biti ništa novo. On će opet i iznova započeti razgovor sa svojim bližnjima, ili će biti podsjećan na Isusa Krista, pošto Ja neprestano usmjeravam njegove misli prema 'čovjeku Isusu' Koji je hodao po Zemlji i završio u agoniji.

Čak i ako on sam još nije priznao Isusa, on zna, međutim, o Njegovom vremenu na Zemlji, i Ja donosim Sebe u Isusu Kristu njegovu pamćenju. I u ovisnosti o stupnju ljubavi u kojem se čovjek pronašao, dogodit će se prihvaćanje, ili obrana.

Ali gdje je ljubav, tamo Ja Osobno zahvaćam tog čovjeka, i njegov će otpor polako nestati, i on će konačno ugledati čovjeka Isusa na poprilično drugačijem svjetlu od načina kako je osjećao na početku kada je i dalje stajao, u potpunoj obrani, Njemu u suprotnosti.

Ali ako ga se ne može podučiti – ako je njegova volja u satu njegove smrti i dalje neprijateljska – onda on ne može očekivati nikakvo Blaženstvo u duhovnom svijetu, jer, bez obzira na njegov ispravan način ponašanja u životu, on će ući jedino u ono carstvo gdje borave oni koji negiraju Krista. Pošto on nije sebi dozvolio iskupljenje na Zemlji, on stoga u onostrani svijet ulazi zavezan.

Ali čak i na taj način on može tamo pronaći svog Božanskog Spasitelja i Iskupitelja. A to je opet velika milost sa Moje strane: da se Ja također i u duhovnom svijetu suočavam sa svima onima koji su Me odbacili – da Ja čujem svaki poziv koji će Mi biti upućen, kao Iskupitelj – i Ja onda uzimam pozivača za ruku i vodim ga iz te sfere u Moje Božanske ravnice.

Jer Ja i dalje grabim duše iz dubina samo ako sam priznat – ako je samo jedna duša pronašla svoj put do Isusa Krista, Kojeg je odbacila na Zemlji, ali bez Kojeg Me ne može dohvatiti.

Carstvo svjetla je zatvoreno za svaku dušu sve dok joj Isus Krist ne otvori vrata – ali podrazumijeva se da On najprije mora biti priznat kao Sin Božji i kao Spasitelj svijeta, u Kojem se vječno Božanstvo osobno utjelovilo, da bi oslobodilo čovječanstvo od nasilja neprijatelja.

Čovjek je pre-slab da bi se sam oslobodio; on treba pomoć Isusa Krista – i on je može dobiti samo ako Ga on sam traži za nju. Međutim, to zahtjeva prihvaćanje Mog-Sebstva u Njemu.

Prema tome, čovjek Isus Krist je izgovorio riječi – 'Nitko ne može doći k Ocu osim kroz Mene' – pošto sam im Ja osobno govorio kroz čovjeka Isusa. Ja osobno sam želio biti priznat u Njemu, On Koji je za Mene služio jedino kao prekrivač, za vrijeme Njegova hodanja po Zemlji; kojeg Ja također zadržavam i u duhovnom carstvu sa ciljem da bi bio vidljivi Bog svim Svojim stvorenjima, iako sam Ja uistinu bio Duh i jesam Duh od Vječnosti u Vječnost – Koji kao takav, nije bio vidljiv stvorenim bićima.

Sa ciljem da bi za vas postao vidljivi Bog, Ja Osobno sam odabrao formu, i u toj formi sam ostvario djelo Iskupljenja, Prema tome, vi također morate prepoznati formu u kojoj sam se Ja sakrio. Onda ćete krenuti pravim putem ka Meni, vašem Ocu u Vječnosti. Bez Isusa Krista, Moj protivnik vas neće osloboditi, pošto ste, kroz vašu volju, i dalje njegovi.

AMEN


Bertha Dudde, br. 6637, 6 Rujan 1956

STRAH OD SMRTI… GLEDANJE U DUHOVNO KRALJEVSTVO PRIJE SMRTI

Duhovna smrt je puno gora nego fizička smrt. Duhovna smrt je ono čega se ljudi nesvjesno boje ako se boje umrijeti. Strah o onome što će se dogoditi nakon što umru je strah koji dolazi ljudima koji ne vjeruju u dalji život.

Strah je nesvjesno priznavanje duševne nezrelosti. Ljudima nedostaje takvo znanje i prema tome također i povjerenje u milostivog Boga i nada u pomoć koja bi im bila dana ako bi pitali za nju. Duša je u potpunom mraku i plaši se još mračnije nepoznate noći koja tek dolazi.

Usavršena duša čeka u miru svoj posljednji sat. Ona žudi za oslobođenjem od svoje izvanjske ljuske. Ona se(be) povjerava Njemu u Kojeg vjeruje i (po)stavlja se pod Njegovu milost. Često takve duše mogu, prije njihove smrti, (po)gledati u to Kraljevstvo kojeg iščekuju. One ozareno otvaraju njihove oči da bi ih zauvijek zatvorili, bježeći iz tijela u Kraljevstvo u koje su gledali.

Strah od smrti je jasan znak stanja duše. Takve duše moraju primiti mnogo pomoći od svojih bližnjih, tako da se one, čak u njihovoj posljednjoj minuti mogu probuditi i posegnuti za Onim Koji im može i hoće pomoći.

Mirna i iskrena molitva Isusu Kristu može pomoći svakome nagore prema Njemu Koji suosjeća sa svakom dušom koja se bori sa strahom od smrti i pomoći će im do unutarnjeg mira.

Te duše će prepoznati tu pomoć i posegnut će za tim posljednjim konopcem spasenja. One će kroz ljubav svojih bližnjih biti uzdignute ka Isusu Kristu Koji pred iskrenom molitvom za pomoć neće zatvoriti Svoje uho.

Prema tome, vi morate posebice pomoći onima koji se boje umrijeti. Poradi tog straha oni priznaju da su i dalje daleko od svjetla i prema tome daleko od Boga. To također pokazuje da im treba pomoć, jer inače bi, kada osjećaju da je čas odlaska sa ove Zemlje došao, bili ispunjeni blaženim mirom.

Pružiti uplašenim dušama vašu podršku i preklinjati Isusa Krista Osobno da se smiluje takvoj duši, to je djelo velike milosti. Ova molitva za pomoć, u ljubavi, će biti uslišena i može značiti spasenje za tu dušu tako da može biti spašena od noćne tame.

AMEN


Bertha Dudde, br. 7490, 12 Prosinac 1959

SUDBINA DUŠE NAKON FIZIČKE SMRTI

Nakon smrti vi ulazite u potpuno drugačiji svijet. Na Zemlji ste imali mogućnost formirati taj svijet za sebe tako da vas učini sretnim, i da budete radosni što ste svoj život na zemlji promijenili za ovaj novi svijet.

Vi vašom šetnjom na Zemlji za sebe možete zaraditi korespondentno kraljevstvo svjetla i radosti. Ako vaš duševni rad sprovodite gorljivo i skupljate bogatstva za duhovno kraljevstvo, onda će svijet u kojeg ulazite biti sretno mjesto. Neće biti kraja vašem čuđenju i radovanju i nikad se nećete (za)željeti vratiti na Zemlju, čak ako bi to i bilo moguće.

Vi za sebe stvarate svijet, koji vas prima nakon smrti vašeg tijela. Prema tome, vi morate živjeti svjesni vaše odgovornosti na ovoj Zemlji, pošto bi mogli ući na mjesto koje je mračno, i ogoljelo u kojem ste jako nesretni, i koje svoje-voljno ne možete napustiti. Jer to je kraljevstvo koje ste pripremili za sebe, u slobodnoj volji, dok ste bili na Zemlji. To je bilo vaše djelo, vaša vlastita slobodna volja, pošto je vaša šetnja na Zemlji bila takva da vam u duhovnom svijetu nije mogla pružiti ni jednu drugu sudbinu osim bijede i ograničavanja, u mraku i slabosti. 

U svakom slučaju, vi ulazite u drugačiji svijet, u kraljevstvo koje je duhovno, gdje ste izgubili sva zemaljska dobra, gdje pronalazite jedino ono što se na duhovan način zaradili na Zemlji. Prema tome, za duše koje za sebe nisu postigle nikakvo duhovno dobro i koje su marile samo za zemaljske stvari to je zastrašujuće stanje. One će u to duhovno kraljevstvo, gdje je jako teško postići duhovna blaga, ući u potpunosti prazne. Međutim, nije nemoguće.

Svijet u kojem te duše onda žive je sastavljen u skladu sa stanjem njihove duše. Za tu dušu to može značiti neprestano lutanje kroz suhe goleti, gdje ne mogu pronaći ništa čime bi mogli zadovoljiti svoju glad, koja takve duše neprestano muči, i može se umiriti jedino darovima ljubavi, ili dostavljanjem snage, koju je za takve duše i dalje moguće nabaviti putem blagonaklone molitve. Prema tome, za takve duše je blagoslov ako ih nakon smrti u vječnost slijede ljubazne misli i dobra djela, učinjena na zemlji. Ali siromašne i bijedne su one duše koje na Zemlji nisu zaradile ljubav svojih bližnjih, za kojima slijede ne-ljubazne misli i koje pate zbog tih misli, više nego vi ljudi na zemlji to možete zamisliti.

Stoga, gledajte da svaku umrlu osobu u vječnost prate dobre misli. Imajte samilosti prema njima i pomozite im, tako da mogu pronaći svoj izlaz iz mraka. Nikad ih ne ostavljajte same već mislite o njima često. To će im činiti dobro; osjećat će to kao snagu, kao malu pomoć na njihovom uzlaznom putu, kada im to bude omogućeno. Duša stvara za sebe sudbinu koja ju čeka tamo u duhovnom kraljevstvu, i sa ciljem da bude sretna, čovjek mora biti aktivan već na zemlji, zarađujući duhovna dobra i gorljivo čineći djela ljubavi.

Ta djela, sa kojima ćete uvijek moći raditi za vašu kao i za sreću drugih ljudi, će vas uvijek pratiti. Tako da uvijek možete povećati vašu vlastitu sreću i opskrbiti druge sa snagom koja će voditi njihove korake prema gore i eventualno postići sreću za njih. Iako je cesta koja vodi prema gore teška i zahtjeva jako puno snage, ipak je moguće, uz pomoć pruženu od strane njihovih duhovnih prijatelja i ljudi na Zemlji, koji ih uzdižu u svojim molitvama, ako je njihova volja prava, dosegnuti visine.

AMEN

Bertha Dudde, br. 8235, 9 Kolovoz 1962

DA LI JE ČOVJEK EVOLUIRAO ILI JE BIO POTPUNO NOVO STVARALAČKO DJELO?

Ne može biti nikakve kontradikcije u informaciji o duhovnom koju ste primili od Mene, koju je Moj duh obznanio vama – koji ste u Mojoj službi i koji ste bili određeni da vašim bližnjima objavite čistu Istinu o Meni – da nosite Moju Riječ, koja bi vam trebala dati svjetlo… jer Ja želim rasvjetliti duhovni mrak u kojem ljudi hodaju, a posebice kada vi sami tražite prosvjetljenje. Stvaralačko djelo ‘Zemlja’ je uzelo beskrajno vrijeme prije nego je ona postala ono što je sada – Stvaranje koje bi trebalo omogućiti čovjeku da dosegne konačno savršenstvo. I u tom beskrajno dugom vremenu su se pra-duhovi razložili na najmanje čestice, i kretali kroz bezbrojna stvaralačka djela sa ciljem da se razviju uvijek više i na taj način je otvrdnuto duhovno polako došlo u život, kao što sam otkrio puno puta.

To je pokrilo beskrajno dug put u prisilnom stanju, tj., sva stvaralačka djela su postignula svrhu i sudbinu koju sam im Ja odredio. Ni jedno od ne-slobodnih, zavezanih bića nije moglo odlučiti o sebi, već je sazrijevalo polako. Forme su bile stvorene za sve stupnjeve zrelosti duhovnog koje teži visinama. Svijet minerala, biljaka i životinja je beskrajno varirao u njihovim Formama koje su sve bile dovedene u život uz pomoć najsitnijih čestica tih palih pra-duhova koje su se opet i iznova sjedinjavale, i konačno postale manja i veća bića. Nakon odbacivanja njihovih prijašnjih formi one su se ponovno sjedinile i naposlijetku su bile dovedene u forme koje su sve više i više sličile čovjekovoj formi.

Cijeli dugi put evolucije je stajao pod Mojim Zakonom ili: svi događaji su se dogodili u skladu sa prirodnim zakonom u tom stvaranju koji je izvirao iz Moje volje. Pra-duhovi su, kroz svoj(e) (pro)pad(anje) u dubinu, izgubili svoju samo-svjesnost i oni će ju ponovno postići i utjeloviti se u posljednjoj formi – kao čovjek – da bi ostvarili svoj razvojni put nagore.

Posljednje forme u njihovom prinudnom stanju su prema tome postale sve više i više čovjeko-like ali oni i dalje nisu imali samo-svjesnost. Oni su djelovali instinktivno, u skladu sa Mojom voljom, međutim, oni su vršili funkcije koje su već bile slične ljudskima, ali još nisu bili u stanju razmišljati. Razum i slobodna volja su i dalje bili odsutni i prema tome oni nisu bili svjesni ikakve odgovornosti. Njih su na djelovanje pokretale duhovne inteligencije… poput svakog duhovnog bića koje je i dalje zavezano u formu, vođene duhovnim pomagačima koji na neki način prebacuju Moju volju tom zavezanom duhovnom biću, u skladu sa prirodnim zakonom.

I vrijeme je došlo kada se slobodna volja može vratiti nazad usavršenim pra-duhovima kroz koju bi trebali biti iskušani da li se žele vratiti k Meni ili ostati sa Mojim protivnikom.

I za te pra-duhove sam Ja stvorio ‘čovječju’ formu. – Sva stvaralačka djela a posebice obimno građena bića stvorena Mojom voljom – tako što su postala forme Mojih misli. I prema tome su ta živa bića bila reprezentirana u višestruko različitim formama, ali je svaka forma bila drugačija. Postojale su najrazličitije vrste koje nisu imale sličnost jedna sa drugom, koje su se neprestano razmnožavale ali su uvijek ostale ista stvorenja.

Kako je čovječja forma sada postala nužna tranzicijom prvih do sada usavršenih pra-duhova, Ja sam kroz Svoju volju postavio drugo stvaralačko djelo koje je uistinu bilo čudesno-djelo cijelog Mog stvaranja… biće koje je na jedan izuzetno umješan način bilo sastavljeno… koje je bilo stvoreno u skladu sa Mojom voljom, i u stanju ispuniti svoj zadatak na Zemlji. To biće sam Ja stvorio i ono nije nastalo iz do tada postojećeg stvaranja.

Pošto je ta forma trebala skloniti jedan praiskonski duh, biće koje je jednom izašlo iz Mene – koje je bilo Moja slika – i koje bi to ponovno trebalo postati.

I prema tome je bilo nužno opskrbiti to biće sa razumom, slobodnom voljom i samo-svjesnošću. Oni nisu nastali postepeno od životinji-nalik bića, već su bili dodani čovjekovoj formi, kako je pra-duh uzeo u posjed prvu formu. I to će biti dano svakom čovjeku kao nešto što pripada njegovoj duši u trenutku kada se čovjek rađa kao ‘Božanski dah’.

Poslije toga su se ljudi uistinu razmnožavali tako što su ponovno slijedili Moj prirodni zakon, ali oni će uvijek ostati ista stvorenja kakva su bila još od prvog čovjeka – Adama. Oni se neće promijeniti u druga stvorenja, pošto će ta promjena uvijek biti jedino djelo duše, koja na početku i dalje može odlučiti protiv Mene, ali za vrijeme svojeg postojanja kao čovjek, može postići najveće savršenstvo. Ali ljudsko tijelo će ostati kakvim sam ga stvorio kada ga je Adamova duša prisvojila.

Stvaralačko djelo Zemlja je uistinu zahtjevalo beskrajno dugo vrijeme za sve što je u, na i iznad Zemlje, uključujući sva neživa i živa stvaranja. Ali je to, na određeni način, bila dionica evolucije prema gore za palo duhovno, koja je završila kada su se svi najmanji dijelići jedno pra-duha ponovno sakupili i započeli posljednji proces povratka ka Meni.

I to postojanje na Zemlji kao čovjek, je od Mene također zahtjevalo novo stvaralačko djelo…. formu, koja može zadovoljiti sve zahjteve sa ciljem da bi mogla proći posljednji test u slobodnoj volji. Čovjek prema tome sebe može smatrati posebnim stvaralačkim djelom sa Moje strane, pošto je on jedino biće na Zemlji koje je obdareno sa razlogom, inteligencijom i slobodnom voljom… što su znakovi Božanskih početaka. Prema tome, on je također u stanju prepoznati Boga i Stvoritelja iznad sebe… Koji mu je dao život, i čovjek stoga također ima sposobnost postići posljednje savršenstvo na ovoj Zemlji … ako njegova slobodna volja za time ozbiljno žudi.

AMEN

Bertha Dudde, br. 8429, 4 Ožujak 1963

SKLADAN ŽIVOT NA NOVOJ ZEMLJI

Kakvu god ideju imate o novoj Zemlji, stvarnost će nadmašiti vašu maštu. Za Moje ljude, koji su ostali čvrsti do kraja i koji su bili premješteni na novu Zemlju, će započeti život najvećeg blaženstva. Ljudi će živjeti u prekrasnom skladu i miru okruženi djelima stvaranja neusporedivih vrsta. Životinjski svijet će također živjeti u miru, među tim stvorenjima neće biti neprijateljstva, pošto su njihove duševne supstance blizu njihova utjelovljenja kao čovjek. Sve duhovne supstance zavezane u kreacijama osjećaju harmoniju oko njih, što rezultira promjenama u njihovom otporu, što postaje vidno u njihovoj želji da služe u svim djelima stvaranja. Na taj način će oni biti u stanju izaći puno brže na njihov završni put na Zemlji.

Ljudi će na novoj Zemlji moći uživati mnoge divote. Oni zbog njihove zrelosti mogu u kraljevstvu budućnosti uživati život blaženstva. Mnogi će nastaviti svoj život na novoj Zemlji, i od njih će proizaći nova ljudska rasa. I opet će se moći inkarnirati one duše koje su kroz velike promjene, kroz nadasve mučan period posljednjeg vremena, (i) kroz veliko razaranje ipak uspjele dostići viši stupanj zrelosti, one koje su sada zbog života povećane ljubavi među ljudima na novoj zemlji spremne ispuniti posljednje služeće funkcije u materijalnoj formi, i koje zbog toga već pri samom početku inkarnacije kao čovjek nisu sasvim bez ljubavi čime se brže razvijaju ka gore, pogotovo jer pritisak neprijatelja izostaje, pošto im njihova ljubav osigurava zaštitu i pomoć od strane svjetlosnih bića, tako da su u stanju prevladati svaku požudu koja se možda i dalje pripija uz njih.

Njihova težnja je prema Meni, i oni će, kao čovjek, pošto ih Moj protivnik ne može gnjaviti, biti uspješni u svjesnom testiranju njihove volje. Čovjekova ljubav će obnoviti jedinstvo sa Mnom.

Privilegija jednog lakšeg života na Zemlji za one koji pripadaju Meni i njihove potomke je zarađena pošto su oni izdržali kroz progonstvo do kraja, što je uistinu zahtjevalo čvrstu volju i veliku ljubav prema Meni, tako da ću ih Ja nagraditi na ovaj način. Također za duhovno koje je zarobljeno/vezano u kreacijama, pošto sam svjestan smekšavanja njihove volje mogu ih postaviti u nove forme da bi im pomogao postignuti još veću želju za služenjem. Na novoj Zemlji će ljudi živjeti bez ikakve tuge ili žalosti. Oni neće iskusiti potrebu tako da neometani mogu uživati u krasotama stvaranja. Tamo će se ljudi voljeti i međusobno pomagati u uklanjanju nevolja. Takva ljubav Mi omogućava obitavanje među Mojima, njihovo naučavanje, i usrećivanje sa Mojim prisustvom.

Među svim stvorenjima će biti stvarni Bogom-dani-mir koji će trajati jedno jako dugo vrijeme. Ljubav vlada u svemu. Zbog tog razloga sam u stanju obitavati također i među idućim generacijama. Neprijatelj će biti isključen pošto on ne može ostati tamo gdje sam Ja. Svi ti ljudi su otkupljeni kroz Isusa Krista, hodaju pod znakom križa, o kojem su bili jako jasno poučeni. Oni će Ga voljeti svim svojim srcem.

To je uistinu rajsko stanje koje će trajati jako dugo vrijeme. Ipak neće trajati neodređeno dugo. Još duhovnog čiji otpor i dalje nije u potpunosti slomljen će nastaviti prema svojoj posljednjoj inkarnaciji. Materijalizam će ponovno postati predominantan i sa time će neprijatelj biti oslobođen okova. Onda će ljudi žudjeti za onime što pripada Sotoni, dokazujući da i dalje pripadaju njemu. Oni će ponovno doći pod njegovu vlast. Neprijatelj onda ima pravo utjecati na njih, a to pravo će on iskoristiti i uzrokovat će da mnogi krenu protiv Moje volje i prekrše Moje zapovijedi ljubavi. Onda će se ljudi pokoriti Mome protivniku zaboravljajući Mene.

Borba između svjetla i tame će ponovno započeti. Zemlja će služiti kao stanica za razvoj nagore. Ima još toliko puno zavezanog duhovnog koje još mora proći razvojni put. Za svakog od njih je određeno vrijeme. U svakom periodu otkupljenja će biti sve više duša koje će se odvojiti za duhovno kraljevstvo.

Djelo otkupljenja Isusa Krista nikad ne prestaje. Ja ću uvijek gledati da čovječanstvo primi ovo znanje. Protivnik će zauvijek biti neprijatelj Isusa Krista. Ali Isus Krist će biti pobjednik bez obzira da li za to trebalo dugo ili kratko vrijeme, što ovisi o ljudskoj volji, koja je uvijek slobodna.

Ali oni će postići svoju zrelost u ovom zemaljskom životu kad god sebe pokore Mojoj volji.

AMEN
Bertha Dudde, br. 8858,

23 Rujan 1964


ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE
(Nakon čitanja knjige: 'Pad Lucifera' – Lutz/Lorber)
U početku iz Mene nastâ samo savršeno .... dakle, da li biste to mogli za Mene ustvrditi, ako vam bivam predstavljen kao Tvorac Koji je stvorio ‘nečiste’ duhove?
Ja sam Osobno Tvorac svih bića, jer izvan Mene nema te snage koja je mogla stvarati bića. I od Mene, kao prvi iz-van Mene postavljeni duh svjetlosti, je dakle bio prožet Mojom snagom, i samo savršeno je moglo proizaći iz ljubavne volje i moći Nas dvoje.
I ono što još morate shvatiti je da Ja ne mogu učiniti ništa protiv Mog reda od vječnosti, niti da sam Ja od i izvan Sebe mogao postaviti nesavršena bića, koja su se sama u slobodnoj volji tek nakon beskrajno dugog vremena odlučila na okretanje od Mene, ali na koja ni u kojem slučaju nisam utjecao kako bi istupila protiv Božanskog reda, nego su se njihovi postupci odvijali u potpuno slobodnoj volji. Tek tako ćete shvatiti Moj plan od vječnosti, gdje sam si Ja postavio za cilj njihov 'božanski postanak', i isto tako ćete shvatiti, zašto je Lucifer ... svjetlonoša ... postao Meni nasuprotnim polom.
Kad vam stvaranje bića biva predstavljeno na onakav način kakav je bio skroz nemoguć, onda sumnjate u Moju savršenost, i onda sumnjate i u Moju ljubav prema svemu stvorenome, koje je u začetku ‘po Mojoj volji bilo stvoreno nepotpuno’. Onda ne možete shvatiti ni proces odbijanja Moje ljubavne sile i Ja vam svima moram dati istinu o tome, jer jedna zabluda vuče za sobom drugu.
Da se takva zabluda uspjela potkrasti u Božanskom otkrovenju, posljedica je razumskog načina razmišljanja, kojim se koristi Moj protivnik koji pokušava širiti zbrku, što je opet jedan od razloga zašto Se uvijek iznova moram objavljivati, i u svôj jasnoći vas uvoditi u Istinu.
Otpadništvo od Mene se desilo na način da su prije nego je do toga došlo protekle cijele vječnosti .... i da su dakle bića neprekidno mogla biti pod zračenjem Moje ljubavi i da su se neprekidno nalazila u stanju neograničene blaženosti. Isto tako je i to biće koje sam Si stvorio kao prvu posudu u koju bih ulio Moju ljubav, vječnostima primalo taj dotok ljubavne sile, dok se jednom nije od Mene razdvojilo u slobodnoj volji, koju je kao Božansko stvorenje posjedovalo.
A da sam Ja stvorio biće koje je bilo ‘nečisto’, Meni Osobno moglo bi se prebaciti što sam takovom biću dao život, što vječno ne može biti slučaj, jer Ja sam sâma Savršenost. Ja nemam mana, Ja sam čista Ljubav, a Ona ne stvara ništa nečisto, ali čini sve kako bi ono što je onečišćeno ponovo bilo privedeno pročišćenju.
Ali koliko vam krivo biva predstavljen čin stvaranja .... i koje posljedice iz toga nastaju .... i uvijek vam donosim čistu Istinu, jer bez takve Mene Osobno ne možete čestito ni spoznati, stvarajući sebi sliku Mene Čija savršenost je upitna, i jer zbog toga takvo biće u Čiju savršenost sumnjate niti ne možete voljeti.
Jer i vi ste proizašli iz Mene u svoj savršenosti, iako ste sada prošli dubinom kako biste opet postali ono što ste bili u samom početku. Shvatit ćete kako vam ne mogu dati sva duhovna obrazloženja uz tako nizak stupanj spoznaje koji posjedujete sada, što je posljedica grijeha pobune protiv Mene, pa ipak, sve što vas se o tome izvještava se mora poklapati, i ako postoji golema kontradikcija, to onda možete slobodno odbaciti i objasniti time što je na djelu bio ljudski razum, koji može biti pod uticajem protivnika. Samo plan 'Božanskog postanka' od Mene stvorenih bića Me je zadržao da se ne suprotstavim padu tih bića, ali pad se od sebe odigrao u slobodnoj volji iz najvišeg stanja savršenosti prema najnižoj dubini.
I samo izvjesnost Mojeg ponovnog zadobijanja tih bića, Me je odvratila od intervencije spriječavanja toga, ne zanemarujući to što su stvorena u najvišoj savršenosti, isto kao i njihov gospodar, koji je kao svjetlonoša prvi prouzročio pad, ali kojega Ja nisam tako napravio da je ovaj to morao učiniti, nego je uzrok tome bila slobodna volja, kao što slobodna volja mora težiti visini, kako bi opet postao ono što je bio u početku.
AMEN
Bertha Dudde, br. 8859,

24 Rujan 1964
ISPRAVAK JEDNE VELIKE ZABLUDE (2)

(Nastavak od 8858)
Ako vam bude oduzeta vjera u Moje savršenstvo, ako posumnjate u to, onda ste zapali pod lažno učenje, koje vas može lišiti sve vjere, jer onda vam ni na koji način ne može biti dana garancija toga da vam govorim punu Istinu, koju vam može pružiti samo potpuno savršeno Biće …. I vaša nekadašnja volja ne bi imala takvu težinu, jer biste tada kao ‘nesavršeno-stvoreni’ u tome mogli naći razlog za vaš pad.
Tako da to krivo učenje sa svom odlučnošću mora biti razvrgnuto. Morate znati, kako ste se nalazili u najsjajnijem svjetlu, kada ste pali …. da niste bili okruženi ni najmanjim tračkom mraka ni tame u trenu vašeg otpadanja od Mene i da ste poput Mene bili potpuno savršeni …. znači bića svjetlosti …. čiji pad bi bio neshvatljiv, kad ne bi bili ispunjeni slobodnom voljom kao znakom vaše Božanstvenosti.
Da je i onaj prvo-stvoreni pra-duh bio opremljen istom puninom svjetlosti i da nije trebao pasti, ali da se u slobodnoj volji preokrenuo u suprotno, nije bila Moja volja, nije bilo Moje djelo, bilo je samo posljedica njegove slobodne volje, koja međutim ne može učiniti upitnom Moju savršenost. Niti je od vječnosti bilo pred-određeno, da je prvo-stvoreni duh morao pasti, iako sam Ja od vječnosti predvidio kako će on usmjeriti svoju volju. Međutim, da je on morao pasti, kao što krivo pretpostavljate, onda ne bi imao slobodnu volju, niti bih Ja bio savršeno biće da sam na njega prenio Moju volju.
To vam sve mora biti jasno, vama koji Mi odričete savršenost, vama koji se date zavesti pod utjecaj predstavâ koje vam je servirao ljudski ne-razum, kako bi potkopao Mene i čistu Istinu. Ne mogu dovoljno često razotkriti greške koje se uvijek iznova potkradu u Moju Riječ, iako štitim Moje glasnike koji primaju direktno od Mene. Ali ako ne prevladava potreba za čistom Istinom, i Moj se protivnik mogao uključiti i stvoriti zbrku, time što je kao prvo doveo u pitanje Moju savršenost iz čega su proizišla kriva učenja koja Ja uvijek nanovo moram pročišćavati, ako želim da Istina bude dostavljena ljudima. I to je pred kraj od velike važnosti, jer Moje Biće mora biti ispravno predstavljeno, kako bi se mogla očekivati ljubav koju zahtijevam od Svojih bića, i takva ljubav može biti pružena samo savršenom Biću, Koje u Sebi nema ni najmanjih nedostataka.
Da je i zašto Moj prvostvoreni duh pao, znano je samo Meni, ali je vama, koliko ste to u mogućnosti za shvatiti, razjašnjeno .... ali, ako vi s tim u vezu dovodite Moju volju, koja jedino želi dovesti do najviše blaženosti, onda je to krivo učenje tako grube vrste, koje je mogao proizvesti jedino neprobuđeni duh .... čisto razumsko razmišljanje .... jer Moja volja je dobra, ona nikada ne prouzrokuje nešto nasuprotno, ona se uvijek može ispoljavati jedino korespondentno Mojoj ljubavi, dakle ni u kom slučaju sama nije prouzrokovala pad prvog bića, međutim svakom biću isto tako ostavlja njegovu slobodnu volju, kako god da je ono koristi.
Kako sam još od vječnosti znao za to, na tome sam mogao izgraditi Moj plan spasenja .... jer sam predvidio s kojom mržnjom Mi se suprotstavio, sada Mi postajući kontra-polom, koji Mi međutim još uvijek pomaže izbaviti bezbroj Mojih bića, iako protiv svoje volje. Jer jedno nisam mogao: Stvoriti Si djecu, jer tu sama slobodna volja obavezno mora stupiti u akciju.
I to je od početka bio Moj plan, za koji nije bio neophodan pad Mog prvog bića u dubinu, jer uistinu, Ja imam još mnogo mogućnosti za postizanje ovog cilja, kojeg sam Si postavio .... tako da Ja Sâm ne bi želio nešto što bi bilo grijeh protiv Mene Sâmoga za što sam Ja onda ta bića tjerao beskrajno dugim mučnim putem, kako bi opet postala ono što su i bila u početku. Takvo jedno predstavljanje Moga Pra-bića, Koje je moglo stvarati i oblikovati jedino u potpunoj savršenosti, je pogrešno i uvijek će morati biti ožigosano kao pogrešno, jer u najdubljoj ljubavi, u nepremašivoj mudrosti, iz Svoje moći sam stvorio sve što postoji. I sve to potvrđuje vam Moju savršenost, jer Ja ne stvaram ništa bez smisla i namjene i stoga kao potpuno Savršeni želim biti i spoznat i voljen.
AMENBertha Dudde, br. 8860,

25 i 27 Rujan 1964
ISPRAVAK VELIKE ZABLUDE (3)

(Nastavak od 8859 i 8860)
Ne mogu dopustiti da hodate u zabludi vi koji ste preuzeli zadatak širenja Istine, zalaganja za Nju, i stoga morate prvo znati gdje se potkrala pogreška. Doživjet ćete (ras)komadanje svih članaka vjere, i onda ćete morati čvrsto stajati, što i možete, ako i sami jeste u posjedu potpune Istine. I onda će vam i poći za rukom opovrći svaku primjedbu, jer Ja Osobno ću vam stavljati riječi u usta, što jedino onda mogu, ako u vama prepoznajem volju za zastupanjem najčišće Istine, i onda ne trebate strepiti ni od jednog čovjeka koji vas želi pokolebati u vjeri.
Zato vas upućujem do u detalj i skrećem vam pažnju na to gdje se potkrala greška, uvijek računajući s tim da ćete jednom morati zauzeti stav u odnosu na to, a onda se morate moći održati.
Ne trebate se dati postidjeti, već uvijek trebate Mojom Riječju tući po neprijatelju, kad god se susretnete sa oprečnostima, jer Ja vas neću ostaviti bez pomoći, Ja znam odgovor na svako pitanje, i Ja ću svako i odgovoriti tako da nikad nećete biti u nedoumici oko odgovora. I uvijek trebate ljude pitati da li žude za čistom Istinom ... jer to je presudno.
Žudnju za Istinom je među ljudima rijetko susresti, oni ne mole dovoljno iskreno za zaštitu od zablude, zbog čega se dakle može uključiti i onaj od koga bi se trebali čuvati.
Ali svi ljudi vjeruju kako žude za Istinom.... a tada im se ne bi mogla potkrasti zabluda, jer Ja uistinu štitim svakoga tko Mi želi služiti u širenju Istine! A vi koji posjedujete ispravnu žudnju za Istinom, bit ćete zapanjeni kada otkrijete krivo učenje, i onda se jedino trebate povezati sa Mnom, i Ja ću vam uvijek objasniti kako je jedno takvo krivo učenje moglo nastati i iz čega se sastojalo.
I zato vam je proces stvaranja objašnjen na takav način da vam je ljubav i mudrost i moć vašeg Stvoritelja prikazana kao obrazloženje, tako da više ne možete dvojbiti Njegovu savršenost .... sve vam je objašnjeno sa golemom ljubavlju koja je bezgranična i koja se poklanja svemu stvorenomu, uključujući i ono što je nekad otpalo od Mene.
Jer ljubav ne može proći, ona izgubljenog slijedi u dubinu i teži da ga pot(st)akne na povratak. Zato sam vam čin stvaranja predstavio na takav način, koji vam demonstrira da sam i prvo biće obujmio beskrajnom ljubavlju, da sam Se radovao njegovoj blaženosti i kome nikada ne bih uskratio Moju ljubav da je ono nije iz slobodne volje odbilo.
A isto tako sam vam objasnio i u čemu se sastojala slobodna volja .... da se (to) stvorenje samo moglo mjenjati i da je istupilo iz vječnog uređenja/reda .... i da nije moglo biti spriječeno- pošto je imalo slobodnu volju -udaljiti se iz Mojeg vječnoga reda.
Taj iskorak iz Mojeg zakona je bio grijeh, na koji Ja to stvorenje nikada nisam naveo, jer to je oprečno Mojoj ljubavi .... Ja Sâm sam sâmo Dobro, u Meni se ne nalazi ništa što bi bilo suprotno zakonu, Ja ne mogu ni jedno biće mrziti, uvijek ću ga pratiti Mojom ljubavlju .... samo što stvorenje koje se o Mene ogriješilo ne mogu okruniti blaženošću.
I ne bih rekao da je bila Moja volja što je prvo biće palo .... ne poznate Me u Mojoj prevelikoj ljubavi i milostivosti, koja ne izgovara niti jednu grubu riječ, kolika god da vam bila krivica .... Ja samo ustvrđujem ono što jeste, bez da se srdim, jer Ljubav je veća od Mojeg gnjeva, i ono što činim po planu spasenja od vječnosti, se događa samo iz ljubavi, koja vam važi za vijeke vjekova .... (27.9.1964.)
Tko stoga vjeruje da je Lucifer morao pasti kako bi mi bio dobrodošla alatka, kako bi mi služio kao protu-pol, taj je pomiješao Moje poznavanje njegove volje koja Mi je bila znana još od vječnosti, sa određenjem stvorenja. Jer ta volja je bila .... pošto je bila slobodna .... usmjerena protiv Mene, tako da sam na toj volji mogao sagraditi Moj plan spasenja.
Da se jedno stvorenje koje je bilo savršeno stvoreno, moglo tako izvrnuti .... da je moglo prema Meni osjećati mržnju koja je bila duboka poput bezdana, sve to nije Meni za pripisati, Meni Koji sam sâma Ljubav i Koji niti tom stvorenju nisam uskratio Moju ljubav, jer je mržnja ne-božanska osobina, za koju u Meni nema mjesta, ali koja se .... pošto se slobodna volja mogla udaljiti beskrajno daleko od Mene, mogla preokrenuti i u najdublju mržnju.
Dakle to ne znači da je mržnja prisutna u Meni, da Ja sve .... kako dobro tako i zlo .... imam u Sebi. Sve što je u Meni se nalazi u Božanskom redu, samo ono što je izvan Mene je i izvan vječnoga reda. Vi ljudi morate shvatiti da je pogrešno vjerovati kako je u Meni mogućno otkriti tračak izvrnutog reda, jer tada ne bih bio savršen, što jedino može biti Dobro najvećeg savršenstva. To što je Mojoj bezgraničnoj ljubavi pridružena i pravednost, to potiče na patnje i muke raznih vrsta koje pogađaju vas ljude, kojih bi vas Ja vrlo rado poštedio, kad bi to dozvolili ispravnim usmjerenjem va­še volje.
I tako se i neizmjerno povećala udaljenost od Mojeg prvo-stvorenoga bića, jer ono tu udaljenost od Mene može pripisati samo sebi, koju Ja zbog pravednosti ne mogu proizvoljno smanjiti, već će on za Mene i Moj plan spasenja ostati protu-pol, sve dok ne dođe i do njegovog konačnog izbavljenja. Zbog toga sam vam čin stvaranja objasnio na ovaj način, kako ne bi zapali u pogrešan slijed misli, koji bi vas doveo do sumnje u Moje sasvim savršeno Biće, Koje je sve 'metnulo van Sebe' u najdubljoj ljubavi.
A gdje je ljubav, loša misao stvorenje nikada ne može pred-odrediti za pad .... misao koja nikada ne može biti iz Mene, jer sam Ja vrhunac savršenstva.
AMEN


Bertha Dudde, br. 8880,

8 Studeni 1964


GRIJEH SE SASTOJAO U ODBIJANJU LJUBAVNE SILE
Ako vam se govori od gore to vam je znak ne-prolaznosti Moje ljubavi, koja je milostiva prema ljudima i koja im dolazi u pomoć. I ta ljubav vam je usmjerena stalno i neprekidno, jer vi ste Moji i pored toga što ste slobodne volje Moga protivnika slijedili u dubinu. Ali vaše pra-biće je ljubav. I Ja se neću umiriti sve dok se ponovo niste preobratili u svoje pra-biće. I sad kad vam se obraćam, po Mojem govoru možete prepoznati kako na djelu može biti samo dobra sila, jer se neprestano trudim odgajati vas ka ljubavi i usmjeriti vas ka Isusu Kristu i Njegovom djelu spasenja, jer tada idete pravim putem koji za rezultat ima obraćanje još na Zemlji.
Vi dakle ne smijete sumnjati u porijeklo onoga što vam pristiže od gore. Ne može biti drugačije no dobro u svom sadržaju, tako da mora biti lišeno pogreške. Jer Vječna Istina Osobno vas podučava, i možete biti uvjereni da vam neće servirati pogrešna učenja. A ovo osiguranje je u završno doba vrlo bitno, jer čak i Moje svjetlonoše se pokušava uvesti u sumnju u istinitost njihovih poruka. Ali neka vam bude dovoljno što znate kako Ja Osobno štititm Moje svjetlonoše od greške. Jer tko vam drugi može dati garanciju za čistu Istinu osim Mene, Koji poznajem svačiju volju kao i žudnju za Istinom?
I uvijek iznova vam govorim da je djelovanje protivnika usmjereno posebno ka vama koji hoćete širiti svjetlo .... da on to želi spriječiti i zbog toga pribjegava svim mogućim sredstvima, kako bi u ljudska srca unio sumnju u istinitost ovih poruka. Međutim i Moje djelovanje će biti sve jasnije izraženo. Ja ću vam sve jasnije osvjetljavati zabludu, u koju vas je već stjerao, jer njegov je cilj držati vas dalje od Istine .... ali to mu neće uspjeti kod onih koji zbiljski žude za Istinom. I svatko se dakle mora ozbiljno preispitati da li žudi za čistom Istinom .... tada više ne može biti obmanut, jer tada će je sâm prepoznati i osloboditi se od zablude.
Trenutak stvaranja je kako za Mene tako i za Moga svjetlonošu bio akt neopisive sreće, jer proizvodi njegove volje i Moje ljubavne moći su bili tako divno oblikovani, da su nas obojicu neopisivo usrećivali, i ljubav svjetlonoše prema Meni se sve više razbuktavala. Jer u njima je bila prisutna ista stvaralačka moć .... koja ih je razveseljavala, a uz što su isto mogli biti aktivni u duhovnom stvaranju, kroz što su svoju blaženost mogli neograničeno povećavati.
Kada dakle polazim od toga da tim stvorenim bićima nije ništa nedostajalo, da su sva bila postavljena van Mene kao Moje slike i prilike i da su stvarajući i oblikujući mogli djelovati sve dotle dok su bili prožeti Mojim ljubavnim svjetlom .... tako da vam mora biti jasno da je i njihova aktivnost pretrpila gubitak kada su odbili dotok Moje ljubavne sile .... time su izgubili svoje svjetlo, svoju spoznaju, time im se poremetilo razmišljanje i time su postali nesposobni za stvaranje .... ukrutili su se, ali su isto tako još uvijek bili nekada od Mene isijana sila, koju sam zbog toga preoblikovao u kreacije najrazličitijih vrsta.
Taj vam je proces već toliko puta bio opisan, i to možete prihvatiti kao najčišću Istinu, bez dvojbe možete prihvatiti to da je samo odbijanje Moje ljubavne sile bio grijeh protiv Mene, jer bilo im je upaljeno najsvjetlije svjetlo u kojem su skroz naskroz bili svjesni svoje pobune protiv Mene. Zbog toga ću svako predstavljanje Mene kao onoga koji je pred-odredio ili potakao kako svjetlonošu tako i pala bića na pad, osvjetljavati kao pogrešno. Ta bića su sva bila aktivna u Mojoj volji i to do vremena odbijanja (do-)toka Moje ljubavne sile. A tada je uslijedilo ukrućivanje duhovne supstance .... i Moja sila, koju sam nekoć isijao kao bića, je sada morala postati aktivna na drugi način, što se je desilo kroz razlaganje supstance na sitne i najsitnije čestice i iz kojih je dakle nastalo stvaranje. Tek tada se biće imalo boriti protiv svakojakih otpôra, koje je moralo savladavati kako bi se opet razvijalo ka gore.
Aktivnost bića koja nisu bila pala se sastojala u korištenju sile koja im je dotjecala iz/od Mene .... a ta bića su bila u stanju najjasnijeg svjetla .... dakle spoznaje .... i time ta sila od bića nije bila korištena drugačije nego u Mojoj volji.
Sve dotle dok Mi je biće dakle bilo vjerno, djelovalo je i stvaralo u Mojoj volji. Kada se od Mene okrenulo, izgubilo je moć stvaranja i oblikovanja. Otvrdnulo je i postalo ne-aktivno ..... što je onda imalo za posljedicu nastajanje svemira.
Dakako da sam još od Vječnosti znao za pad Lucifera i tih bića, i nisam ga spriječavao zbog njegove slobodne volje. Ipak se nisam uplitao, jer sam svjetlonoši .... Luciferu .... dao istu moć, koju mu nisam želio suziti/uskratiti, kako bi dakle sâm od sebe mogao djelovati i odlučivati. I tako mu je bilo moguće pokretanje bića protiv Mene, čime je istovremeno bio stvoren jedan drugi svijet, svijet pun otpora protiv Mene.
Ali sve to je bilo mogućno samo jer su se .... on, a za njim i njegova pratnja .... zatvorili pred dotokom Moje ljubavne sile. Tako da je odbijanje Moje ljubavne sile stvarni grijeh, jer on je bio usmjeren protiv Mene i pored potpune spoznaje svoga nekadašnjeg izvorišta u Meni.
Da se je sposobnost razmišljanja izrazila u potpuno Meni-nasuprotnoj volji, da je ona izrodila nešto sasvim Bogu oprečno, nije imalo u Meni svoj začetak, ali odbijanje Moje ljubavne sile je imalo za posljedicu ovu izvrnutu volju, jer je značilo zamračivanje duha, duhovno sljepilo. Onda je Lucifer postao Mojim suprotnim polom, koji je sve loše misli .... koje je on sâm prouzročio .... mogao prenijeti na ostala bića. Jer od tog trenutka, kada su Mi ona svjesno otkazala ljubav, je imao punu moć nad tim bićima, i zadržao ju je sve dok nije došlo do stvaranja, kako bi ih iščupao iz njegove vlasti i započeo proces povratka. A onda su ta bića morala ići putem muke sve dotle dok kao ljudi .... u stadiju Ja-svjesnosti i slobodne volje .... ne odbace sve svoje krive misli, dok svoju volju potpuno ne promijene i mogu postati potpuno božanstveni. Dakle moraju odložiti satansko i u slobodnoj volji težiti božanskom.
Već samo to dokazuje kako zlo nije moglo imati svoj začetak u Meni, inače Ja ne bih mogao biti zvan Božanskim, pod čim se podrazumijeva samo dobro .... da istovremeno ne može postojati svjetlo i tama, da u Sebi ne mogu imati istovremeno ljubav i mržnju, niti sve nasuprotno.
Slobodna volja se mogla odlučiti za Mene ili Moga protivnika, koji je već bio zao kad je postao Mojim protivnikom .... koji je tada stvorio sve protiv Mene usmjereno (Meni na-suprotno) .... (koji je bio sila kao i Ja Sâm .... jedino što je on imao početak.) To je najgadnija varka kojom se služi Moj protivnik, kako bi vas uvjerio da je izvorište svega lošega isto u Meni. I zato vam uvijek iznova skrećem pažnju na to da je stvarni grijeh bilo ovo: odbijanje Moje ljubavne sile, jer su si time bića na sebe navukla stanje poremećenosti .... stanje u kojemu su odbijala ikakvu vrstu aktivnosti po Mojoj volji i zbog toga kao razložena bila 'utkana' u kreacije svih vrsta. Jer zakon je od Vječnosti da od Mene isijana sila mora biti aktivna .... da ta sila u slobodnoj volji mora biti zatražena kako bi se omogućio povratak ka savršenosti bića.
Da onê u propalo usađene misli imaju Lucifera za izvor i da se protiv njih za vrijeme utjelovljenja u čovjeka mora boriti, kroz Moju ljubav je postalo procesom koji bi iz Mojih stvorenja trebao stvoriti Moju istinsku djecu. Tako da Lucifer protiv svoje volje radi na procesu povratka, što sam Ja itekako predvidio od Vječnosti, ali čime ga Ja Osobno nikada nisam predodredio za Moj protu-pol, jer i on je bio slobodno stvorenje, koje je u svoj savršenosti proizišlo iz Mene.
AMENBertha Dudde, br. 8882,

14 Studeni 1964
O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO?
Želim vam pomoći u svakoj duhovnoj nevolji, a nalazite se u duhovnoj nevolji, kada trebate zastupati čistu Istinu, a sami ne znate da li je vaše mišljenje ispravno… isto kao i ti, jednom Mi se i Moj sluga (Jakob Lorber) obratio sa ovim pitanjem. Ali tom pitanju je prethodila duga debata, gdje je svaka misao bila 'vagana', dakle prije nego što Mi je ovo pitanje bilo postavljeno, bilo je već stvoreno određeno mišljenje.
A ovo pitanje je bilo riješeno onako kako si je to osmislio ljudski razum, a kako je to pitanje bilo od izuzetne važnosti i kako je od njegovog rješenja ovisila i posljednja, najveća tajna .... naime Moja savršenost .... Moj protivnik je imao čist teren i mogao im je dati odgovor na svoj način. I svaki put kad bi ovo pitanje bilo pokrenuto, mogao se uključivati, jer tada više nisam Ja Osobno govorio kroz Mojeg slugu, nego se on dobrovoljno prepuštao protivniku, protiv čega Ja nisam mogao ništa učiniti, jer slobodna volja je bila ono što je davalo prvenstvo Mome protivniku.
Teško je za povjerovati u ovo upravo predstavljeno pošto Mi se Moj sluga bio stavio potpuno na raspolaganje, a(-li) nije smio pretresati to jedno pitanje koje je bilo odgovoreno na čisto ljudski način od partnerâ kojima je Moj protivnik još imao pristup. Dakle putem istih, odgovor je već bio dan, dok je Moj odgovor tiho zazvučao u njegovom srcu, odgovor koji on međutim nije prihvatio, jer ideja o tome kako sam bio i 'izvorište zla', bila mu je bliža nego ona kako je sam protivnik donio zlo na svijet. A čovjek koji se nalazi u ozbiljnoj potrazi za Istinom, prozreo bi duhovni proizvod Moga sluge.
Jer besmislenost tvrdnje da laž i istina, mržnja i ljubav .... dakle sve suprotnosti/oprečnosti imaju svoje porijeklo u Meni (riječ je o 'Velikom Ivanovom Evanđelju – 2/228:5), potakla bi svakog čovjeka koji razmišlja da posumnja u ovo kao objavu Božanskoga porijekla.
To se odnosi jedino na objave o porijeklu zla. One uvijek trebaju biti povezane sa načinom razmišljanja ljudi koji se tim problemima bave. Ali ne može se zanemariti ni to da su se desile mnoge promjene tokom vremena, zbog čega Ja onda uvijek moram preduzeti čišćenje, jer je putem tih promjena došlo i do promjene svijesti... koje ne mogu biti 'natovarene' Mome sluzi, nego su jednostavno nastale tokom vremena.
I kad vam uvijek iznova kažem kako jeste i ostat će cilj Moga protivnika, učiniti upitnim Moje savršenstvo kako bi vas spriječio da M(en)i poklonite svu svoju ljubav .... isto tako ćete shvatiti da se služi svakim čovjekom -kako bi došao do tog cilja- koji je mlak i ravnodušan i koji nije precizan sa Istinom. I uvijek se nađe takvih ljudi za suradnju, koji za to nisu podesni. Ali kad se radi o takvim pitanjima gdje se vas ljude zavodi, onda se moram uključiti i ponovo izabrati ljude, koji Mi služe vjerno i savjesno, dakle Ja im Svoje biće moram predstaviti onako kakvo jeste, kako bi Me mogli voljeti cijelim srcem i cijelom dušom.
Tada moram korigirati i zablude koje predstavljaju opasnost, jer niti jedna zabluda ne ostaje bez posljedica. A tko se u zabludu zaplete, taj će se iz nje teško ponovno osloboditi, neće znati što treba vjerovati, i na koncu će izgubiti svu vjeru.
Ali Ja sam vam dao obećanje kako ću vas uvesti u svu Istinu .... tako da će vam biti i objašnjeno, samo ako iskreno zamolite i ako se okrenete Meni, Koji vam Jedini mogu dati istinu, koja vas sa Mnom spaja, zauvjek.
AMEN
Bertha Dudde, br. 8883,

18 i 20 Studeni 1964
O PITANJU: ODAKLE JE PROIZAŠLO ZLO? (2)
Što god da vas pritišće .... sa svim vašim brigama dođite k Meni. Jer, jedino vam Ja mogu pomoći, i pomoći ću vam, čim Mi se povjerite. Međutim, od vas tražim čvrstu vjeru u istinitost onoga što čujete. Jer, tek snaga vaše vjere vas osposobljava za bezuvjetno vjerovanje u to da vam Ja ne mogu pružiti ništa osim čiste Istine.
Ali ako ste Istinu spoznali, onda vam je dužnost širiti Je, jer nema ništa opasnije od toleriranja zablude, koja za sobom neizbježno vuče veću zabludu. Jer zabluda je sredstvo protivnika kako bi vas odvukao na dole, u tamu.
Ali Ja želim da se čista Istina probije, i uvijek nalažem Mojim glasnicima da se zalažu za spoznatu čistu Istinu, kako bi dakle sva zabluda bila istrijebljena, jer jedino Istina vodi do savršenstva .... a Istina jeste i ostaje: svi vi ste proizišli iz Moje ljubavi .... time ste dakle bili i u svom savršenstvu... ali da ste sami iskoračili iz reda i time zgriješili.
Uvijek vam ponavljam, da Moj protivnik, koji je jednom kao Moja slika i prilika bio ‘metnut van’ kao najviši duh svjetlosti .... koji je tek svojim otpadanjem od Mene stvorio grijeh, da je dakle Lucifer, kao Moja slika i prilika, koji je bio opremljen istom stvaralačkom snagom, uz pomoć nje iz sebe rodio grijeh, da grijeha prije toga nije bilo ni u jednom biću, iz čega je krivo da sam Ja Sâm u Sebi bio pun suprotnosti .... tada ne bih bio savršen i nikad ne bi mogao stvoriti nešto savršeno.
Kako sam Ja u Sebi imao samo dobro, Božansko, kako je ljubav bila prvi princip .... isto tako je i Lucifer nakon svog griješnoga pada u sebi imao zlo. Sve se preokrenulo u njegovom biću, postao je iskonskim zlom, pokretala ga je njegova mržnja, njegovo znanje, potpuno suprotno Istini, je bila samo laž.
Ali nikada ne možete u Meni pretpostaviti laž i istinu, mrak i svjetlo, mržnju i ljubav .... dakle sve na-suprotno, jer to ne bi odgovaralo savršenom Biću, Čija pra-supstanca je ljubav. Sve te osobine prianjaju čovjeku, i one su poslijedice odbijanja Moje ljubavne snage.
Ako sam Ja stvorio savršeno biće, to onda znači da se ono kreće potpuno unutar Mojeg vječnog reda, i taj red nikada nije trebalo porušiti. Ali djelovala je i jedna druga sila, koja je u istoj mjeri negativno koristila svoju moć i tu negativnu silu prenosila i na bića koja su pala ... koja su dakle odbijala Moju radijaciju ljubavi i time se priklanjala onoj sili koja je sve negativne osobine prenijela na ta bića. Sve to su bile posljedice otpadništva od Mene, koje ide Luciferu na račun, jer u Meni zaista ništa nasuprotno nije prisutno, jer kad bi mržnja bila usađena u Meni, ne bih mogao biti zvan Bogom Ljubavi .... niti bih bio Bog Istine, kad bi se laž istovremeno nalazila u Meni.
Vi ljudi morate jasno shvatiti da izgovarate nešto što se ne podudara sa slikom koja sam Ja od vječnosti i koja ću ostati: potpuno savršeno Biće, Koje je u svoj savršenosti moglo djelovati i stvarati, Koje po Sebi nema nedostâtaka, Čija ljubav nema kraja i koja će vječno biti usmjerena i pâlome.
Da bi Moj protivnik, koji je isto bio moćan, svoju moć tako zlorabio, kako bi stvorio svijet koji je stajao u suprotnosti sa svijetom čistih duhova, to je mogao, jer je njegova slobodna volja težila svim onim osobinama, koje su bile oprečne Mome savršenom biću, koje je onda prenio na mnoštvo palih duhova. Tamo dakle, gdje sam Ja čista Istina, tamo on koristi laž .... gdje poklanjam Ljubav, on je rađao mržnju ... gdje sam davao svijetlo, tamo on širi tamu. On pretvara sve dobre osobine, koje su u Božanskom usađene, u zle, i njegov utjecaj je bio (u)toliko veći, što se više bića protivilo zračenju Moje ljubavi. Iz njega je došlo sve loše, i ljudi su manje ili više zahvaćeni njegovim nasljednim zlom, čitav zemaljski svijet je svijet otpora protiv Mene, kojeg će Moja ljubav jednom ipak prelomiti.
Jer jednu stvar morate znati, Lucifer je nekada bio najblaženije biće, stvoreno u svôj savršenosti, i u toj blaženosti se nalazio beskrajno dugo vrijeme ... ali da je on, kada je odbio ljubav, od sebe stvorio zlo uz pomoć svoje moći i time postao Mojim kontra-polom.
I svi koji su ga slijedili su preuzimali loše osobine i pružali Mi otpor. Jer odbijanje sile Moje ljubavi je imalo za posljedicu da su se ukrutili, bili pretvoreni u stvaranje i moraju proći beskrajno dugim prolazom hodnikom stvaranja, kako bi se sada kao čovjek mogli boriti protiv svih ne-božanskih osobina, koje su preko Lucifera bile prenesene na ta pala stvorena bića.
I sad opet sve zavisi od toga hoće li svojevoljno prihvatiti zračenje Moje ljubavi, jer Moja ljubav je svemoćna, (20.11.1964.) i ona će jednom postići to da se svako biće otvori i žudi za Mojom ljubavlju, a tada spada u najblaženija bića, koja su postigla cilj postavši Mojom djecom, i od Mene nikada više neće otići, ponovo se spojivši sa Mnom i ponovo obitavajući u savršenstvu, kako je bilo od iskona.
AMENBertha Dudde, br. 8956,

28 Ožujak 1965


POSLAO SAM SNAŽNOG SVJETLOSNOG DUHA NA ZEMLJU
Slobodu volje Mojih stvorenja ću uvijek i vječno poštovati, jer slobodna volja je znak Božanstvenosti bića koja nitko neće prisiljavati, niti Ja, niti Moj protivnik. Ali čovjek može u fazi svoga boravka na zemlji tu slobodnu volju podrediti Mojoj volji, što znači da ga tada Ja mogu usmjeravati i da je tada lišen sve odgovornosti. Ali sve dok on kao čovjek živi na ovoj zemlji biti će izložen pritiscima protivnika koji će uvijek pokušavati utjecati na volju, jer tek u stanju usavršenosti protivnik gubi moć nad čovjekom, pošto tada čovjek biva prožet Mojom ljubavlju koju protivnik izbjegava. Ali protivnik može utjecati na čovjeka samo tako što ga obrađuje putem misli, potstičući ga na griješne postupke, na narušavanje zakonskog reda; u svakom slučaju svim Bogu protivnim postupcima, jer svakom postupku prethodi misao, a ova i jeste baš pod direktnim uticajem Sotone.
Doduše isto tako na čovjeka djeluju i svjetlosna bića, i ta borba oko čovjekove duše se u duhovnom carstvu odvija neprestano, borba koju čovjek sam odlučuje. I kako svaki čovjek još ima slabosti i nedostataka, protivnik tu pronalazi ulaz pri čemu se uvijek radi uglavnom o misaonom zbunjivanju čovjeka, jer u misli je ukorijenjeno i djelo. I kako je volja čovjeka slobodna, on svoje misli može okretati u svakom pravcu.
Ali pošto Ja moram računati i sa time da se Moj protivnik može uključiti, kad se radi o dostavljanju čiste Istine, jer nikako ne mogu volju čovjeka koji Mi se nudi kao primalac Riječi učiniti ne-slobodnom, razumljivo je da jedino najintimnija unija sa Mnom može isključiti opasnost pogreške, unija koja mora biti uspostavljena kako bi se osigurali od uplitanja protivnika.
Iako se u svrhu misije na raspolaganje neprestano stavljaju duhovi svjetla, i oni moraju proći kroz dubinu, tako da ni oni ne bivaju pošteđeni ljudskih slabosti i grešaka, i njihov život je često veoma težak. Tako da je za razumjeti da oni svoju misiju kvalitetno ispunjavaju i pored čega im njihova slobodna volja ne spriječava prijem krivih misli, ako ne prethodi molitva za zaštitu od zablude, jer Ja čovjeka ne mogu braniti od misaonih varki protivnika, ako sâm čovjek ne žudi za tom zaštitom time Mi se skroz predajući.
Dakle, morate računati s time da se u Božansko otkrovenje potkrala pogrešna, od Mog protivnika unesena misaona svojina, jer je tok misli mogao biti manipuliran baš tamo gdje je određena ideja bila diskutirana bez da sam Ja prije toga bio zamoljen za odgovor. Ali i sada postoji ista opasnost da slobodna volja jednoga čovjeka bude obrađena od strane protivnika, tako da možete biti na oprezu.
Međutim, s obzirom na kraj, gdje se radi o dostavljanju svjetla u mračnu dolinu Zemlje, poslao sam na zemlju snažnog svjetlosnog duha, koji isto kao i svaki drugi čovjek mora raspolagati svojom slobodnom voljom, ali koji je isto tako ozbiljan u nastojanju da Mi služi kao primalac Riječi, kojega ću Ja Osobno štititi od svake zabune/zablude, jer Me ovaj za to moli, jer ovaj nije opterećen predznanjem koje je Moj protivnik uzeo kao prigodu za krivo učenje od velike važnosti, od koga se Moj nekadašnji sluga (Jakob Lorber) nije želio osloboditi – ali koje ima izuzetno teške posljedice, koje sam uvijek pokušavao ispraviti. Međutim, baš toga se ljudi uvijek drže, oslanjajući se na vjerodostojnost onoga koji je i sâm mogao griješiti jer je imao slobodnu volju.
Mora vam biti jasno da Ja nikada ne vršim pritisak, pa makar se radilo i o donošenju najdublje Istine vama ljudima, da ste slobodni i da to morate ostati, jer Ja bih inače postupao protiv Svog zakona vječnog reda. Ali ljudi koji su trebali biti upućeni u čistu Istinu, o to su se spotakli i došli bliže Istini. Dakle samo su se slijepi sa time složili i povjerovali učenju, koje Me je okrenulo na zlo, učenju za koje je Moj protivnik bio veoma zainteresiran, jer Me je ovo predstavljalo kao nepotpunog, onakvog kakav Ja ne mogu nikada biti. I sada zemlju očekuje val čišćenja, gdje će ovo pitanje biti raspravljeno kako bi svi koji zaista žude za Istinom, mogli jasno uvidjeti zašto i kako se takva jedna greška mogla potkrasti. Sve objašnjava slobodna volja koja pak ne može biti osporena ni primatelju Riječi, i koju sâm on samo Meni treba podrediti, a što je kod ovog pitanja bilo zanemareno.
AMENTop